Podpisy pod referendum zebrane!

W dniu 30 marca grupa inicjatywna mieszkańców złożyła na moje ręce wniosek wraz z  wykazem osób, które podpisały się pod listą referendalną w/s tzw. ustawy metropolitalnej. Podpisało się 1008 osób, co daje 32% wszystkich uprawnionych do głosowania w Podkowie Leśnej. Jest to 3 razy więcej, niż wymagalna liczba. Akcja zbierania podpisów przez mieszkańców trwała 4 dni, pomimo, że ustawodawca daje na to czas 60 dni. Zgodnie z procedurą została wyłoniona komisja do zbadania prawidłowości złożonego wniosku. Kolejnym krokiem będzie podjęcie uchwały przez radę miasta o referendum z inicjatywy mieszkańców oraz ustalenie jego daty. Inicjatorzy chcieliby, aby referendum odbyło się 4 czerwca.

Mieszkańcy zgłosili wniosek o rozpisanie referendum gminnego na podstawie  Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej.

 Wnioskowane pytania referendalne brzmią:

  1. Czy jesteś za utrzymaniem samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi?
  1. Czy jesteś za tym, aby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności zacieśniała w interesie mieszkańców współpracę z samorządami Warszawy i otaczających ją gmin?

Tak liczne zaangażowanie mieszkańcom w sprawę pokazuje, że temat samostanowienia jest dla podkowian ważny. Że nie akceptujemy trybu narzuconego procedowania ustawy o zmianie ustroju stolicy (tzw. metropolitalnej), że oczekujemy konsultacji i możliwości wypowiedzenia się  w tak istotnej dla miasta kwestii. Referendum będzie taką okazją.

Rada Miasta na sesji 30 marca zdecydowała o zaskarżeniu decyzji wojewody Zdzisława Sipiery o unieważnieniu uchwały referendalnej podjętej jeszcze w lutym, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

ref1fot. Pełnomocnik grup referendalnej Jerzy Glasgall składający wniosek wraz podpisami.

Wniosek o odwołanie starosty grodziskiego

Pierwsza część ostatniego spotkania z mieszkańcami poświecona była referendum lokalnemu czytaj referendum-swietym-prawem-demokracji-podkowianie-nie-odpuszczaja/, natomiast druga była dedykowana problemom z uzgodnieniami lokalnych dróg w starostwie grodziskim.  Mieszkańcom zostały przestawione fakty w oparciu o dokumenty, które miasto otrzymuje jako opinie komunikacyjne. Po krótkiej, ale bardzo konkretnej dyskusji, zdereminowani mieszkańcy podjęli kroki w tej sprawie, polegające m.in. na przygotowaniu wniosku mieszkańców Podkowy Leśnej do radnych Rady Powiatu Grodziskiego o podjęcie wniosku w sprawie przyjęcia uchwały o odwołanie Starosty Powiatu Grodziskiego, Pana Marka Wieżbickiego. Pod wnioskiem inicjatorzy i zaangażowani podkowianie zbierają podpisy. Również mieszkańcy poprosili o stworzenie specjalnej zakładki na stronie miasta ze skanami dokumentów drogowych starostwa powiatowego w Grodzisku Mazowieckim z ostatnich lat. Taka zakładka pojawi się na stronie. Treść wniosku mieszkańców poniżej:

Wniosek

mieszkańców Podkowy Leśnej do radnych Rady Powiatu Grodziskiego o podjęcie wniosku w sprawie przyjęcia uchwały o odwołanie Starosty Powiatu Grodziskiego, Pana Marka Wieżbickiego.

         My, niżej podpisani, mieszkańcy Podkowy Leśnej wnioskujemy do radnych Powiatu Grodziskiego o podjęcie wniosku w sprawie przyjęcia uchwały o odwołanie Starosty Powiatu Grodziskiego, Pana Marka Wieżbickiego.

My, mieszkańcy Podkowy Leśnej, mamy prawo do mieszkania w godnych warunkach – dojścia i dojazdu do własnych posesji  z poszanowaniem historycznego układu urbanistycznego Miasta Ogrodu wpisanego do rejestru zabytków. Mamy prawo do kompleksowego i systemowego rozwiązania problemów organizacji ruchu w naszym mieście, uwzględniającego nowoczesne metody i narzędzia uspokojenia ruchu oraz wymuszenie bezpiecznych zachowań – z poszanowaniem  naszego dziedzictwa historycznego, to jest prawem chronionego układu urbanistycznego miasta, w tym dróg, oraz przydrożnego starodrzewia. Mamy prawo oczekiwać od Starosty Powiatu Grodziskiego, opiniującego projekty przebudowy podkowiańskich dróg, odpowiedzialnego działania dla dobra, a nie na szkodę, naszej społeczności lokalnej. Mamy prawo oczekiwać od niego poszanowania prawa, rzetelności i sumienności             w podejmowaniu decyzji.

