68 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 1 lipca 2022 roku do 26 lipca 2022 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 6 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych, przetargowych i organizacyjnych w urzędzie.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniach Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.

Sprawy bieżące:

 • Podpisano umowę o udzielenie dotacji na budowę boiska sportowego w szkole.
 • Zakończono prace przy przebudowie sięgacza ul. Topolowej.
 • Dowieszono lampy oświetlenia ulicznego w ul. Mickiewicza oraz dobudowano słup z lampą oświetlenia ulicznego w ul. Sarniej.
 • Wyłoniono wykonawcę reduktora mocy biernej w budynku Przedszkola co pozwoli na obniżenie rachunków naliczanych przez PGE.
 • Trwają prace polegające na cząstkowych naprawach nawierzchni bitumicznych.
 • Podpisano umowę na odbiór odpadów w PSZOK od września 2022r. PSZOK nadal pozostanie w Nadarzynie.
 • Od września 2022 r. kolejny rok odbiór odpadów sprzed nieruchomości będzie realizowała firma Jarper, która wygrała przetarg.
 • Zamontowano 4 nowe szafy sterownicze w przepompowniach ścieków.
 • Prowadzone jest testowanie systemu monitoringu sieci wodociągowej.
 • Wybrano oferenta w postępowaniu pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 190 i 191 z obrębu 0004 w Mieście Podkowa Leśna”.
 • Wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Obraz ścienny- Mural” w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” współfinansowanego ze środków unijnych.
 • Wyłoniono oferenta zadania „Pomiar czasu na Pumptrack’u” w ramach projektu pn. „Rozbudowa Pumptrack’a w Podkowie Leśnej”
 • Przygotowano i wysłano wnioski do MWKZ o wyrażenie zgody na wycinkę drzew martwych z terenu cmentarza w Podkowie Leśnej.
 • Przygotowano i wysłano wnioski do MWKZ o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych pomników przyrody – alei lipowej w ul. Kościelnej, w ul. Jana Pawła II, lip w Ogrodzie Matki i Dziecka oraz grupy sosen w Parku w Stawisku, a także drzewostanu na działce przy ul. Jana Pawła II 29 (willa Hel) oraz ul. Parkowej 19 (willa Jókawa).
 • Ustawiono ławki na przystankach komunikacji zastępczej (ul. Główna i ul. Lotnicza).
 • Na bieżąco porządkowane są działki leśne z samosiewów i zarośli – ul. Warszawska, ul. Zachodnia i ul. Lilpopa.
 • Na bieżąco uzupełnianie są koszyki ze środkiem odstraszającym dziki, czyszczone są parkowe ławki oraz drewniane barierki ochronne.

Zaproszenia:

Serdecznie zapraszam na wycieczki rowerowe z cyklu czterech „Wakacyjnych Sobót z Rowerem” w następujących termiach:

 • w dniu 30 lipca br. celem wycieczki będzie Dworek Adama Chełmońskiego w Adamowiźnie a trasa będzie wynosiła 26 km.
 • w dniu 13 sierpnia br. celem natomiast będzie Park w Młochowie im. Janusza Grzyba a trasa będzie wynosiła 28 km.
 • w dniu 7 sierpnia br. planowana jest długa wycieczka do Lasek w Puszczy Kampinoskiej, gdzie trasa będzie wynosiła ok. 55 km.

 

Wakacje dzieci ukraińskich

Wakacje to czas radości, zwłaszcza dla dzieci. Także tych ukraińskich, przebywających z rodzinami w Podkowie Leśnej.
Dzięki zorganizowanej zbiórce środków finansowych zaplanowaliśmy dla 30 dzieci dziewięciodniowy wypoczynek na Mazurach (Ełk) oraz 4 jednodniowe wycieczki. Dzieci już odwiedziły Łódź i Płock, przed nimi Kielce i Toruń. Mogą korzystać też z wakacyjnych miejskich warsztatów.
Nie byłoby takiej możliwości bez Waszego wsparcia. Każdą wydaną złotówkę oglądamy dwa razy i nie ukrywam, że dalsza pomoc finansowa jest bardzo potrzebna. Staramy się, by nasi mali goście, często po traumach wojennych, korzystali z czasu wakacyjnego podobnie jak ich podkowiańscy rówieśnicy. Radośnie i beztrosko.
Do dnia dzisiejszego wpłaciliście Państwo ponad 49.000 zł i blisko 17.000 euro. Bardzo dziękuję.
Proszę o wpłaty na konto „Dla Ukrainy”. Zachęcajcie też znajomych.
KONTO: 81 1020 1055 0000 9002 0521 7981 z dopiskiem „Dla Ukrainy!”
Kod BIC (SWIFT) : BPKOPLPW
PL 51 10201055 0000 9102 0521 7890 EUR
PL 58 1020 1055 0000 9102 0521 7908 USD

