Oferta wakacyjna dla dzieci

Oferta wakacyjna dla dzieci w Podkowie Leśnej  w tym roku jest bardzo szeroka, międzynarodowa i wyjątkowo interesująca.

 • Międzynarodowe Letnie Wioski Dziecięce

Warszawski oddział CISV- Children’s International Summer Villages – Międzynarodowe Letnie Wioski Dziecięce, przy współpracy z Urzędem Miasta w Podkowie Leśnej i Zespołem Szkół w Podkowie Leśnej w dniach 4 lipca – 4 sierpnia organizuje skierowaną do jedenastolatków Wioskę – główny i zarazem najstarszy międzynarodowy program, inspirujący dzieci do wyobrażenia sobie Ziemi, na której ogólnoświatowy pokój jest realny. Delegacje przybywają ze wszystkich stron świata aby wziąć udział w rozmaitych zajęciach edukacyjnych i zabawach. Obóz jest bezpiecznym środowiskiem, w którym dzieci z różnych krajów  uczą się nawzajem o swoim życiu, uczą się jak komunikować się pomimo barier i jak wspólnie żyć mimo dzielących nas różnic kulturowych.

W programie bierze udział dwanaście delegacji dzieci i młodzieży z różnych państw. W Podkowie Leśnej gościć będziemy dzieci z: Austrii, Brazylii, Egiptu, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, Kostaryki, Norwegii, Szwecji, USA i oczywiście Polski.

IMG_0458Program nie jest typową wycieczką nastawioną na zwiedzanie kraju organizatora, ale ma na celu jak najlepsze poznanie uczestników z innych delegacji i ich kultur. W związku z tym, większość czasu uczestnicy spędzają w miejscu obozu, na zajęciach, grach i zabawach edukacyjnych, dających szansę na nawiązanie międzynarodowych przyjaźni, kształtujących wrażliwość kulturową, tolerancję i szacunek dla różnorodności. Unikalny program zajęć nastawiony na kreatywność, współpracę i zaangażowanie adresowany jest do przyszłych młodych liderów –  nowoczesnych, świadomych i otwartych. W trakcie obozu każda delegacja wybiera dzień, w którym przygotowuje potrawy oraz prezentuje swój kraj, jego historie, panujące tam obyczaje itp.  W programie obozu są także dwa weekendy, które uczestnicy spędzają w domach rodzin z oddziału organizującego. Mogą wtedy dokładniej poznać zwyczaje panujące w naszym kraju. Wszystkie programy CISV są organizowane i prowadzone przez wolontariuszy. Organizacja bardzo dynamicznie się rozwija wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi w zmieniającym się świecie. Działa w ponad 60 krajach na wszystkich kontynentach, a w projektach bierze udział ponad 7000 uczestników rocznie! CISV współpracuje z ośrodkami akademickimi i organizacjami międzynarodowymi – ONZ, Radą Europy i UNESCO. Otwarci na wszystkich, którzy szanują pokój, wolność i prawa człowieka.

Nowy obraz (1)

Przez jeden dzień obóz jest otwarty dla lokalnej społeczności. Członkowie oddziału, władze samorządowe oraz okoliczni mieszkańcy są wówczas zaproszeni do odwiedzenia obozu i spędzenia czasu w międzynarodowej społeczności. Już dziś serdecznie wszystkich zapraszam na Dzień Otwarty Wioski w Podkowie Leśnej – termin: 22 lipca 2016 r. od godz. 16:00. Uczestnicy zaprezentują swoje kraje na specjalnie przygotowanych stoiskach a także przedstawią krótkie programy artystyczne.

 • Obóz w Bułgarii

Jeżeli już jesteśmy w temacie międzynarodowym, to w dniach 5–16 sierpnia 2016 r. w ramach miejskich wakacji Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Zespołem Szkół w Podkowie Leśnej organizuje wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat do Bułgarii – Złote Piaski. Tam poza plażowaniem przewidziane są kąpiele w morzu i basenie, karaoke, gry zespołowe, poznawanie barwnej kultury bułgarskiej wycieczki fakultatywne dla chętnych, rejs statkiem, delfinarium.