         Starosta Marek Wieżbicki pełni tą funkcję nieprzerwanie od 2004 roku – w tym czasie ze strony Starostwa – poprzez wydawanie negatywnych opinii komunikacyjnych dla projektów drogowych – zablokowany został zrównoważony i nowoczesny rozwój naszego miasta w kwestii rozwiązań drogowych: bezpiecznych, wygodnych, uzgodnionych w konsultacjach ze społecznością lokalną. Przerzucanie od wielu lat przez Starostę Wieżbickiego odpowiedzialności za swoje decyzje na władze naszego miasta, jest już dla nas nie do zniesienia.

My, mieszkańcy Podkowy Leśnej mówimy DOŚĆ !                                           Niniejszy wniosek jest wyrazem naszego poparcia dla władz samorządowych , Rady Miasta i Burmistrza, ale także wyrazem determinacji, zapowiedzią wzmożenia aktywności obywatelskiej i konsekwencji.         

         Nie zgadzamy się na dalsze wydawanie z uporem maniaka przez Starostę Wieżbickiego opinii komunikacyjnych na projekty drogowe w oparciu o niewłaściwą podstawę prawną – Podkowa Leśna to nie ściernisko, tu nikt nie chce wytyczać i budować nowych dróg lub autostrad, my chcemy przebudowy istniejących ulic  i wprowadzenia nowoczesnej, przyjaznej mieszkańcom organizacji ruchu. 

Od kilkunastu lat słyszymy od Starosty Wieżbickiego te same argumenty: nasze drogi są za wąskie i nie spełniają warunków technicznych, nie mamy trójkątów widoczności, przeszkodą jest przydrożny starodrzew, ostatnio nawet rzekomy ‘grunt rodzimy’. Prawdziwą przeszkodą jest złe zarządzanie i brak nadzoru Starosty nad urzędnikami. 

         My, mieszkańcy Podkowy Leśnej mówimy DOŚĆ i nie zgadzamy się, aby szkodliwe dla naszego miasta działania Starosty dalej prowadziły do trwających wiele lat przepychanek Starostwa Grodziskiego z władzami podkowiańskimi o uzgodnienia projektów drogowych na poszczególne ulice. Nie ma naszego przyzwolenia na przewlekłe, biurokratyczne i nienależyte wydawanie przez Starostę Wieżbickiego opinii komunikacyjnych na przebudowę podkowiańskich dróg.

Negatywne zaopiniowanie w ostatnich dniach  przez Starostę Wieżbickiego, według argumentacji jak zawsze, kilkunastu projektów na przebudowę dróg w naszym mieście to SKANDAL, wyraz arogancji władzy i lekceważenia mieszkańców. Wszystkie te projekty zostały uzgodnione w szerokich konsultacjach społecznych, na ich wykonanie oraz na realizację inwestycji zostały w budżecie miasta zabezpieczone publiczne pieniądze. Całe miasto stało się zakładnikiem Starosty Marka Wieżbickiego, blokującego poprzez swoje działania realizację budżetu miasta oraz założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.

         Mając na uwadze powyższe, my, niżej podpisani mieszkańcy powiatu, wyborcy tworzący podkowiańską wspólnotę lokalną,  zwracamy się do Szanownych Państwa Radnych Rady Powiatu Grodziskiego o postawienie wniosku o przyjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Marka Wieżbickiego z funkcji Starosty Powiatu Grodziskiego.

———————-

Dziękuję mieszkańcom za tak liczne przybycie na spotkanie i wyraźne wsparcie dla podejmowanych przeze mnie decyzji.

Wiosna…wiosna

Początek wiosny od dawien dawna jest okresem, na który wszyscy wyczekujemy przez całą długą zimę. Pierwszy dzień wiosny to zapowiedź cieplejszych dni. Przyroda budzi się do życia, drzewa pokrywają się pąkami, listkami i kwiatami, ptaki wiją gniazda. Nic dziwnego, że człowiek tak bardzo tęskni za tą porą roku, a jej początkowi nadaje znaczenie symboliczne. Siedząc w domu, popijając kawę, za oknem mam takie widoki.

w7

w6

w8

 

w5

w3

w2

w4

w1

fot. Katarzyna Tusińska,  wszystkie udostępnione fotografie są chronione prawem autorskim

 

PIS „konsultuje” ustawę metropolitalną

W dniu dzisiejszym(24.03.17) została uruchomiona strona internetowa „konsultacji” ustawy metropolitalnej forsowanej przez PIS –http://www.konsultacjemetropolia.pl/#  Najpierw rzuca się w oczy kalendarz rzekomych konsultacji od 16 marca, z przesunięciem  24 marca (ta data ze względu na uruchomienie platformy internetowej)  do 14 kwietnia.  Zgodnie z podanym porządkiem „konsultacje” zaczęły się spotkaniem zorganizowanym przez wojewodę mazowieckiego Zdzisława Sipierę.

Co możemy znaleźć na stronie?

