Podkowa liderem edukacji

Miasto Podkowa Leśna liderem edukacji! Najlepsi w kraju, potem długo, długo nic… i kolejne miasta. Znakomity ranking przeprowadzony przez Związek Miast Polskich, który pokazuje jak gospodarując racjonalnie finansami na oświatę, można jednocześnie osiągać najlepsze wyniki nauczania.

Wyniki w kraju:

1.Podkowa Leśna 170,5 pkt.
2.Karpacz 125;
3.Kowal 121

W swojej kategorii – miast położonych w strefach zewnętrznych miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw, wskaźnik egzaminacyjny kształtował się następująco:

I kategoria Czy spełnia warunek kosztowy Wskaźnik egzaminacyjny
Podkowa Leśna TAK 170,5
Milanówek TAK 98,5
Piaseczno TAK 90,5
Józefów TAK 86,5
Ożarów Mazowiecki NIE 73,5
Legionowo TAK 72,5
Siechnice TAK 70,5
Świdnik TAK 66,5
Konstancin-Jeziorna NIE 65,5
Otwock TAK 64,5
Ząbki TAK 61,5
Niepołomice TAK 59,5
Brwinów TAK 58,5
Kobyłka TAK 56,5
Sulejówek TAK 54,5
Grodzisk Mazowiecki TAK 50,5
Piastów TAK 46,5
Karczew TAK 45,5
Marki TAK 43,5
Wieliczka TAK 42,5

Do nagrody nominowane zostały miasta, w których uczniowie systematycznie osiągali najwyższe wynik na egzaminie ósmoklasisty oraz które zapewniały racjonalny poziom finansowania edukacji.

METODOLOGIA

Dla każdego miasta wyliczono wskaźnik kosztów. Przyjęto, że jest to średnia wartość wskaźnika: wydatki budżetu gminy (bieżące, bez remontów i udzielonych dotacji) na szkoły podstawowe na 1 ucznia w szkołach prowadzonych przez samorząd gminy za lata 2019-21, wg. danych opublikowanych w Systemie Monitorowania Usług Publicznych.

Do wyróżnienia nominowano jedynie te miasta, w których wskaźnik kosztów nie przekraczał III kwartyla (75%) wartości dla miast w danej kategorii. Jeżeli gmina nie spełniała wskaźnika kosztowego, czyli miała niewspółmiernie wysokie wydatki, to wypadała z listy rankingowej.

Dla każdego miasta wyliczono wskaźnik wyników egzaminów ósmoklasisty w latach 2019-21. W tym celu:

  • pobrano z Systemu Monitorowania Usług Publicznych wskaźniki: Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży dla lat 2019, 2020 i 2021 (łącznie dziewięć wskaźników);
  • wyliczono mediany każdego z dziewięciu wskaźników dla miast w każdej kategorii;
  • wyliczono różnicę wartości wskaźnika dla miasta i mediany dla miast w danej kategorii, a następnie je zsumowano.

Wyliczony w ten sposób wskaźnik ograniczał wpływ takich czynników jak: zmienność wyników w czasie (przyjęto okres trzyletni), różna łatwość egzaminów w kolejnych latach (porównanie z medianą), wpływ kapitału społecznego mieszkańców (trzy kategorie miast).

Należy podkreślić, że uwzględnienie drugiego kryterium nie wyeliminowało żadnego z miast, które uzyskały najwyższe wskaźniki wyników egzaminów.

KATEGORIE GMIN

Uwzględniono gminy, które w latach 2019-21 miały status miasta (pominięto miasta na prawach powiatu, z których większość nie mieści się w grupie miast małych i średnich).

Wszystkie miasta podzielono na trzy kategorie:

    • Kategoria I – miasta położone w strefie zewnętrznej miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw (wg klasyfikacji grup funkcjonalnych),
    • Kategoria II – miasta – siedziby powiatów,
    • Kategoria III – miasta pozostałe, położone poza strefami zewnętrznymi miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw oraz niebędące siedzibami powiatów.

Miasta znajdujące się w strefie zewnętrznej miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw, będące równocześnie siedzibami powiatów, zostały zaliczone do Kategorii I.

Analiza została oparta na wynikach egzaminów ośmioklasistów w ciągu ostatnich trzech lat (2019-2021), osiągniętych przez uczniów wszystkich szkół podstawowych, działających na terenie miasta, niezależnie od tego, kto je prowadzi. Takie wyróżnienie  przyznawane jest po raz pierwszy.

