Pomoc dla rodzin z Aleppo

Już po raz 11 nasza podkowiańska społeczna szkoła KIK organizuje Mikołajki dla… , akcję charytatywną, mającą na celu pomoc wybranym osobom.

W tym roku pomoc przeznaczona jest dla  rodzin z Aleppo – syryjskiego miasta ogarniętego wojną oraz Puckiego Hospicjum założonego przez niedawno zmarłego ks. Jana Kaczkowskiego. Wszyscy możemy się włączyć, wszyscy możemy zostać pomocnikami św. Mikołaja. Jesteśmy potrzebni, dajmy z siebie tyle, ile możemy. Zachęcam do uczestniczenia w koncercie.

Sobota, 3 grudnia o g. 17.00 –  koncert Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn pod dyrekcją Mirosława Chilmanowicza. W przerwie koncertu odbędzie się pierwsza część aukcji podarowanych przedmiotów. Karty wstępu to cegiełki w cenie: 20 zł – osoba dorosła, 10 zł dziecko, 50 zł rodzina.20161120231006mikolajki-2016

Pomoc dla Aleppo jest związana z programem „Rodzina rodzinie” i jest odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka, jakie wygłosił przed rozpoczęciem roku miłosierdzia we wrześniu 2015 r.: „Kieruję apel do parafii, wspólnot zakonnych, do klasztorów i sanktuariów w całej Europie o konkretne wyrażenie Ewangelii i przyjęcie po jednej rodzinie uchodźców”.

Dzięki programowi wsparcia uchodźców, każda rodzina, wspólnota, parafia, diecezja czy organizacja może udzielić bezpośredniej pomocy konkretnej poszkodowanej rodzinie – przyjąć ją jako bliską sobie, choć geograficznie odległą.

W porozumieniu z Caritas Polska zgromadzone podczas akcji środki zostaną przekazane kilku konkretnym rodzinom. Potrzeby jednej rodziny to około 500-600 zł miesięcznie, czyli półroczne wsparcie rodziny to koszt rzędu 3000-3500 zł. Gdyby kwota zebrana w akcji mikołajkowej była rzędu 15.000 zł, pozwoliłoby to na wsparcie 5 rodzin z Aleppo.

80% Syryjczyków żyje w ubóstwie, co trzecie gospodarstwo domowe jest zadłużone. Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci z 18 mln obecnych mieszkańców Syrii. Wskutek wojny ponad 4,8 miliona osób uciekło z kraju, a liczba uchodźców wewnętrznych w Syrii szacowana jest na co najmniej 6,5 miliona. Rodzinom brakuje pieniędzy, by zaspokoić podstawowe potrzeby – zapłacenie za wynajem jakiegokolwiek schronienia po ucieczce z własnego domu i za dostęp do prądu w postaci jednej żarówki i skorzystania z pralki kosztuje prawie połowę tego, co udaje im się zarobić. Im dłużej trwa wojna i państwo jest dewastowane, tym bardziej drożeją wszystkie usługi. W skrajnie trudnej sytuacji znajdują się mieszkańcy miasta Aleppo, którzy poza ubóstwem i niepewnością zmagają się ze skutkami trwających działań wojennych w postaci ciągłych ostrzałów rujnujących miasto i powodujących straty w ludziach.

Ks. Jan Kaczkowski to twórca Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio – był organizatorem i dyrektorem hospicjum oraz licznych projektów z nim związanych, doktor nauk teologicznych, bioetyk, vloger, osobowość i autorytet.

kaczkowski

Jego hospicjum stanowi wzorzec i punkt odniesienia dla innych placówek pod względem jakości i przyjazności pacjentom oraz ich rodzinom. Był też inicjatorem angażowania w wolontariat hospicyjny tzw. trudnej młodzieży i osób skazanych, co zostało uznane za najbardziej innowacyjny projekt resocjalizacyjny w Europie i nagrodzone przez Radę Europy Kryształową Wagą Wymiaru Sprawiedliwości, w 2012 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Do ostatnich chwil swojego życia żarliwie i „a pełnej petardzie dawał świadectwo wiary i służby Bogu i drugiemu człowiekowi. Umierając w marcu 2016 roku, prosił o wspieranie hospicjum i angażowanie się w potrzeby chorych, samotnych, odrzuconych.