 • Kolonie organizowane przez  podkowiańską parafię

Miasto również wspiera wyjazd dzieci na kolonię w Augustowie (wyjazd 15 lipca)  organizowaną jak co roku przez naszą podkowiańską parafię.

 • Artwakacje w CKIiO

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich organizuje dla dzieci w wieku 7-12 lat w dniach 27 czerwca do 22 lipca Artwakacje – bardzo ciekawy program artystyczny, podczas którego uczestnicy będą mogli poznać zwyczaje średniowieczne, zabawić się w rycerzy, poprzez zabawę porozmawiać o historii, sztuce oraz zabawić się w rzeźbiarzy i poznać tajniki scenografii. Towarzyszyć temu będą wycieczki po Podkowie, gry zespołowe i integracyjne. Po raz pierwszy w tym roku miasto wraz z CKiIO zarezerwowało miejsce i sfinansuje możliwość uczestnictwa w Artwakacjach trójce dzieci cudzoziemskich z Dębaka, co mam nadzieję sprawi im szczególną radość. Na moją prośbę, w pomoc w tym zakresie włączył się Urząd ds. Cudzoziemców.

DSC_3349

 • Półkolonie w szkole

Również dla młodszych podkowiańskich dzieci (6-13 lat) po raz pierwszy od lat na terenie szkoły w dniach 17- 30.08 przy wsparciu organizacji pozarządowej i OPS będą zorganizowane półkolonie, które będą miały charakter aktywnego wypoczynku. Będą odbywały się zajęcia sportowe, karaoke, wyjazdy na basen i plac wodny, wyjazdy do kina. Przewidziane są też wycieczki „szlakiem bobrów”, ognisko z kiełbaskami, trening twórczego myślenia, warsztaty plastyczne i wiele, wiele innych atrakcji. Na półkolonie zapisy dopiero się rozpoczną po 8 lipca.

 • Czytelnia pod Modrzewiami – Biblioteka

W całym okresie wakacyjnym zaprasza też do siebie Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej. Dzieci w wieku do 6 lat, dla których w trybie ciągłym tzn. „na żądanie” od poniedziałku do soboty w godzinach otwarcia Biblioteki, oferowane będą zajęcia w Klubie pod Mądrym Smokiem. W ich trakcie najmłodsi mieszkańcy Podkowy Leśnej będą mogli wziąć udział w odbywających się (w przypadku sprzyjającej aury) w plenerowej „Czytelni pod Modrzewiami” zajęciach biblioterapeutycznych, głośnym czytaniu tekstów literackich połączonym z interaktywnymi zabawami ruchowymi. Będą też prezentowane spektakle japońskiego teatru Kamishibai.

 • Piknik integracyjny – Światowe Dni Młodzieży

W dniach 20-25 lipca do Podkowy Leśnej zawita grupa młodych ludzi w ramach Światowych Dni Młodzieży – jak będzie ona duża, tego jeszcze nie wiemy. Miasto wspólnie z parafią będzie chciało zorganizować piknik integracyjny dla gości i mieszkańców.

Mam nadzieję, że tak bogata podkowiańska oferta wakacyjna będzie inspiracją dla nowych pomysłów za rok, a dzieciom korzystającym z naszej oferty życzę fantastycznych, bezpiecznych i udanych wakacji oraz nawiązania wspaniałych nowych przyjaźni.