Źródło: ZMP/ fot. w nagłówku UM Chełm

 

Dzień Ziemi 2023

Rodzinne sadzenie drzew i sprzątanie miasta w sobotę 22 kwietnia zapraszam do wspólnego działania na rzecz środowiska w Dniu Ziemi!
Na zakończenie wspólne integracyjne ognisko i drobne upominki dla dzieci. Zapowiadają ładną pogodę.
Sadzenie
Przy sadzeniu potężnych 50 drzew o wadze 150-200 kg musimy posiłkować się profesjonalnym sprzętem, ale już kolejne dziesiątki znacznie mniejszych (100 szt.) możemy wsadzić przy Waszej pomocy w Waszych ogrodach. Proponujemy dwie lokalizacje:
o godz. 10:00 na pumptracku i o godz. 13:30 na terenie MOK.
Zgłaszajcie się pod postem (lub na priv), jeżeli będzie Was dużo, to wskażemy kolejną lokalizację. A jeżeli zgłoszą się siłacze do pracy przy tych wielkich drzewach, to będzie fantastycznie.
Sprzątanie
Na terenie Podkowy Leśnej będzie zorganizowanych siedem punktów, w których wolontariusze będą rozdawać rękawiczki i worki na śmieci:
✅Pałacyk w Parku Miejskim
✅urząd/szkoła KIK
✅pumptrack
✅LO na Wiewiórek
✅Ul. Jelenia 23/25
✅wejście do lasu od ul. 11 listopada i Krasińskiego/Sienkiewicza
Sprzątamy dowolny fragment miasta lub lasu, w punktach technicznych umawiamy się, gdzie zostawimy worki ze śmieciami.
Ognisko
Po zakończeniu wydarzenia, na terenie MOK przewidujemy wspólne ognisko, można przynieść swój prowiant, ewentualnie dla tych, którzy się nie zaopatrzą będziemy mieli kiełbaski.
Do zobaczenia!

Substancja zabytkowa

Zdjęcia szokują, ale nie oddają prawdziwej kilkuletniej gehenny współmieszkańców budynku komunalnego Hel – dzisiaj już zabytku. Tego fetoru, gryzoni, robactwa i reszty, o której nie wspomnę. To mieszkanie komunalne, w trakcie zamieszkiwania. Miasto po roku od zaistnienia sytuacji, z jednej strony za pośrednictwem OPS wszczęło procedurę pomocową, a z drugiej rozpoczęło drogę wyprowadzki, w efekcie eksmisji. Na przeszkodzie w obu tych przypadkach stanęli lokalni działacze, dzisiejsi członkowie Dendropolis i PKPS. Zaczęły się typowe działania, skargi, pisma, zawiadamianie różnych instytucji, zarówno na czynności OPS, jak i miasta. Machina ruszyła. Po kilku latach, także sądowych zmagań, niedawno eksmisja doszła do skutku, z lokalu komunalnego do lokalu socjalnego. Podczas eksmisji uczestniczyła wiceprezes Dendropolis, jednocześnie pełniąca funkcję prezes PKPS wzywając policję na rzekome włamanie, pomimo tego, że eksmisja odbywała się w asyście policji (to drobiazg przy całokształcie poczynań).

W tym nie ma troski ani o dobro człowieka, ani dbałości o zabytki, o których zarówno członkowie stowarzyszenia, jak i współpracujący z nimi aktywiści tyle mówią. Z jednej strony dzięki nadzwyczajnej aktywności działaczy w mieście, budynki komunalne (a nawet ulice, figurki etc.) wpisywane są do rejestru zabytków, a z drugiej prowadzone są liczne działania, by te zabytki utrzymać w stanie jak na zdjęciach. Takie są fakty. Tego nie da się obronić głoszonymi pustymi frazesami.

Przypomnę tylko, że dzięki uruchomionej procedurze konserwatora przepadła dotacja pozyskana na długo oczekiwaną termomodernizację budynku Hel. Budynek mógł zostać w części wyremontowany, nie został. Przytoczone mieszkanie wymaga gigantycznych nakładów finansowych na prace remontowe (skucie tynków, podłóg itp.), które byłyby znacznie niższe, gdyby nie długotrwałe postępowanie dzięki zaangażowaniu działaczy, a dodatkowo teraz remont musi zostać przeprowadzony zgodnie z wymaganiami prac w zabytku (co podraża koszty wielokrotnie). Na sprzątanie wydaliśmy już blisko 20 000 zł (prawie 50 m3 śmieci w 7 kontenerach). Reszta zmagań, za nasze wspólne – mieszkańców pieniądze, przed nami.