Program poza koncertem:

W szkole prowadzone są aktywności klasowe w poniedziałek, 5 grudnia w g. 8.00 -13.30–

Akcja zakończy się w niedzielę, 11 grudnia – Festiwalem Piosenki Obcojęzycznej wg następującego planu:

 • g. 17.00 – 18.30 klasy 1-4
 • g. 18.30 – 19.00 w przerwie aukcja cz. 2 i poczęstunek
 • g. 19.00 – 20.30 klasy 5-6 i gimnazjum

 fot. źródło -spaziotransnazionale.it; Agencja Gazeta

Więcej informacji: http://szkola2.pl/GIM-aktualnosci

„Budka Pana Stasia”

Odwiedzili mnie dzisiaj mieszkańcy z prośbą o ustosunkowanie się do dyskusji dotyczącej „budki Pana Stasia” toczącej się  w  grupie na portalu społecznościowym Facebook. Zapoznałem się wnikliwie z komentarzami osób zabierających głos i przyznam, ze jestem zdumiony zarzutami pod moim adresem, szczególnie Pani, która przedstawiła się jako córka Pana prowadzącego warzywniak.

Zwykle nie odnoszę się do dyskusji gdzieś tam w przestrzeni wirtualnej (poza moją stroną), niemniej jednak sprawa z punktu widzenia społecznego jest ważna i wymaga przedstawienia faktów, a przede wszystkim możliwości prawnych. Zatem chronologicznie:

 1. Pierwsza zarejestrowana umowa z Panią Kozłowską, która znajduje się w aktach urzędu jest z 1990r. Od tego momentu Pani prowadzi handel w pasie drogowym ulicy Iwaszkiewicza, róg Jana Pawła II.
 2. Od lat na komisjach i sesjach Rady Miasta toczy się dyskusja o pilnej potrzebie wyremontowania ul. Iwaszkiewicza, która jest w stanie katastrofalnym.
 3. W 2010r. na komisjach podjęto dyskusję na temat wypowiedzenia umowy Pani Kozłowskiej w związku z planowaną budową drogi. Plany nie dochodzą do skutku.
 4. W 2010r. zostaje podpisana umowa najmu na 3 lata z tym samym najemcą.
 5. W 2013r. pani Burmistrz Stępień -Przygoda zleca przygotowanie projektu drogowego wykonania ulicy Iwaszkiewicza, wykonanie projektu następuje w 2014r. Nie planuje przedłużenia umowy z Panią Kozłowską – sprawę przedstawia Radzie Miasta. Po dyskusjach, radni nie kwestionują konieczności wykonania drogi i poprawienia estetyki centrum, wręcz uważają to za priorytet, jednak ze względów społecznych proszą o możliwość pozostawienia przedsiębiorcy na czas – do wejścia wykonawcy na budowę. Jednocześnie przedsiębiorca zostaje zobowiązany do odmalowania budki. Umowa zostaje przedłużona na kolejne 3 lata do 22 października 2016r. z klauzulą wcześniejszego wypowiedzenia umowy w przypadku remontu lub budowy ulicy Iwaszkiewicza w Podkowie Leśnej. Czynsz ustalono na kwotę 276,43 zł netto +23% Vat. We wcześniejszych latach czynsz był niższy, w związku z kłopotami finansowymi przedsiębiorcy, w dużej części zaległości za czynsz zostały umorzone.
 6. W 2013-14r. odbyły się konsultacje społeczne projektu z mieszkańcami ulicy Iwaszkiewicza. Ostatecznie uzgodniony projekt nie przewiduje żadnych miejsc parkingowych. I taki jest realizowany. Sam jestem przeciwnikiem tworzenia parkingów w centrum miasta. W Podkowie będzie budowany park&ride, o czym wielokrotnie pisałem i mówiłem.
 7. W 2015 r. osobiście odwiedziłem Pana sprzedawcę, aby go poinformować o planowanej inwestycji remontu drogi w 2016r. i konieczności usunięcia budki – w terminie, o którym zostanie poinformowany. Biorąc pod uwagę termin umowy – październik, inwestycję zaplanowałem w II połowie roku. Trudno mi zarzucić bezwzględność i to, że wyrzuciłem człowieka nagle na bruk. W mojej opinii, właśnie to że dopasowałem plany inwestycyjne miasta do oczekiwań najemcy jest działaniem prospołecznym.
 8. 1 czerwca 2016r. Pani Kozłowska została pisemnie poinformowana, że umowa najmu obowiązująca do 22 października 2016 nie zostanie przedłużona.
 9. 19 września do Urzędu wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim z prośbą o podanie informacji o wydzierżawionych podmiotom prywatnym pasów drogowych podlegających przepisów Ustawy o drogach publicznych. Zapytacie Państwo – o co chodzi? Nie wiem, mogę się domyślać, że ktoś złożył donos.