Mocno propagandowy materiał  z założoną jedynie słuszną tezą. Przeczytamy hasła i interpretację rozwiązań, natomiast nie znajdziemy tam projektu ustawy.  W dalszym ciągu nie znamy konkretów, np. jest zapis, że” sprawy załatwiane dotychczas w starostwach powiatowych zostaną przeniesione bliżej mieszkańców do urzędów gmin i filii metropolii” – czy to oznacza, że gminy zostaną obciążone dodatkowymi ogromnymi kosztami? O finansowaniu informacji brak, wiec należy domniemywać, że tak.

Poza kalendarzem „konsultacji”, wiemy, że mają w nich wziąć udział mieszkańcy, samorządy i organizacje (te ostatnie mogą się zgłaszać do 31 marca). Nie ma podanych terminów spotkań, ani formy tych „konsultacji”, ale są wskazane miejsca we wszystkich gminach – zdecydowana większość określona jest „ w pobliżu kościoła/parafii”, czasami obok PKP. W Podkowie Leśnej będzie to gdzieś przy kościele. Na moje oko, to w pobliżu kościoła można co najwyżej ulotki rozdawać, ale może się mylę i paleta metod konsultacyjnych będzie szersza.

Zaskakujące są granice metropolii, bo z jednej strony są wymienione 34 gminy, w tym już jest uwzględniona Podkowa Leśna, a z drugiej załączona mapa wskazuje na coś innego – na niej gmin jest o dwie więcej,  do „Mega Warszawy” dołączono Leszno i Żabią Wolę.

WP_20170324_19_51_55_Pro

Nie wiem, czy to jest już nowy projekt ustawy, czy kolejne niechlujstwo. Na stronie można wypełnić też ankietę, która z badawczego punktu widzenia nadaje się do śmieci. Sformułowania są tendencyjne, z tezą i sugerowaną odpowiedzią.

Zgodnie z wypowiedziami posłów PIS, ustawa ma zostać uchwalona do końca czerwca. Na stronie jest uwaga „należy zaznaczyć, że zbiór gmin nie jest zamknięty i w trakcie konsultacji może ulec zmianie” . taka deklaracja ma znaczenie w kontekście planowanego referendum, które ma zostać przeprowadzone w Podkowie (oczywiście, jak wojewoda go nie uchyli). Dzisiaj w mediach poseł Jacek Sasin (PiS) powiedział, że „uwagi zebrane w ich trakcie będą przekazane do ekspertów pracujących przy Narodowym Centrum Samorządu Terytorialnego”. Z tego co mi wiadomo, nie ma takiej instytucji.

Wszystko to razem nie rokuje dobrze…

Referendum – świętym prawem demokracji! Podkowianie nie odpuszczają.

Ostatnie spotkanie z mieszkańcami było poświęcone dwóm bardzo ważnym tematom. Jednym z nich była dyskusja o ustawie metropolitalnej i uchylonej uchwale o referendum zaplanowanym na 2 kwietnia przez wojewodę mazowieckiego Zdzisława Sipierę. Zaproszony na spotkanie wojewoda nie przybył zasłaniając się brakiem kompetencji do konsultowania tego projektu ustawy. Licznie zgromadzeni mieszkańcy, po dyskusji, nie zgadzając się z opinią wojewody unieważniającą uchwałę, zdecydowali się na przeprowadzenie referendum z ich inicjatywy.

Wśród zebranych już po zakończeniu spotkania, wyłoniła się grupa inicjatywna, która w dniu dzisiejszym (23.03.17) na moje ręce złożyła „Powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego”.

Mieszkańcy zgłosili wniosek o rozpisanie referendum gminnego na podstawie  Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej.

 Wnioskowane pytania referendalne brzmią:

  1. Czy jesteś za utrzymaniem samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi?
  1. Czy jesteś za tym, aby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności zacieśniała w interesie mieszkańców współpracę z samorządami Warszawy i otaczających ją gmin?

Chcąc, aby referendum się odbyło, od momentu przyjęcia przeze mnie wniosku, inicjator referendum (zaangażowani mieszkańcy) mają obowiązek zebrać podpisy co najmniej 10% uprawnionych do wybierania organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, którzy chcą poprzeć inicjatywę w tej sprawie.

potwierdzenie wniosku referendum

Po dostarczonej liście z podpisami, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada miasta) podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum, jeżeli wniosek mieszkańców spełnia wymogi ustawy. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Dotychczas Podkowianie chętnie chodzili do wyborów, frekwencja w Podkowie Leśnej jest zazwyczaj najwyższa w kraju. W ostatnich wyborach parlamentarnych (2015r.) wyniosła prawie 75%.

Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

Koszty referendum pokrywa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której dotyczy referendum. Koszty kampanii referendalnej pokrywają inicjatorzy (mieszkańcy). Termin referendum będzie określony w załączniku uchwały (kalendarzu referendalnym) po przyjęciu przez komisarza wyborczego.

To będzie pierwsze referendum lokalne z inicjatywy mieszkańców Podkowy Leśnej.

fot. przyjmowanie zawiadomienia od pełnomocnika grupy mieszkańców