Historia pewnej reklamy…

Porządkowanie reklam na terenie miasta rozpocząłem w 2014r.  Z różnym skutkiem – jest w tym temacie jeszcze wiele do zrobienia. Ale usunięciu jednej, wielkogabarytowej kibicowało i przyglądało się wielu mieszkańców. Na przykładzie właśnie tej reklamy widać jakie trzeba stoczyć boje, by osiągnąć przywrócenie ładu. I nie ma żadnej gwarancji, że ten róg naszego miasta nie zostanie ponownie upszczony radosną twórczością reklamodawców, ku zadowoleniu tych, którzy się tam reklamują.

A to krótka historia:

W grudniu 2014 właściciel dwóch wielkich tablic reklamowych nielegalnie posadowionych na rogu ul. Gołębiej a trasy 719 w Podkowie Leśnej został wezwany do ich usunięcia. Powiadomiliśmy  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Konserwatora Zabytków. Przybrało to urzędowy i administracyjny tryb. Wymiana pism, decyzje, odwołania.

img_0026Po pół roku w połowie lipca 2015 roku właściciel dostał kolejną decyzję o rozbiórce z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, „ze względu na usytuowanie przedmiotowej samowoli budowlanej na czynnej sieci gazowej, co stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi”. Decyzję do wiadomości dostała już tym razem także Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim.

dsc_6580Wszystko to odniosło zamierzony skutek i reklama w sierpniu 2015 roku została zdemontowana. Druga mniejsza wbrew nakazowi została przesunięta bliżej płotu, również nielegalnie.

dscn0594wPrzyszedł październik 2015 – czas wyborów. Jakżeby inaczej na nielegalnej tablicy zawisły plakaty wyborcze, ku uciesze kandydatów do sejmu, w tym Starosty Grodziskiego, który jest odpowiedzialny za organizację, ogólne kierunki i koordynację działań oraz politykę Powiatowego Inspektora Budowlanego. Dodatkowo również obok, pojawiła się druga tablica.

wp_20160706_12_50_53_proTymczasem nasz urząd nieustająco interweniował w tej sprawie w różnych instytucjach, próbując wywrzeć wpływ na nadzór budowlany Starostwa Grodziskiego.

dsc_4944We wrześniu kilka dni temu, po blisko dwóch latach reklamy zniknęły. Na dzień dzisiejszy żadna z reklam nie szpeci tej konkretnej działki. Na jak długo? Sam jestem ciekaw, kiedy znowu zobaczymy jakiś billboard.

Czy to jest sukces? Nie. Urzędnicy podkowiańskiego magistratu stracili dużo czasu i energii na walkę nie z reklamodawcą, a z instytucją odpowiedzialną za ten stan rzeczy. W moim przekonaniu jest to porażka instytucji publicznych, które mają narzędzia przede wszystkim finansowe do ukarania nielegalnych reklamodawców, ale nie są zainteresowane porządkowaniem przestrzeni.

Wyobraźmy sobie, że tak miałaby wyglądać i tyle trwać interwencja w sprawie każdej reklamy w naszym mieście…

Całkowita indolencja urzędników Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim ( w tym PINB)  dotyczy również m.in działki na ul. Cichej w Podkowie Leśnej (wysypisko śmieci), wystąpiliśmy o wyłączenie budynku z użytkowania. Sprawa leży, zagrożenie epidemiologiczne i pożarowe jest nadal. I oczywiście naszych podkowiańskich dróg. Ale o tych dwóch sprawach napiszę w kolejnych artykułach.

 

Wniosek na „schetynówkę”

Wystąpiliśmy z wnioskiem na dofinansowanie przebudowy ciągu ulic Kwiatowa – Paproci w ramach tzw. schetynówki.   „Schetynówkami nazywane są drogi objęte rządowym „Programem rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”.  Wartość projektu 1.720.592 zł. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 860.292 zł (50%).