W tym miejscu należy się wyjaśnienie: zgodnie z ustawą o drogach publicznych zarządca drogi może zawrzeć umowę najmu, dzierżawy lub użyczenia, której przedmiotem są grunty położone w pasie drogowym wyłącznie w przypadku, gdy nieruchomość jest udostępniania na cele związane: z potrzebami zarządzania drogami; lub z potrzebami ruchu drogowego; lub potrzebami obsługi użytkowników ruchu. Najem nieruchomości leżących w pasie drogowym w celu wykonywania działalności gospodarczej jest niedopuszczalny. Zatem lokalizacja „budki Pana Stasia” stała w kolizji z istniejącym prawem.

 1. 29 września 2016r. został ogłoszony przetarg na wykonanie robót w ulicy. I tego samego dnia Pani Kozłowska złożyła pismo z prośbą o przedłużenie umowy do końca grudnia 2016r. Jest to jedyne pismo jakie wpłynęło do urzędu od najemcy. Nie było prośby o lokalizację zamienną. Nigdy najemca nie był u mnie na spotkaniu, nie zwracał się także przez osoby trzecie. Nie prowadziliśmy na ten temat żadnych rozmów. Zarzuty przedstawiane w komentarzach FB są bezpodstawne.
 2. 4 października 2016r. najemca dostał pisemną odpowiedź, że nie ma możliwości przedłużenia umowy. Szukając rozwiązania korzystnego dla Państwa Kozłowskich Miasto przeanalizowało działki miejskie i również  poinformowało (pisemnie) najemcę, że nie dysponuje gruntami pod wynajem.
 3. W związku z koniecznością wejścia wykonawców na budowę ulicy (25 października nastąpiło rozstrzygniecie przetargu), również 25 października i ponownie 14 listopada zostały wysłane pisma ponaglające. Jak już Państwo wiecie Państwo Kozłowscy rozebrali budkę, a w ulicy prowadzona jest inwestycja.

Rozumiem żal, który pojawił się po ulubionym zieleniaku i miłej atmosferze towarzyszącej robieniu zakupów, ale nie ma żadnej złej woli z mojej strony, a jedynie realizowanie planów inwestycyjnych. Poza tym taka była umowa społeczna z 2013r. Władzami samorządowymi nie może kierować tylko sentyment. Możliwości usytuowania pawilonów handlowych określają przepisy oraz Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Jak wyżej napisałem w pasach drogowych nie ma możliwości sytuowania handlu stałego, miasto nie posiada działek pod tego typu usługi, z wyjątkiem dużej działki przy wyjeździe z Podkowy (przy światłach)- a i tą gdybyśmy chcieli wynająć, musielibyśmy ogłosić przetarg. Mnie obowiązują przepisy i procedury. Wszyscy przedsiębiorcy w Podkowie Leśnej są traktowani tak samo. Plan zagospodarowania dopuszcza prowadzenie działalności handlowej na swojej działce, jeżeli Pan Stasio ma tylu wiernych kupców, może jest to jakieś rozwiązanie?

Wbrew demagogicznym wypowiedziom niektórych fejsbukowiczów, ta grupa nie jest miejscem dialogu. Administratorzy strony dopuszczają wypowiedzi obraźliwe, nieprawdziwe, sami często manipulują informacją.

W tym wątku nie występuje żadna ze stron, zarówno córka Państwa Kozłowskich, jak i bojownicy o sprawy społeczne podsycają emocje i tworzą spór, którego nie ma. Właściwym miejscem do faktycznego dialogu są sesje i komisje miasta, spotkania z burmistrzem, na które serdecznie zapraszam, to tam można porozmawiać o możliwościach, problemach  miasta i jego mieszkańców. To tam zapadają decyzje o kierunkach rozwoju, przestrzeni publicznej i jej estetyce. To tam jest podawana informacja poparta dokumentami i wiedzą. Zapraszam do aktywności i tej faktycznej partycypacji społecznej.