Budowa toru WKD, remont stacji

Budowa drugiej nitki kolejowej WKD z Podkowy Leśnej do Grodziska realizowana jest zgodnie z planem. Utrudnienia potrwają blisko 2 lata. W pierwszej kolejności zostanie wybudowany tor z Podkowy Zachodniej do Grodziska (ok. 6 m-cy), następnie po jego zakończeniu i możliwości przełączenia ruchu istniejącego toru na nowy tor, nastąpi kompleksowa naprawa istniejącego toru (6 m-cy). Natomiast remont toru z Podkowy Głównej do Podkowy Zachodniej wraz z przebudową obiektów inżynieryjnych planowany jest na 12 m-cy.

Remont dworca WKD Podkowa Główna

W budynku dworca Podkowa Leśna Główna zakładany jest remont pomieszczeń technicznych, wygrodzenia pomieszczenia dyżurnego ruchu oraz pomieszczenia magazynowego z toaletą i przedsionkiem – do którego będzie wejście z zewnętrznej strony budynku. Z części restauracyjnej (niewielkiej) zostanie wygospodarowane pomieszczenie kasy z zapleczem socjalnym. Restauracja pozostanie. Dworzec będzie pełnił funkcję jak dotychczas.

Zaplanowano niezbędne prace budowlane, m.in. obróbki, izolacje, ubytki dachu, pomalowanie elewacji oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, która ma nawiązywać swoim wyglądem do historycznej w oparciu o zdjęcia.

Przewiduje się przeprowadzenie prac stratygraficznych na wschodniej elewacji budynku w celu sprawdzenia, czy zachowany został na niej historyczny napis z nazwą stacji. W przypadku ujawnienia zachowania takiego napisu zostaną przeprowadzone roboty mające na celu jego odkrycie, poddanie konserwacji i wyeksponowanie.

Zagospodarowanie otoczenia stacji

Wokół budynku istniejąca kostka betonowa nie zostanie wymieniona, natomiast od strony wschodniej istniejący teren zielony zostanie zagospodarowany w sposób inny niż dotychczas.

Został on zaprojektowany w oparciu o istniejące dokumenty i materiały zdjęciowe archiwalne, przedwojenne.

Placyk zostanie uporządkowany, będą postawione na nim ławki, kosze do selektywnej zbiórki odpadów, donice, rośliny w kształcie podkowy będą pozostawione, podobnie jak rosnące tam drzewa. Kiosk z gazetami i pawilon („Grzybki”) także pozostaną w obecnej lokalizacji.

Stojąca obecnie tablica reklamowa zostanie przeniesiona, podobnie zostanie przesunięty paczkomat, którego usytuowanie planowane jest obok wiaty na rowery. Wiata na rowery zostanie wymieniona na nową. Wszystkie elementy małej architektury, wiata oraz oświetlenie mają nawiązywać do obecnie istniejącej w Podkowie Leśnej, tak aby tworzyły względnie jednolitą całość.

Projekt został uzgodniony z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Po drugiej stronie peronu także zostanie postawiona nowa wiata oraz elementy małej architektury, tablica reklamowa pozostaje bez zmian.

Stacja Zachodnia

Przystanek w kierunku Grodziska zmieni swoją lokalizację, zostanie przesunięty bliżej Podkowy i będzie się znajdował vis a vis istniejącego. Przewidziano nowe wiaty, elementy małej architektury jak ławki, kosze mają być spójne z pozostałymi na Stacji Głównej. Pojawią się też murki gabionowe po obu stronach stacji oraz stojaki na rowery.

Na marginesie, w przypadku tej inwestycji prezes Dendropolis też składała skargi ws. wycinki drzew w Podkowie Zachodniej, która była konieczna do rozpoczęcia budowy. Na szczęście, bezskutecznie.

 

Materiały fotograficzne pochodzą z dokumentacji projektowej WKD oraz archiwum UM i prywatnego. Rysunki techniczne elementów małej architektury są poglądowe, nie stanowią faktycznego (identycznego) odzwierciedlenia,  a jedynie kierunek przyjęty przez projektanta.

