Park&Ride po trzech latach

Po trzech latach od wybudowania Park&Ride widzimy, jak ta inwestycja jest bardzo potrzebna w Podkowie Leśnej. Parking w dni powszednie jest zajęty w 100%, a i tak wiele innych samochodów zajmuje naszą miejską przestrzeń, pozostawiając swoje samochody na cały dzień w uliczkach położonych w centrum. O podejmowanych działaniach w zakresie rozwiązania tego problemu napiszę  w osobnym artykule.

Protesty LOP

Podobnie jak dzisiaj w przypadku stawu i Alei Lipowej, tak wtedy grupa „aktywistów” skupiona wokół podkowiańskiej Ligi Ochrony Przyrody (dzisiaj działaczy w Stowarzyszeniu Dendropolis) próbowała zablokować planowaną inwestycję budowy parkingu, argumentując między innymi obniżeniem komfortu życia mieszkańców i niszczeniem przyrody, na tym terenie występować miały chronione rośliny i zwierzęta, m.in. chroniony chrząszcz koziróg dębosz czy pęcherznica musztardowata, co nigdy nie zostało potwierdzone. Plany powstania Park&Ride zostały zainicjowane w 2010 roku i z uwagi na toczące się postępowania administracyjne (odwołania LOP) dopiero w 2016 roku udało się uzyskać pozwolenia na budowę.

Dotacja unijna

Także w 2016 roku miasto wystąpiło o z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych budowy Park&Ride na kwotę 608.236,18zł. Szczęśliwie po ponad 6 latach blokowania decyzji konserwatora i tym samym możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, udało się uzyskać dofinansowanie i zakończyć budowę parkingu w grudniu 2017 r. W 2018 roku wykonano nasadzenia, wybudowano toaletę, wiaty rowerowe, zamontowano ławki i punk serwisu rowerów.

Parking w liczbach

Parking mieści do 130 samochodów w jednej chwili, a w co trudno uwierzyć, średnio skorzystało z niego w ciągu trzech lat 80.000 kierowców. Parking ma zainstalowaną pętlę liczącą każdy wjeżdżający samochód. Niemniej cały teren, obsadzony roślinnością stanowi estetyczny fragment przestrzeni miejskiej, która służy zarówno mieszkańcom, pasażerom WKD jak i odwiedzającym Podkowę Leśna turystom.

Dla porównania kilka zdjęć sprzed wykonania inwestycji i zrobione w tym roku.

 

 

Słowackiego i Wiewiórek. Przetargi na Mickiewicza, Wróblą i Sasanek.

Na ulicach: Słowackiego i Wiewiórek na odcinku od Głównej do Myśliwskiej została wykonana nowa nawierzchnia z kruszywa bazaltowego, przy użyciu emulsji w celu zespojenia materiału. Po utwardzeniu, jakość mieszkania w tym rejonie znacznie się poprawi.

To jeszcze nie koniec remontów dróg, kolejną będzie ulica Mickiewicza (Reymonta-Sienkiewicza). Trwa wyłonienie wykonawcy w procedurze przetargowej na przebudowę ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Reymonta do ulicy Sienkiewicza. Ulica będzie miała nawierzchnię asfaltową o szerokości 4,5 m z przewężeniem, w celu spowolnienia ruchu oraz pełne odwodnienie. Trwa procedura przygotowania materiałów celem przeprowadzenia procedury przetargowej na przebudowę ulicy Sasanek od Bluszczowej do wysokości przepustu na rowie Rs11 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Głogów oraz ulicy Wróblej na odcinku od Jaskółczej do Sokolej.