 

Konkurs „Najlepszy sąsiad”

Mając na uwadze zbliżające się wakacje, czas odpoczynku i przynajmniej w teorii mniejszych trosk, chciałbym skierować Państwa uwagę na POMOC SĄSIEDZKĄ.

sąsiedzi31 maja obchodziliśmy Europejski Dzień Sąsiada. Celem ustanowienia takiego święta jest zachęcenie społeczności lokalnych do tworzenia i podtrzymywania więzi międzysąsiedzkich. Jakże ważny społecznie temat, szczególnie w Podkowie Leśnej, gdzie dynamika wzrostu odsetka osób w wieku poprodukcyjnym (straszne słowo) jest wyższa, niż w reszcie kraju. Blisko 1000 mieszkańców naszego miasta ma powyżej 65 lat. I z myślą o osobach starszych, potrzebujących, ale i tych które chciałyby spożytkować swój czas i energię na pomoc innym, trwają prace nad uruchomieniem Centrum Wolontariatu.

Pomoc wolontariacka ma wymiar sformalizowany, a ja chciałbym podkreślić dotychczasową aktywność sąsiedzką i bezinteresowne działanie na rzecz innych w sposób nieformalny. Stąd zrodził się pomysł na zorganizowanie konkursu „Najlepszy Sąsiad Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2016”.

sasiadOsób zasługujących na takie wyróżnienie jest wiele, po pomaganie wydaje się oczywiste. Jedni pomagają innym ot tak z dobrego serca, nie oczekując nic w zamian, drudzy wymieniają się pomocą na zasadzie „ja ci odwożę dzieci do szkoły, a ty mi je odbierasz”. Chciałbym promować takie postawy, bo dzięki dobrym relacjom sąsiedzkim i wspieraniu się, nie tylko pomagamy, ale i czerpiemy z tego przyjemność.

Zachęcam do zgłaszania osób, które według Państwa zasługują  na wyróżnienie .

Zasady konkursu:

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich, których postępowanie względem innych członków społeczności lokalnej zasługuje na szczególne uznanie i wyróżnienie. Kandydata (bądź dowolną liczbę kandydatów) może zgłosić każdy mieszkaniec miasta, organizacja społeczna czy instytucja. Osoby pragnące zgłosić swojego kandydata muszą to zrobić do 30 września 2016 r. Na zgłoszenia czekamy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

Zgłoszenia można zostawiać w sekretariacie Urzędu Miasta bądź przesyłać drogą elektroniczną na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl

Pomaganie jest jak kula dobrej energii, która jak ruszy, to jest ją trudno zatrzymać. Niech się toczy, z korzyścią dla nas wszystkich.

W nadchodzących miesiącach życzę udanych, pełnych słońca urlopów i bezpiecznych powrotów z wakacji.

Ocena stołówki szkolnej

Na przełomie kwietnia i maja na moją prośbę  skierowano do rodziców dzieci jedzących obiady ankietę, w której poproszono opinię na temat pracy stołówki. Ocenie podlegało siedem jej obszarów: jakość dań, różnorodność dań, cena posiłków dla ucznia, czystość, obsługa, organizacja wydawania posiłków oraz oferta poza obiadowa stołówki.  Każdy z obszarów był punktowany od 1 do 5 punktów, gdzie 1 oznaczało ocenę najgorszą, a 5 ocenę najlepszą. W badaniu wzięli udział rodzice uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Odpowiedzi na temat stołówki szkolnej udzielono w 124 ankietach. Z obiadów w stołówce korzysta  obecnie 180 dzieci i kilkudziesięcioosobowa grupa nauczycieli i mieszkańców. Po zliczeniu wszystkich wyników średnia  ocena dla pracy stołówki wyniosła 74,2 procent, co w opinii nauczycieli daje jej „czwórkę”. W związku z dobrą opinią umowa z obecnym najemcą została przedłużona.

Panel ekspertów w NIK

W dniu 23 czerwca 2016r. na zaproszenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wziąłem udział w panelu dyskusyjnym ekspertów pt. „Przestrzeń dobrem publicznym – potrzeba nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią”. 