Modernizacja przepompowni ścieków

Co tu dużo mówić, bez dobrze działającej pompowni daleko nie pojedziemy. Temat mało nośny i jeszcze mniej widoczny, ale warty wspomnienia. Pompownie ścieków są podstawowym elementem sieci transportu ścieków w nowoczesnej gospodarce wodno ściekowej. Nasze podkowiańskie – mają już 20 lat (mamy ich ok. 40), dlatego przystąpiliśmy do ich sukcesywniej modernizacji.
Wydamy na to blisko 100.000 zł, z czego 70% to dofinansowanie z Unii. W czterech urządzeniach wymienimy szafy sterownicze, system monitorujący pracę przepompowni, zoptymalizujemy zużycie energii. Na kolejnych pięć ogłaszamy przetarg (przewidujemy koszt ok.150.000 zł).

Budowa budynków wielolokalowych na Jana Pawła II

Jesteśmy świadkami realizowania inwestycji  przez prywatnych inwestorów w centrum Podkowy Leśnej – dwóch budynków 4 i 6 wielolokalowych (wybudowany), która dla wielu osób jest zaskoczeniem. Obie te inwestycje są zgodne z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podobnie jak dwie nowe restauracje. Centrum się zmienia.

Zarys historyczny powstawania planu zagospodarowania przestrzennego

Obecnie obowiązujący plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego został uchwalony w czerwcu 2008 roku, jednak początki prac nad nim sięgają roku 1999, kiedy Rada Miasta Podkowa Leśnej III kadencji podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.

W tym czasie zmieniały się uwarunkowania prawne i obowiązywał plan miejscowy z 1994 roku opracowany jeszcze przez Biuro Planowania i Rozwoju Warszawy.

Uchwalanie obecnie obowiązującego planu miało burzliwą historię. Pierwsze projekty powstały w 2003 roku, w 2005 doszło do wyłożenia planu, tak jak w 2006 i 2008. Zbierano uwagi, przyjmowano wnioski, dyskutowano na komisjach, Rada Miasta wprowadziła wiele zmian, głównie związanych z ujednoliceniem wszystkich zapisów. Pogodzenie różnych interesów mieszkańców też nie było proste. Biorąc pod uwagę historię planowania przestrzennego w Podkowie Leśnej, tamto burzliwe procedowanie nad planem wcale nie odbiegało od wszystkich historycznych perypetii, które miały miejsce wcześniej. Nad uchwaleniem planu czuwali członkowie, powołanej przez burmistrza komisji urbanistycznej  – eksperci w dziedzinie architektury, urbanistyki i środowiska: Marek Budzyński, Krzysztof Domaradzki, Jerzy Radziejowski, Jerzy Illasiewicz, Piotr Sudra, Maria Ryczer. Niedługo po uchwaleniu MPZP do komisji został powołany Stefan Żółtowski.

Oczywiście każdy z nas kojarzy plan Jawornickiego z 1925 roku, ale nie każdy już wie, że analizując jedyny zachowany rysunek tamtego projektu okazuje się, że szereg projektowanych dróg oraz podziału działek, czy większych parceli odbiega od istniejących obecnie. Parcelacja miasta następowała na podstawie wtórnych planów geodezyjnych sporządzanych w latach 1926-1936 inspirowanych projektem Antoniego Jawornickiego. Analiza materiałów historycznych wskazuje na stopniowe zmiany pierwotnej koncepcji, tak więc rezultat tych procesów, nawet w stanie sprzed 1939 roku, trudno nazwać realizacją w pełni jednorodnej koncepcji urbanistycznej pierwszego projektu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.

Parcelacja

Dwukrotnie powiększono powierzchnie parcel w centrum miasta, gdzie pierwotnie planowano bardzo gęsto dzielone wąskie parcele. Powiększono również powierzchnie parcel w północnych partiach miasta. Pierwszy plan miasta zawiera 1779 parcel, następny już tylko 1079. Kolejne nawet 2109 działek, a był plan żeby działki w Podkowie miały po 500 m². Poza działkami mieszkaniowymi, w mieście przewidziano kościół, szkołę, plac miejski oraz pałacyk pełniący rolę domu społecznego i klubu sportowego. Później do Podkowy Leśnej  dołączono Młochówek, Klementynów „A” i Stawisko. W efekcie dzisiaj mamy ok. 2200 wszystkich działek włącznie z działkami drogowymi  i innymi niezwiązanymi z celem budowlanym, w tym ponad 200 jest jeszcze niezabudowanych.