Ulica znajduje się w południowo – zachodniej części miasta i jest jedną z dróg wjazdowych do Podkowy Leśnej. Droga o długości 770m wyznaczona jest granicami przyległych działek. Trasa jest kręta i wąska, łuki są nienormatywne, a fragmentami brakuje chodnika. Skrzyżowania ze wszystkimi drogami poprzecznymi poza rondem będą wyniesione. Wyniesione będą również przejścia dla pieszych, zaś na długości jezdni wprowadzone będzie ograniczenie ruchu. Ponadto Miasto złożyło projekt dotyczący sfinansowania wymiany oświetlenia w Podkowie, również na tej ulicy. W tym projekcie wykonane zostanie również oświetlenie wszystkich przejść dla pieszych.

O remont tej ulicy wnioskują od wielu lat mieszkańcy, odbyło się wiele spotkań konsultacyjnych, również w ubiegłej kadencji. Dopiero w 2015r udało mi się uzyskać po wielu przeróbkach projektu pozytywną opinię komunikacyjną i pozwolenie na budowę, co pozwoliło w tym roku wystąpić o dofinansowanie.

Czy znajdziemy się na liście rankingowej? Oby nam się udało, pomimo bardzo dużej konkurencji.

Delegacja samorządowa z Ukrainy

Dnia 27 września 2016 gościliśmy delegację samorządowców z Ukrainy. Z przyjemnością przyjęliśmy prośbę od organizatorów, by wizytę studyjną mogli odbyć w Podkowie Leśnej.  Podkowa Leśna została wybrana jako modelowy przykład dobrze zarządzanej gminy. Grupa licząca 25 osób realizowała wizytę liderów nowo utworzonych gromad terytorialnych (odpowiednik polskiej gminy).  Przyjechała w ramach Programu Study Tours to Poland we współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej oraz Szwajcarsko-Ukraińskim Programem Wsparcia Decentralizacji DESPRO.

dsc_4926Tematem wizyty delegatów w Polsce są m.in. strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, mechanizmy działania polskiego samorządu, podział zadań, budżety, powiązania z jednostkami samorządu. W programie wizyty delegaci mogli poznać całe spektrum polskich gmin – od województwa poprzez miasta do gmin miejskich i wiejskich.

dsc_4932Celem spotkania w Podkowie Leśnej było zapoznanie się strony ukraińskiej z polskim doświadczeniem i dobrymi praktykami w zakresie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania programów i projektów długofalowych. Ukraińcy poza wykładem na temat planowania i realizacji strategii, prezentacją i dyskusją mieli okazję zwiedzić Zespół Szkół, Urząd Miasta i Pałacyk.

dsc_4909

 

Debata o zdrowiu

Zapraszam mieszkańców na tematyczną debatę dotyczącą profilaktyki zdrowia –  w najbliższą środę o godz. 18.00 w Pałacyku Kasyno.

W debacie udział wezmą:

  • dr n. med. Marek Stopiński – Konsultant Chorób Wewnętrznych dla Województwa Mazowieckiego
  • dr hab. Zbigniew Nowacki – Konsultant Chirurgii Onkologicznej dla Województwa Mazowieckiego
  • dr hab. n. med. Jacek Pawlak –  zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
  • podkowiańskie środowisko lekarskie

Dzięki zaproszonym ekspertom chcielibyśmy  wspierać, edukować oraz zachęcić do dyskusji na temat profilaktyki, konieczności wykonywania regularnych badań, diagnostyki oraz nowoczesnych metod leczenia.  Również poszukamy odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku Miasto powinno podejmować działania profilaktyczne, biorąc pod uwagę również strukturę społeczną ( w tym demograficzną).