Zmieniają się szyldy organizacji, ale dziwnym trafem środowisko rzucające kłody pod nogi w różnych aspektach życia miejskiego Podkowy Leśnej pozostaje to samo, pączkując – zyskuje nowe twarze. Robiące dużo hałasu i dużo szkody naszemu miastu. Ich wizja utrzymania zabytków, to ta na zdjęciach. I zdegradowany park z lejem po stawie, niszczejąca Al. Lipowa, dziurawe ulice, zamierające miasto bez kawiarni, restauracji, miejsc aktywności dla młodych i starszych idt. To nawet nie  skansen.

To, co opisałem, to też część codziennej mojej pracy (jak każdego burmistrza), którą rzadko się dzielę, pisząc zazwyczaj o tych pozytywnych aspektach zarządzania miastem. Bo to dodaje energii i skrzydeł, zwłaszcza kiedy otrzymuję życzliwy feedback. Ale nie można być obojętnym na hipokryzję pseudo obrońców dziedzictwa i historii. Błoto, dziadostwo, paraliżowanie każdego istotnego działania, donosy i hejt to nie dziedzictwo. O tym trzeba mówić, pisać i z tym walczyć.

Willi Jókawa poświęcę osobny artykuł – opiszę jakie miasto podejmowało działania zarówno podczas mojej kadencji, ale też i wcześniejszych kadencji poprzedników. Była cała masa pomysłów i zawsze grupa w opozycji.

Dendropolis żąda kary dla miasta 500 000 zł

Dendropolis żąda od Ministra zwiększenia kary dla miasta z 10 000 zł do 500 000 zł uzasadniając, że nałożona kara jest „znikoma, niska, wręcz symboliczna”. „Tylko kara wysoka, urealniona może zapewnić funkcję prewencyjną, odstraszającą”.

22 lutego informowałem Państwa, że na skutek składanych wniosków przez Dendropolis o ukaranie finansowe Miasta Podkowa Leśna, Konserwator Zabytków nałożył karę 10 tys. zł za prace przy budowie stawu, na które wydał dwukrotnie pozwolenie. Wcześniej toczyło się postępowanie w tej samej sprawie, które nie zakończyło się założeniem kary. Po naciskach decyzję zmieniono. Od tej decyzji miasto się odwołało, jak widać Dendropolis też.

Myślą przewodnią uzasadnienia Dendropolis podwyższenia kary do maksymalnej dopuszczalnej prawem, czyli pół miliona jest – jak Tusiński uderza w PIS, „zniesławia Ministra Kultury” i w dodatku „nie wyraża skruchy”. Na dowód tego, w piśmie zamieszczona jest cała masa zrzutów z ekranu z dyskusji prowadzonej z mieszkańcami na moim profilu FB. Są też zrzuty z mojego bloga, a nawet cytaty z życiorysu, mające wzmocnić konieczność nałożenia tak wysokiej kary. To wszystko jest „w interesie społecznym” – oczywiście pojmowanym przez Dendropolis. Są też przytoczone dokumenty – tylko te wybrane, by pasowały do kreowanej wizji „zniszczenia zabytku” i  luźne wypowiedzi dalekie od prawdy, jest też przykład z Gdańska, gdzie minister decyzją nałożył właśnie tak wysoką karę na inwestora. Tyle, że ten sam minister przegrał w NSA, kara była niezasadna (czego jak mniemam już piszący nie sprawdzili, ups!). Dendropolis – „Ufamy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sposób właściwy ustali wysokość kary pieniężnej, która będzie nie tylko adekwatna do stwierdzonego naruszenia, ale także spełni zamierzone funkcje – represyjną i prewencyjną”.

Pełne uzasadnienie odwołania Dendropolis zamieszczam, żebyście wiedzieli na podstawie jakich merytorycznych przesłanek obecne gremia polityczne podejmują decyzje administracyjne, przychylne dla Dendropolis i ich niezrzeszonych działaczy.