Zabudowa wielolokalowa

Choć w Podkowie Leśnej przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nie można pominąć zabudowy wielorodzinnej, która również cechuje się zróżnicowaniem formy i pojawiła się w naszym Mieście od pierwszych lat jego istnienia. Są to budynki głównie z lat 30. i 40. XX wieku, dwu czasem trzy kondygnacyjne o zwartej zabudowie. Zostały zaprojektowane głównie w stylu międzynarodowym i modernistycznym. Pomimo nieco większej skali dobrze wpisują się w otaczającą zabudowę. Domy na Sosnowej, Lotniczej, Kościelnej, Jaworowej, Jeleniej, Sarniej, Króliczej, Parkowej, Bukowej czy Jana Pawła II.  Tylko przed wojną powstało ich blisko 30.

W mieście od lat postępuje proces skupiania usług w sąsiedztwie stacji Podkowa Leśna Główna oraz wzdłuż ulic: Brwinowskiej i Jana Pawła II. Istniejące niegdyś punkty usługowe zlokalizowane przy pozostałych przystankach WKD uległy likwidacji. Centralizacja usług spowodowana jest m.in. małymi rozmiarami miasta.

Dlatego w obowiązującym planie miejscowym z 2008 roku powielając zapisy wcześniejszych planów  1961 roku, końca lat 70, 80 i 90 kontynuowano lokalizację usług przy ulicy Jana Pawła II.

Działki, na których jest/była prowadzona budowa przy ul. Jana Pawła II

I tak na działkach przy Społem, o których toczy się ostatnio dyskusja, ustalono przeznaczenie tych terenów jako usługowych. Na rysunku planu obszar oznaczono symbolem 170U, który obejmuje 3 działki. Obecnie dwie są zabudowane, jedna pawilonem Społem, a druga budynkiem który wybudowano w ciągu 2 ostatnich lat. Trzecia jest obecnie zabudowywana.

Rysunek planu z 2008 roku.

Na rysunku planu, zwróćcie Państwo uwagę na nieprzekraczalną linię zabudowy wzdłuż ulicy Lipowej, która w połowie przecina działkę, na której stoi pawilon handlowy popularnie nazywany „Lafayettem”, to oznacza że w przypadku rozbiórki tego budynku ponowna zabudowa tej działki praktycznie będzie niemożliwa, ponieważ linia zabudowy przebiega przez środek działki skutecznie uniemożliwiając jej ponowną zabudowę nowym budynkiem.

I tak dla działek oznaczonych symbolem 170U, usługowych, a dotyczy to wyłącznie tych 3 działek na terenie całego miasta, których przeznaczeniem podstawowym są usługi, czyli mogłyby tu powstać obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 500 m² na każdej z nich. Oczywiście mówię tu o powierzchni handlowej jednego lokalu bo biorąc pod uwagę ich powierzchnię, można by je zabudować budynkami z 2 lokalami usługowymi o powierzchni do 500 m² w każdym z budynków.

Parametry dopuszczone planem

Tak się chyba na szczęście nie stało, działki trafiły w ręce osób, które postanowiły w przypadku zapisu szczegółowego opisanego w paragrafie 118 planu miejscowego dla terenu oznaczonego symbolem 170 U, skorzystać z zapisu że dopuszcza się lokalizacje na działce usługowej budynku mieszkalnego pod warunkiem, że będzie ono zgodne ze wszystkimi przepisami uchwały:

dla terenu 170U:

 1. dopuszcza się lokalizowanie na działce usługowej budynku mieszkalnego, pod wa­runkiem, że będzie ono zgodne ze wszystkimi przepisami niniejszej uchwały,
 2. dopuszcza się lokalizowanie usług podstawowych, jako pomieszczeń w budynkach mieszkalnych,
 3. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%,
 4. maksymalny wskaźnik zabudowania terenu – 30%,
 5. nakaz ochrony pomników przyrody, zgodnie z § 16 niniejszej uchwały;

Wskaźniki zabudowy doprecyzowane są w § 116 uchwały:

Dla terenów ustala się:

 • maksymalną wysokość zabudowy – 10 m;
 • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,40;
 • lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu miejscowego liniami zabudowy, a w przypadku gdy nie zostały one wyznaczone – zgodnie z przepisami prawa budowlanego i z uwzględnieniem wszystkich ustaleń planu, dotyczących ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, zawartych w Rozdziale 4 niniejszej uchwały.