Co do składania petycji i pism przez mieszkańców. Zachęcam. Proszę zwrócić uwagę na wymogi formalne.  We wrześniu 2015r. (znowelizowana we wrześniu 2016r.) weszła w życie Ustawa o petycjach. Ustawa w załączeniu: ustawa-o-petycjach

Wszystkie przytoczone dokumenty są do wglądu w urzędzie, umowy i wpływy (płatności, umorzenia) z mienia miejskiego są jawne.

Ferie na łyżwach?

Lodowisko – w pierwszym roku udało się je zorganizować na terenie boiska szkolnego. Cieszyło się dużym zainteresowaniem  głównie młodszych dzieci. Ze względu na niewielką powierzchnię i sztuczną taflę młodzież korzystała z niego w niewielkim stopniu. W zeszłym roku nie udało się wygospodarować pieniędzy na zorganizowanie tej zimowej atrakcji, ze względu na duże obciążenia miasta związane ze sprawami sądowymi związanymi z budową szkoły.

W tym roku po przeanalizowaniu budżetu dotyczącego urzędu miasta  i znalezieniu w tym dziale oszczędności  zacząłem się zastanawiać nad możliwością dzierżawy lodowiska w miesiącach grudzień –luty. Sam jestem wielkim entuzjastą spędzania czasu przez dzieci w sposób aktywny i uważam, że w miarę możliwości trzeba promować sportowy styl życia.

Po uzyskaniu ofert z cenami, przedstawiłem je na ostatniej sesji Rady Miasta do dyskusji i wspólnego zastanowienia się, czy jest zasadne wydawanie pieniędzy na taki cel.

Koszty lodowiska panelowego (sztucznego) 280- 300m2– 85.000zł – 120.000zł. Do tego doszłyby koszty obsługi i wypożyczalni łyżew. Czyli powierzchnia podobna do tej za poprzednim razem – niewielka. Jako, że wszyscy wolimy lodowisko mrożone, z taflą lodu – to również przymierzyliśmy się do przygotowania ewentualnie i takiego lodowiska. Tu sytuacja jest znacznie mniej ciekawa finansowo. I tak: koszt przygotowania takiego lodowiska o wielkości 400m2 – 600m2 wyniósłby 120.000 -160.000zł. Do tego musimy doliczyć koszty utrzymania, obsługi, maszyny do pielęgnacji, wypożyczalni, a przede wszystkim energii do zamrażania, wtedy, kiedy temperatura jest dodatnia. I tu jest klops – bo koszt prądu może wynieść w tym okresie nawet 45.000zł. Przyznam, że to już ogromny wydatek, stąd dyskusja na sesji rady miasta. Głosy raczej były sceptyczne co do zasadności wydawania tak dużych pieniędzy, choć nikt nie kwestionował tego, że lodowisko jest świetną zimową rozrywką, wyciągającą nasze dzieci sprzed komputerów.

Zaproponowałem jeszcze inne rozwiązanie, a mianowicie zorganizowanie w ferie zimowe autokarowego dojazdu dla dzieci wraz z opieką na któreś z  okolicznych lodowisk (nawet Stadion Narodowy). Ten pomysł wydaje się najbardziej racjonalny, też spodobał się radnym, którzy przychylili się do takiej inicjatywy. Nie zastąpi to lodowiska blisko domu, ale urozmaici czas dzieciom, które w ferie zimowe pozostają w Podkowie Leśnej. Szczegóły takiego planu będą podane bliżej ferii.

 

Oświadczenie radnych

Pamiętacie Państwo sprawę skargi podpisanej m.in. przez trójkę radnych na zniszczenie stawu? Oświadczenie w tej sprawie zamieściłem 29 października w artykule „historia-kolem-sie-toczy-rewitalizacji-parku-miejskiego-nie-bedzie”  W międzyczasie odbyła się kontrola Zarządu Gospodarki Wodnej, która m.in. wykazała że usunięcie 50cm warstwy namułu nie miało wpływu na zdolności retencyjne zbiornika, których przedstawione urządzenia naturalnie nie posiadało, bo o to toczy się cała batalia. Sprawa wywołała oburzenie wśród mieszkańców, jak również wszystkich pozostałych radnych.