Odwołanie Dendropolis 500 tys pdf

Nigdy wcześniej, żadna grupa mieszkańców Podkowy nie wykorzystywała swoich znajomości politycznych by szkodzić własnemu miastu, tak jak widzimy to w przypadku Dendropolis i ich sojuszników. To co widzicie na zdjęciu, to ok. 1000 stron akt, tylko w sprawie nałożenia kary na miasto i tylko tych zgromadzonych u Ministra. Jak „zmieniają się” dokumenty w czasie – to pozostawię dla sądu.

Nie ma jeszcze wiosny, a ja już nie mogę doczekać się jesieni…

Komentarz do wypowiedzi M. Łaskarzewskiej w sprawie lasu

Krótki komentarz w nawiązaniu do opublikowanego postu o Lesie Młochowskim na FB przez radną Małgorzatę Łaskarzewską.

Organy samorządowe, a co za tym idzie ich członkowie objęci są specjalną rękojmią wiary publicznej. Nie na darmo w badaniach opinii publicznej, to właśnie samorząd cieszy się tak dużym zaufaniem. Dlatego nie powinno być w nim miejsca na wymysły i insynuacje, działania daleko odbiegające od ogólnie przyjętych norm społecznych i etycznych.

Zamieszczony post przez Małgorzatę Łaskarzewską, a później powielony przez grodziskich Zielonych ma właśnie taki charakter. Postawione tezy są w typowej dla insynuacji konstrukcji, co świadczy o uprawianej demagogii w osiągnięciu celów politycznych, bo nie ma to żadnych podstaw w faktach.

Nigdy Lasy Państwowe nie informowały władz samorządowych o terminie rozpoczęcia wycinki bądź harmonogramie robót. Zarzut po adresem Rady Miasta i burmistrza, że wiedzieliśmy o wycince i w domyśle nie podjęliśmy interwencji (jakiej?!)  jest wyssany z palca. Insynuacje mające sugerować, że z mojej strony doszło do „celowego zaniechania”, jakobym z premedytacją nie powoływał grupy roboczej  lub miał cokolwiek wspólnego z dopisywaniem czegoś na dokumentach są kuriozalne. Lasy Państwowe (przypuszczalnie celowo) powiadomiły urząd w piątek po południu o chęci zorganizowania spotkania w poniedziałek (nie podały tematów jakie chciałyby poruszyć). Co do zasady w grupie większość członków to mieszkańcy Podkowy, także pracujący. Kpiną jest dawanie tak krótkiego terminu na zwołanie grupy (w praktyce niemożliwego) – dlatego zaproponowałem inny termin, z wyprzedzeniem i nie w pierwszym dniu ferii. Nie jest też prawdą, że grupa została powołana do opiniowania wycinek – podpisane porozumienie nie daje takich umocowań. 

Nigdy też nie słyszałem, aby ktokolwiek zasiadający w organach samorządowych Podkowy Leśnej wyrażał się przychylnie do obecnej polityki rządu jaką w stosunku do drzew realizuje Państwowe Gospodarstwo Lasy Państwowe. Wręcz przeciwnie, zarówno burmistrz jak i Rada Miasta w ramach swoich kompetencji wnioskują, apelują, żądają zaprzestania prowadzenia tak intensywnej gospodarki leśnej w Lesie Młochowskim. I wypowiadają się jednoznacznie, bardzo krytycznie.

Wywoływanie mnie do odpowiedzi w zamkniętych grupach mediów społecznościowych, grupach których nie jestem członkiem i nie mogę się w jakikolwiek sposób odnieść świadczy tylko o niskich pobudkach piszącego. Zwłaszcza, że każdy radny ma bardzo wiele możliwości szybkiego zweryfikowania swoich informacji. Przypisywanie niegodziwości, inkryminowanie, czy naruszanie dobrego imienia władz samorządowych przez radną nie jest wyrażaniem opinii czy głoszeniem poglądów. Jest działaniem nadszarpującym zaufanie do władz samorządowych i złamaniem standardów etycznych.

Na ostatniej sesji Rady Miasta, 30 marca 2023 r. radna Łaskarzewska została odwołana z funkcji przewodniczącej Komisji skarg, wniosków i petycji, tylko przy jednym głosie sprzeciwu – swoim własnym.

…………………………………………………….

Poniżej korespondencja w tej sprawie z Zieloni Grodzisk

Pismo-do-burmistrza-Podkowy-Leśnej

Odpowiedź Zieloni