W dyskusji uczestniczyli uznani eksperci, przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (organizacji samorządowych, min. Unii Miasteczek Polskich), przedstawiciele instytucji biorących udział w procesie planowania i kształtowania przestrzeni w gminach oraz przedstawiciele środowisk i stowarzyszeń zawodowych zajmujących się tą tematyką. Tematem mojego wystąpienia była „Dzisiejsza infrastruktura, a jakość  życia w przestrzeni publicznej”.

nik panelDyskusja dotyczyła najważniejszych zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w gminach. W ocenie środowisk naukowych, organizacji zawodowych, samorządowych i przedsiębiorców, w Polsce od lat brakuje skutecznej polityki przestrzennej, a brak racjonalnego systemu zarządzania przestrzenią ma wpływ na straty nie tylko krajobrazowe ale i społeczne. W zamierzeniu organizatorów i uczestników konferencji spotkanie miało na celu wypracowanie rekomendacji do dalszych działań dla Rządu i Parlamentu. Na konferencji NIK zostały zaprezentowane również dotychczasowe wyniki kontroli prowadzonych w zakresie zagadnień objętych tematem spotkania.

17 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 25 maja 2016 roku – 23 czerwca 2016 roku

I. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 7 zarządzeń dotyczących m.in.:

 • zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok (3 zarządzenia);
 • powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na „Remont odtworzeniowy ulicy Jeleniej na odcinku pomiędzy ulicą Króliczą i ulicą Wiewiórek w Mieście Podkowa Leśna”;
 • przeprowadzenia konkursu na „Najlepszego Sąsiada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2016”;
 • przyjęcia zasad przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna w 2017 roku;
 • powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
  w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.

II.  Spotkania pomiędzy sesjami:

 • spotkanie z prezesem WKD w/s park & ride;
 • spotkanie z zarządem TKKF w sprawie uregulowania stanu prawnego;
 • spotkanie z konserwatorem zabytków w/s wniosków mieszkańców;
 • spotkanie z Burmistrzami Milanówka i Brwinowa;
 • spotkanie z eksploatatorem sieci wod-kan GeaNova i technologami uzdatniania wody;
 • spotkanie z przedstawicielami firmy Orange;
 • spotkanie z audytorami energetycznymi;
 • udział w panelu ekspertów pn. „Przestrzeń dobrem publicznym – potrzeba nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią” w Warszawie na zaproszenie Najwyższej Izby Kontroli.