Na ostatniej sesji 22 października, 12 radnych Miasta Podkowa Leśna złożyło oświadczenie w tej sprawie, które w całości zamieszczam poniżej:

OŚWIADCZENIE

Wyrażamy dezaprobatę dla działań polegających na podpisaniu się pod skargą złożoną do Prezesa Zarządu Gospodarki Wodnej na „Zniszczenie zbiornika retencyjnego w zespole przyrodniczo-krajobrazowym (tzw. Leśnym Parku Miejskim) w Podkowie Leśnej” dnia 24 sierpnia 2016r. przez radnych: Sylwię Dąbrówkę, Renatą Gabryszuk i Marcina Kalińskiego uznając je za sprzeczne z interesem wspólnoty samorządowej Podkowy Leśnej.

Nie kwestionujemy prawa do pisania skarg, niemniej jednak Radny Rady Miasta przed napisaniem skargi powinien wykorzystać wszystkie przysługujące mu narzędzia w celu zbadania i wyjaśnienia sprawy oraz pochylić się nad ewentualnymi konsekwencjami dla Miasta. Postawione zarzuty w skardze były kilkukrotnie rozpatrywane na komisji rewizyjnej, gdzie była możliwość wnikliwego zapoznania się z dokumentami. W żadnym z posiedzeń komisji nie uczestniczyły radne: Sylwia Dąbrówka i Renata Gabryszuk. Marcin Kaliński będąc członkiem komisji rewizyjnej brał udział w przeprowadzonej  kontroli, która wykazała brak nieprawidłowości. Radni mają możliwość wnoszenia  interpelacji i zapytań do burmistrza Miasta oraz zadawania pytań na sesji. Po przeanalizowaniu protokołów i zakładki w BIP (interpelacje i zapytania) stwierdzamy, że żadna z tych możliwości nie została przez wyżej wymienionych radnych wykorzystana.  Również istniała alternatywa wniesienia tematu na Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, a nawet zorganizowania przez radnych sesji tematycznej. Radni nie podjęli też  kroków w tym kierunku.

Rada Miasta jest ciałem kolegialnym i decyzje, mające tak daleko idące skutki powinny być wynikiem szerokiej dyskusji, szczególnie mając na względzie dobro naszego Miasta i jego mieszkańców.

Radni Miasta Podkowa Leśna

/-/ Joanna Przybysz
/-/ Olga Jarco
/-/ Małgorzata Horban
/-/ Emilia Drzewicka
/-/ Zbigniew Habierski
/-/ Wojciech Żółtowski
/-/ Grzegorz Smoliński
/-/ Jarosław Kubicki
/-/Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska
/-/ Katarzyńska Tuszyńska-Niezgoda
/-/ Małgorzata Janus
/-/ Andrzej Porowski

21 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 12 października 2016 roku – 22 listopada 2016 roku