W § 117 uchwały nie ma odnośnika do parametrów zabudowy dotyczących podstawowej funkcji jako mieszkalnej jednorodzinnej.

Po analizie zapisu nie ulega wątpliwości, że na tej działce jednej i drugiej, może być wybudowany dom mieszkalny wielolokalowy, w tym miejscu planu nie dookreślono, że ma to być mieszkalnictwo jednorodzinne. W przypadku każdej innej działki, w której jest przeznaczenie – budownictwo mieszkalne jest dopisek jednorodzinne. Dlatego, właściciel mógł wykorzystać zapisy, jakie daje plan miejscowy, uchwalony 14 lat temu i wybudować budynek mieszkalny, o więcej niż 2 lokalach mieszkalnych, zgodny z resztą parametrów zabudowy. I tak też powstał jeden budynek z 6 lokalami mieszkalnymi, a obecnie budowany będzie miał ich 4.  Z uwagi na to, że są to niskie budynki, których wysokość określona jest do 10 m, o niepowtarzalnych modułach, nie ma mowy o blokach – są to mieszkania w gabarytach dużego budynku mieszkalnego wolnostojącego. Warto podkreślić, że w bliskim sąsiedztwie stoją budynki mieszkalne wyższe, a także domy o powierzchni  zbliżonej – 440, 580 i 600 m².

Rysunek planu z 1994 roku

Czy zapis tego planu był zabiegiem świadomym?

Trudno jest dzisiaj z perspektywy 14 lat od momentu uchwalenia planu, a 19 od momentu pierwszej przymiarki do niego i wyłożenia rozstrzygać czy zapis dotyczący tylko tych 3 działek na terenie miasta dopuszczających jako drugą funkcję, zabudowę mieszkalną bez dookreślenia, że chodzi o jednorodzinną był zabiegiem świadomym. Ale wszystko wskazuje na to, że chyba tak. Bezpośredni sąsiedzi uczestniczyli w pracach nad planem, składając do nich uwagi, jak wielu innych mieszkańców, np. aby na ich nieruchomościach dopuścić usługi biurowe. Być może ci, którzy interesują się sprawami miasta od dawna, mogą przypomnieć sobie dyskusję z poprzednich kadencji, sięgającą co najmniej 20-30 lat o potrzebie budowy budynków z mniejszymi mieszkaniami dla osób starszych. Być może takie założenia przyświecały uchwałodawcom.

Kolejnym argumentem za tym, że wtedy podjęto tą decyzję z pełną świadomością jest to, że na terenie Podkowy Leśnej budynki mieszkalne z 4 lokalami czy 6 lokalami, a nawet 7, nie są absolutnie niczym nowym. Tych budynków jest faktycznie kilkadziesiąt, wpisały się już na trwałe w charakter miasta i współgrają z otaczającą ich przestrzenią i zielenią miejską.

Oba omawiane budynki zostały zaprojektowane przez dobrych architektów z renomowanych pracowni architektonicznych. Jak świat światem, ocena ich będzie różna, tak jak różnie oceniamy architekturę prywatnych domów.

Brak zagrożenia zabudowy kolejnymi nowymi budynkami wielolokalowymi

Podkowiańskie dokumenty planistyczne są bardzo restrykcyjne na tle innych planów miejscowych w innych miejscowościach. I nie chodzi tu o wskaźniki intensywności zabudowy, powierzchnię biologicznie czynną, powierzchnię zabudowy, ale o kompletny zestaw uwarunkowań, które są wpisane w nasz plan, jak choćby wymóg uzgadniania wszystkiego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, czy uzyskaniem zaświadczenia o zgodności planu sytuacyjnego z Urzędu Miasta, przed uzyskaniem zgody budowlanej.

Nasz obowiązujący plan nie dopuszcza podobnego zagospodarowania (zabudowania budynkami wielolokalowymi) innych działek w Podkowie Leśnej, poza już istniejącymi. Procedowane, nowe Studium i plan, który ewentualnie byłby kiedyś uchwalony na jego podstawie już takiej możliwości nie przewiduje.

Dla zainteresowanych zamieszczam rysunek planu z 1961 roku, przedstawiający ówczesne pomysły na nasze miasto. Proszę zwrócić uwagę na układ dróg, w tym tą przez środek Parku Miejskiego.