Do zadań własnych gminy należy zaspakajanie potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia. Pytanie – czy realizujemy to w wystarczającym zakresie? –  wydaje się bardzo zasadne. Rokrocznie w budżecie miasta przewidziane są pieniądze na działania profilaktyczne. Od zeszłego roku poza szczepieniami  przeciw grypie dla osób starszych została  podjęta akcja wydawania pakietów na badania przesiewowe w kierunku rozpoznania nowotworów złośliwych dla mieszkańców powyżej 40 roku życia. Działanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Osób uprawnionych do odebrania pakietu w Podkowie Leśnej było  2042. Pakiety na bezpłatne badania wydano dla 324 osób: 186 kobiet i 138 mężczyzn, co daje 16% grupy 40+.

Na wiosnę tego roku zostały przeprowadzone badania przesiewowe na wykrywanie chorób serca dla mieszkańców Podkowy Leśnej w wieku powyżej 35 lat. Miasto wzięło udział w programie „Zadbaj o serce i ciesz się życiem”. Z tej akcji też skorzystało wielu mieszkańców.

Jesień, a szczególnie październik to czas walki z rakiem, również w Podkowie Leśnej. We współpracy z firmą LUX MED Diagnostyka Urząd Miasta zaprasza panie w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się 2 października 2016 r. na parkingu przy Urzędzie.

Natomiast od 1 października 2016 r. do 29 października 2016 r.  w każdą sobotę w godz. 9 – 13 w Przychodni BASIS w  Owczarni przy ul. Kazimierzowskiej 33D zostaną wykonane bezpłatne badania USG piersi i prostaty dla mieszkańców Podkowy Leśnej w wieku 40 – 50 lat (zameldowanych lub wpisanych do rejestru wyborców miasta Podkowa Leśna). Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta pok. 7 osobiście lub telefonicznie 22 -759 21 16 w godzinach pracy Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Wszystkie te akcje finansowane są ze środków Miasta Podkowa Leśna lub pozyskiwanych funduszy.

Działania dotyczące wydawania publicznych pieniędzy wymagają ogromnej troski, szczególnie w tak delikatnej materii jaką jest ochrona zdrowia. Dotychczasowe kampanie profilaktyczne były podejmowane po konsultacjach z profesjonalistami z zakresu służby zdrowia. Tym razem do dyskusji chcielibyśmy zaprosić mieszkańców, być może pozwoli to na lepsze zdiagnozowanie potrzeb podkowian.

Spotkanie jest zainicjowane przez Przewodniczącą Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Olgę Jarco i organizowane w ramach jej posiedzenia.

 

Podsumowanie ETZT

W dniach 16-22 września obchodziliśmy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Podkowa po raz pierwszy przystąpiła do kampanii, dla mieszkańców było przygotowanych wiele atrakcji: wycieczka piesza i rowerowa, miasteczko ruchu drogowego, ognisko i inne niespodzianki.  Rozpoczęliśmy spotkaniem z mieszkańcami i dyskusją na temat  ścieżek rowerowych, budową park&ride, wyłączeniem części podkowiańskich ulic z ruchu na weekend.

Wszystkie zaproponowane atrakcje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Wycieczka rowerowa przyciągnęła prawie setkę rowerzystów!

dsc_4761Przejechaliśmy ok. 20km, najmłodsze jadące samodzielnie na rowerze dziecko miało 5 lat.

dsc_47778Po drodze w niedalekiej Owczarni zwiedziliśmy Galerię Soriano i jej zaczarowany ogród.

dsc_4787dsc_4789dsc_4794dsc_48025Wycieczka zakończyła się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

dsc_4821Impreza była bardzo udana, będę starał się organizować ich więcej.

Dzień wcześniej sprzyjająca piękna pogoda przyciągnęła wielu gości, którzy chcieli zwiedzić Podkowę pieszo.  dsc_4736Warszawski przewodnik Łukasz Kulej poprowadził ich ulicami miasta pokazując miejsca w Podkowie szczególne, kończąc na Stawisku.

dsc_4739W kolejnych dniach dla dzieci przygotowane było miasteczko rowerowe,

DSC_2642a dla podróżujących WKD – świętując „Dzień bez samochodu” rozdawaliśmy jabłka na drogę.dsc_4834