III. Sprawy bieżące:

 • zakończono audyt w przedmiocie gospodarki kasowej oraz operacji bankowych realizowanych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w latach 2010-2015., w wyniku którego potwierdzono brak gotówki w kasie w wysokości 116.026,83 zł oraz wykazano brak zaksięgowanych kolejnych wpłat w wysokości 50.400,00 zł pochodzących od osób fizycznych tytułem opłat za miejsca na cmentarzu;
 • zlecono rozszerzenie zakresu audytu o lata 2006 – 2010 w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna oraz 2010-2015 w Ośrodku Pomocy Społecznej (termin zakończenia 30.06.2016r.);
 • Sędzia Komisarz wyraził zgodę na wynegocjowaną ugodę pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Syndykiem masy upadłości przedsiębiorstwa WID-BAS (generalnego wykonawcy rozbudowy szkoły samorządowej). Podstawą warunków, które udało mi się wynegocjować w ugodzie, jest wycofanie roszczeń przez Syndyka. Tym samym ostatnia sprawa sądowa dotycząca rozbudowy szkoły dobiegła końca;
 • wyniku podjętych kroków przez Urząd Miasta w celu uprzątnięcia działki przy
  Cichej, Komendant Straży Pożarnej Decyzją nr 0231/48/16 z dnia 16 maja 2016 roku, w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, nakazał  właścicielowi posesji zapewnić odpowiednie warunki składowania materiałów palnych: mebli, desek, palet, tworzyw sztucznych i innych w terminie do 30 czerwca 2016r. Pracownicy urzędu będą monitorowali podejmowanie czynności przez właściciela nieruchomości. Urząd Miasta prowadzi także aktywne działania w celu wyłączenia budynku na Cichej z użytkowania;
 • w wyniku rekrutacji do konkursu grantowego w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego” pozyskano grant w wysokości do 33 000 zł na przeprowadzenie konsultacji społecznych wybranego aktu planowania przestrzennego na pierwszym i drugim etapie procesu planistycznego;
 • został złożony wniosek o dofinansowanie dotyczący rozbudowy biblioteki na kwotę 1.386.210 zł (wartość projektu 1.732.762, 50 zł dofinansowanie 80%);
 • Podkowiański OPS uzyskał dofinansowanie w wysokości 27.000 zł na projekt dotyczący programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Był to najwyżej oceniony merytorycznie projekt na Mazowszu ze wszystkich 62 złożonych  w konkursie
 • OPS uzyskał także 4 482 zł dotacji na asystenta rodziny (złożony wniosek opiewał na kwotę 7470 zł);
 • OPS złożył także wniosek konkursowy z EFS na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na kwotę prawie 380.000 zł. Czekamy na rozstrzygnięcie.
 • 500+: Wojewoda Mazowiecki do 20.06.2016 r. na program wsparcia dla rodzin przekazał naszemu miastu 376.000 zł. Beneficjentom przekazaliśmy kwotę 343.000 zł, na podstawie decyzji które wydaje nasz OPS. Mimo, że do 17.06.2016 r wpłynęło 205 wniosków obejmujących 288 podkowiańskich dzieci i naszych próśb o zwiększenie środków dla Podkowy Leśnej na ten program, wciąż mamy zagwarantowane tylko 799.703 zł. Aby wszyscy mogli otrzymać 500+ potrzebujemy dodatkowych 400.000 zł;
 • wystosowano pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodziskim z prośbą o informacje dotyczące dalszego postępowania w sprawie nośnika reklamowego usytuowanego na działce nr ew. 24 w obrębie 02
  przy ul. Gołębiej. PINB w dniu 17 czerwca 2016 roku przeprowadził
  na przedmiotowej działce dowód z oględzin w celu uzupełnienia materiału dowodowego;
 • został powołany zespół ds. analizy baz danych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna,
  z której wynikło, iż jedynie około 70% mieszkańców płaci za wodę, z czego 53% posiada aktualne umowy. Sytuacja przedstawia się analogicznie jeżeli chodzi o płatności za kanalizację. Dzięki pracy zespołu będzie możliwość wyłonienia osób, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków, związanych
  z ponoszeniem kosztów eksploatacji wodociągu, kanalizacji oraz wywozu śmieci;
 • na Al. Lipowej i w okolicach Jana Pawła II pojawiły się nowe ozdobne elementy zielonej architektury. Są to kaskadowe kwietniki i donice. Kolorowe wieże pojawiły się również w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz przed budynkiem Urzędu Miasta;
 • odnowiono barierki przy przepustach przy ul. Akacjowej, ul. Orlej, ul. Szczyglej, ul. Myśliwskiej;
 • wykonano remont elewacji zewnętrznej z uzupełnieniem ocieplenia budynku przy ul. Kościelnej 3;
 • zakupiono i zamontowano kocioł gazowy w budynku komunalnym przy ul. Jaskółczej 20/22;
 • wprowadzono zmiany w organizacji ruchu w ulicy Wrzosowej i wybudowano progi zwalniające;
 • trwa wykonywanie projektu zmian w organizacji ruchu w ulicy Jałowcowej przewidującego wykonanie progów zwalniających. Ze względu na nieuzyskanie po powtórnym złożeniu zatwierdzenia przez Starostę Grodziskiego, projektant złożył ponownie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego. Wojewoda utrzymał w mocy poprzednie negatywne rozstrzygnięcia;
 • uzyskano od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzję zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni w ulicy Modrzewiowej na odcinku Wschodnia –Sosnowa. Złożono
  w Starostwie Grodziskim zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych. Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia procedury zapytania o cenę celem wyłonienia wykonawcy;
 • uzyskano od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzję zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika w ulicy Głównej na odcinku Miejska – cmentarz. Złożono
  w Starostwie Grodziskim zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych. Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia procedury zapytania o cenę celem wyłonienia wykonawcy;
 • wyłoniono wykonawców i zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na kablową linię oświetlenia ulicznego i n.n w ulicy: Modrzewiowej, Kwiatowej (Paproci-Parkowa) strona wschodnia, Iwaszkiewicza, Topolowej, Sokola, Jodłowej. Na ulicy Błońskiej zostały postawione dwie nowe stacje transformatorowe, zgodnie
  z projektem uzgodnionym z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków;
 • rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Jeleniej (na odcinku Królicza-Wiewiórek). Termin realizacji przedsięwzięcia to ok. 1.09.2016 r.;
 • oczekujemy na decyzję zezwalającą na wycinkę drzew w ulicy Iwaszkiewicza.
  Po uzyskaniu decyzji możliwe będzie ogłoszenie przetargu na przebudowę ulicy.
 • Trwają prace kablowania przez zakład energetyczny, są likwidowane słupy średniego napięcia, na ul. Błońskiej zostały posadowione dwie owe stacje transformatorowe.
 • w wyniku przeprowadzonego naboru został wyłoniony kandydat na stanowisko Miejskiego Konserwatora ds. Zieleni, który rozpocznie pracę od 1 sierpnia
  oraz kandydat na inspektora ds. koordynacji sportu, który rozpocznie pracę od września 2016 roku;