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 11 zarządzeń dotyczących m.in.:
 • Zarządzenie nr 91, 93, 101 /Fn/2016 z dnia 12 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na rok 2016
 • Zarządzenie nr 96/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
 • Zarządzenie nr 97/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart usług świadczonych przez Urząd Miasta Podkowa Leśna
 • Zarządzenie nr 98/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej
 • Zarządzenie nr 99/Fn/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
 • Zarządzenie nr 100//Fn/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2017 – 2027
 1. Spotkania, m.in.:
 • spotkanie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w sprawie dróg w Podkowie Leśnej
 • spotkanie z Prezesem Zarządu LGD Zielone Sąsiedztwo w sprawie współpracy
 • spotkanie z Prezesem Zarządu Spółki „EKO-HETMAN” w sprawie odbioru odpadów zielonych
 • spotkanie w Ministerstwie Rozwoju w sprawie rozwoju infrastruktury w Podkowie Leśnej
 • spotkanie z Burmistrzem Miasta Milanówka w sprawie wspólnej organizacji PSZOK
 • spotkanie z przedstawicielem firmy JARPER w sprawie podpisania umowy na wywóz odpadów zielonych z terenu miasta Podkowa Leśna
 • spotkanie z Zastępcą Wójta Gminy Lesznowola w sprawie wdrażania systemu odbioru odpadów i rozliczenia dostawy wody na podstawie wodomierzy.
 • Sprawy bieżące:
 1. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 460.600,63 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej: Urzędu Miasta, biblioteki, dwóch budynków komunalnych (mieszkalnych)  „Hel” na ul. J. Pawła II 29 i na ul. Jaworowej 13. Wartość projektu wnosi 1.366.230,49 zł.
 2. W dniu 11 października br. została przeprowadzona kontrola gospodarowania wodami przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach na podstawie Ustawy Prawo wodne oraz utrzymania wód i urządzeń wodnych. Kontrola m.in. wykazała że usunięcie 50cm warstwy namułu nie miało wpływu na zdolności retencyjne zbiornika, których przedstawione urządzenia naturalnie nie posiadało. Protokół pokontrolny znajduje się w BIP.
 3. 27 października br. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowiecki orzekł wyrok nakazowy w sprawie byłej skarbnik Marii Ostrowskiej. Została ona uznana za winną zarzuconego popełnionego czynu i skazuje ja na podstawie art. 278 par.1 kk w zw. Z art. 37a kk wymierza jej karę 12 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na świadczeniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie oraz zobowiązuje oskarżoną do naprawienia w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej kwoty 85.324, 19 zł. Wyrok jest nieprawomocny.
 4. W stosunku do byłej kasjerki Komenda Powiatowa Policji wszczęła dochodzenie o przestępstwo z art.278 par.1 kk w sprawie zaboru mienia w postaci pieniędzy pochodzących z opłat cmentarnych.
 5. Od 2 listopada trwają prace związane z przebudową ul. Iwaszkiewicza. na odcinku od ul. Jana Pawła II do bramy wjazdowej CKiIO. Wykonanie inwestycji przewiduje się w terminie do 15 grudnia br.
 6. 28 listopada wykonawca wchodzi na budowę ulicy Reymonta na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Żeromskiego.
 7. Wykonano nawierzchnię ulicy Bukowej na odcinku od ulicy Toplowa/Lipowa/Sosnowa do Reymonta.
 8. Na cmentarzu wykonano budowę alejki od grobu ks. Kantorskiego do kolumbarium.
 9. Wykonano progi zwalniające na ulicy Jałowcowej.
 10. Zebrano oferty i podpisano umowę na czyszczenie i konserwację rowów melioracyjnych na terenie miasta.
 11. Wymieniono oprawy oświetleniowe od ulicy Jana Pawła II do granicy miasta z Otrębusami oraz od ulicy Brwinowskiej do trasy 719. Prace są kontynuowane.
 12. Zamontowano 8 ławek bez oparć przy ulicach: Parkowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Bukowej, Brwinowskiej; 4 ławki z oparciami przy ulicach: Myśliwskiej, Głównej i Lilpopa; 20 koszy na odpady przy ulicach: Akacjowej, Modrzewiowej, Bukowej, Parkowej, Brwinowskiej, Jeleniej, Wilczej/Sarniej, Myśliwskiej, Wiewiórek/Myśliwskiej, Wiewiórek/Głównej.
 13. Zakupiono 25 słupków ulicznych oraz 10 stojaków rowerowych. Słupki zamontowano przy ul. Brwinowskiej.
 14. Zakończono akcję usuwania azbestu z terenu miasta Podkowa Leśna. Odebrano i zutylizowano 199 m² azbestu.
 15. Trwają pracę nad nowym regulaminem utrzymania czystości w gminie. Obecnie regulamin jest w konsultacjach w sanepidzie.
 16. Przeprowadzono oględziny drzew znajdujących się na m.in. terenie szkoły samorządowej.
