ul. Bukowa – petycja mieszkańców

Zainicjowałem starania o przebudowę ulicy Bukowej, tak by była przede wszystkim ulicą bezpieczna, przyjazną dla niechronionych uczestników ruchu, ulicą nowoczesną. Pod przygotowaną petycją w ciągu kilku godzin podpisało się ponad 200 mieszkańców Podkowy. Pismo złożyłem do Burmistrza i rady Miasta.

Treść petycji: „W związku z planowanym opracowaniem strategii rozwoju i remontów sieci drogowej oraz zaawansowanymi pracami nad projektem organizacji ruchu naszego miasta, chcielibyśmy zwrócić uwagę na brak bezpieczeństwa na ulicy Bukowej.
Lata zaniedbań, brak skutecznych działań, nieskuteczne próby pozyskania środków zewnętrznych, doprowadziły do sytuacji w której na jednej z ważniejszych ulic miasta nikt z uczestników ruchu nie może czuć się bezpiecznie.
Bukowa jest najbardziej obciążoną pod względem intensywności ruchu ulicą w mieście za którą w całości odpowiada Burmistrz. Jednocześnie na odcinku od granic miasta czyli skrzyżowania z ulicą Graniczną / Podleśną do ulicy 11-go Listopada nie ma chodnika a na całej jej długości, to jest prawie 2 kilometrów – włącznie z Al. Lipową, jest tylko jedno przejście dla pieszych, tuż przy Jana Pawła II.

Postulujemy podjęcie natychmiastowych działań mających na celu zapewnienie nam i naszym dzieciom poprawę bezpieczeństwa:
– wykonanie przejść dla pieszych (wymalowanie pasów wraz z prawidłowym oznakowaniem) co najmniej na wysokości wjazdu do miasta i ulicach Sosnowej, Wschodniej i Topolowej
– wykonanie sygnalizacji świetlnej ( ostrzegawczej ) na skrzyżowaniu z ulicą Wschodnią
– wybudowania chodnika na odcinku ok. 300 m, pomiędzy ulicą 11-go Listopada a Graniczną. Na tym odcinku szerokość pasa drogowego ulicy Bukowej – ok. 18 m w jej liniach rozgraniczających, pozwalają na budowę nie tylko chodnika ale i ścieżki rowerowej
– naprawę istniejącego, bardzo wąskiego chodnika
– wprowadzenie elementów spowalniających ruch samochodów, dotychczasowe ograniczenie prędkości, nie jest respektowane przez kierowców
– wyegzekwowanie zakazu poruszania się samochodów o dużym tonażu

Prosimy o uwzględnienie naszych postulatów przy podejmowaniu decyzji i planowaniu harmonogramu najbliższych prac remontowych i inwestycyjnych  dotyczących dróg.”