IV Inne:

 • w dniach 11-12.06.2016 roku w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody ruszył Ogród Partycypacyjny zorganizowany przez Urząd Miasta Podkowa Leśna, zachęcający do wzięcia udziału w pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Podkowie Leśnej. Pracownicy Urzędu Miasta mobilizowali podkowian do dzielenia się swoimi pomysłami, które następnie zostały przeniesione na mapę pomysłów.
 • 30 maja 2016 roku w Pałacyku Kasyno przy ulicy Lilpopa 18 odbyło się XXII Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich
 • Na wspólnym posiedzeniu sesji PTO burmistrzowie trzech gmin podpisali akt założycielski Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów;
 • po zasięgnięciu opinii Dyrektor Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej oraz Rady Rodziców, 14 czerwca został podpisany aneks przedłużający umowę z firmą Skrzywanek Sp. J., J. Skrzywanek, T. Skrzywanek, która prowadzi stołówkę szkolną w Zespole Szkół;
 • uprawomocnił się wyrok w sprawie oddalenia powództwa byłej burmistrz Małgorzaty Stępień-Przygody o przywrócenie do pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna;
 • pani Jolanta Tarasiuk była radca prawny w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, wycofała wniosek o powtórną wypłatę odprawy emerytalnej
 • Zaproszenia:
 • zapraszamy do zgłaszania kandydatów do tytułu „Najlepszego Sąsiada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2016 roku”, który będzie przyznawany przez Kapitułę Konkursu za aktywną postawę sąsiedzką i bezinteresowne działanie na rzecz innych. Na zgłoszenia w formie pisemnej (wraz z uzasadnieniem) czekamy do 30 września 2016 roku. Zgłoszenia można zostawiać w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna lub przesyłać na adres mailowy urzadmiasta@podkowalesna.pl;
 • zapraszamy do zgłaszania swoich projektów w ramach budżetu partycypacyjnego. Na projekty czekamy do 15 lipca 2016 roku. Projekty można zgłaszać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna lub przesyłać je na adres partycypacja@podkowalesna.pl – pod warunkiem, że formularz oraz lista poparcia będzie stanowiła skan oryginalnych dokumentów. W ramach budżetu partycypacyjnego zostało przeznaczonych 100.000 zł na realizację projektów.