 17. Rozpoczęto zimową akcję opieki nad zwierzętami. Kupiono 10 opakowań (po 10 kg) karmy dla kotów wolnożyjących na terenie miasta i wydano dwie budki dla kotów.
 18. Uporządkowano działkę miejską przy ul. Jana Pawła II.
 19. Uporządkowano groby powstańców na terenie cmentarza komunalnego w Podkowie Leśnej oraz na terenie Lasu Młochowskiego.
 20. Odmalowano transformator przy ul. Myśliwskiej.
 21. Wymieniono stare tabliczki na nowe z informacją „Aleja Zabytkowa”.
 22. Zamontowano lustro na rogu ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza.
 23. Uszczelniono zadaszenie z poliwęglanu na łączniku dwóch budynków komunalnych przy ulicy Orlej 4.
 24. Naprawiono i doszczelniono dach nad łącznikiem szatni i nad biblioteką w Zespole Szkół przy ulicy Jana Pawła II 20.
 25. Wyczyszczono przewody dymowe i sprawdzono drożność przewodów kominowych oraz przeprowadzono kontrolę gazową w budynkach użyteczności publicznej. Wyczyszczono rynny w budynkach użyteczności publicznej.
 26. Zamówiono wymianę wraz z montażem drzwi zewnętrznych do budynku Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej.
 27. Przygotowano zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wodomierzy przystosowanych do zamontowania nakładki umożliwiającej zdalny odczyt.
 28. Wymieniono wodomierz na granicy Podkowy Leśnej i Żółwina zliczającego wodę dostarczoną do gminy Brwinów oraz wymieniono wodomierz w studni oligoceńskiej.
 29. Przygotowano sprawozdania dla Starostwa w Grodzisku Mazowieckim dotyczące Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenie Podkowy Leśnej.
 30. Przygotowano umowę grantową pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, a Miastem na opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” realizowany w ramach POWER 2014-2012.
 31. Podpisano umowę z wykonawcą Koncepcji zagospodarowania dwóch działek usługowych położonych przy ul. Jeleniej. Termin umowy do 30 listopada 2016 r.
 32. W trakcie realizacji jest opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i oceny aktualności dokumentów planistycznych.
 33. Oczekujemy na decyzję ws. ustalenia wysokości odszkodowania
  za dz. nr ew. 113/3 w obrębie 11 zajętą pod część ul. Modrzewiowej.
 34. W dniu 15.11.2016 r. w Starostwie Powiatu Grodziskiego odbyła się rozprawa w sprawie ustalenia odszkodowania za dz. nr ew. 25/9 w obrębie 10 zajętą pod cześć ul. Sienkiewicza; wnioskodawczyni zaakceptowała wysokość wyceny wartości działki – oczekujemy na wydanie decyzji.
 35. W dniu 17.11.2016 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie skargi w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę nr ew. 139/6 w obrębie 6 zajętą pod część ul. Jeża. Kolejne posiedzenie odbędzie się  dnia 23.11.2016 r.
 36. Wydano pisma w sprawie usunięcia banerów reklamowych z ogrodzeń posesji.
 37. Trwa aktualizacja kart usług dla mieszkańców świadczonych przez Urząd Miasta Podkowa Leśna.
 38. Wyłoniono projekty, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego w Podkowie Leśnej w przyszłym roku 2017:
 • Wiata na rowery na terenie Zespołu Szkół Samorządowych
 • Młodzieżowa strefa aktywności w Leśnym Parku Miejskim
  lub w pasie zieleni między ulicą Akacjową i Modrzewiową
 • Kule bule przed Pałacykiem Kasyno
 • Nasadzenia drzew iglastych (sosna, świerk) i krzewów kwitnących (lilaki, bez) po zakończeniu budowy ronda u zbiegu ulic Bukowej, Lipowej i Sosnowej oraz w okolicy Skweru Ks. Kolasińskiego

IV Inne:

 • W październiku byłem z wizytą studyjną w Niemczech na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec dotyczącą przyjmowania uchodźców na poziomie gmin.
 • Odbyło się Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych. Na spotkaniu omówiono „Program współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi”.
 • W dniu 15 listopada 2016 r. podczas uroczystej Gali Sportowej Polski odebrałem wyróżnienie „Pasjonat Sportowej Polski” za działalność społeczną i zawodową upowszechniającą aktywność fizyczną.
 • W dniu 28.10.2016 r. w ramach edukacji ekologicznej urzędu odbył się teatrzyk o tematyce środowiskowej dla dzieci ze szkoły podstawowej.
 • 19 listopada w Podkowie Leśnej odbył się II Miejski Przystanek PaT – wydarzenie w ramach ogólnopolskiego programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka i Ty”, promującego wśród młodzieży modę na życie wolne od uzależnień, agresji i przemocy. Gościliśmy 450 osób z woj. mazowieckiego, w tym ok. 50 z Podkowy.