II Podkowianska Dycha

W sobotę 24 maja 2014r. odbędzie się druga edycja imprezy biegowej Podkowiańska Dycha, którą organizuje Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe. II Podkowiańska Dycha w tym roku będzie wydarzeniem szczególnym, bo celem jest nie tylko meta! Pobiegną zawodnicy o różnych potencjałach, materializując jedno przesłanie: IDEĘ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ osób niepełnosprawnych.
Miłośnicy biegów ulicznych staną do rywalizacji w biegu głównym na 10 km i biegu towarzyszącym na 2,5 km. Dzieci do lat 13 będą mogły przebiec dystans 400 i 800 m w swoich kategoriach wiekowych (godzina 10.00).
Dla zawodników biegu głównego i biegu towarzyszącego, przygotowane będą pakiety startowe, zaś wszystkie dzieci biorące udział w zawodach otrzymają medal i nagrody, bez względu na zajęte miejsce – każde z nich będzie zwycięzcą. Podczas II Podkowiańskiej Dychy oprócz standardowych kategorii wiekowych i klasyfikacji generalnej będzie można powalczyć o tytuł najliczniej reprezentowanej rodziny biorącej udział w biegach.
Na terenie Parku Miejskiego w godzinach 9.00-14.30 będzie można odwiedzić Miasteczko Biegowe, gdzie przygotowaliśmy szereg atrakcji: rodzinne gry i zabawy, konkursy dla dzieci, pokaz zumby i treningu funkcjonalnego, pasjonaci aktywnego spędzania czasu zaprezentują jachty, kajaki, kitesurfing, siatkówkę plażową, a w stanowiskach konsultacyjnych będzie można zasięgnąć porady specjalistów oraz licencjonowanych instruktorów fitness oraz poznać bezpieczne możliwości aktywności ruchowej dla różnych grup wiekowych.

Statut Podkowy Leśnej, a konsultacje społeczne

Jednym ze sposobów zapewnienia wysokiej jakości i skuteczności tworzonego lokalnie prawa jest nowoczesne zarządzanie sferą publiczną, konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego z ich potencjalnymi adresatami, włączanie obywateli do procesu decyzyjnego i pełna jawność. Jak wygląda to w praktyce w Podkowie Leśnej, możemy ocenić na podstawie prac obecnej władzy nad Statutem Miasta. W sierpniu 2012r. przez Radę Miasta została powołana Doraźna Komisja Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej z przewodniczącą Anną Łukasiewicz.

To co wydaje się szczególnie istotne w procesie uchwalania tak ważnego dokumentu jakim jest Statut Miasta to zorganizowanie porządnych konsultacji społecznych, w tym umiejętność połączenia różnych elementów, jak kanały przepływu informacji – sposób dotarcia do mieszkańca, godziny przeprowadzania konsultacji oraz sposób uwzględnienia bądź odrzucenia wniosków. Przy opracowywaniu zmian w obowiązującym Statucie nie przewidziano konsultacji społecznych, w związku z tym mieszkańcy w proces podejmowania decyzji co do ich prawa miejscowego nie byli szerzej zaangażowani.

Biorąc pod uwagę, że w ramach Forum Debaty Społecznej w październiku 2010 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski zainaugurował działalność zespołu „Samorząd Terytorialny dla Polski” i proces partycypacji jest bardzo szeroko omawiany i dyskutowany, wydaje się to niezrozumiałe. Powołany zespół doradców społecznych przy Prezydencie w osobach prof. Michała Kuleszy, prof. Jerzego Regulskiego, prof. Pawła Swianiewicza oraz dr Jarosława Nenemana przygotował projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw.

Zdaniem autorów projektu nowej ustawy władze samorządowe, powołując się na obowiązujące obecnie przepisy tylko w niewielkim stopniu uwzględniają udział mieszkańców w procesach decyzyjnych toczących się w organach jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego w uzasadnieniu do projektu ustawy autorzy stwierdzają, że „konieczne jest wykształcenie nowych form i sposobów działania, które uwzględnią przekształcenia społeczeństwa i wzrost jego umiejętności, ale także oczekiwania społeczności lokalnych, aby uznać ich prawa do realizacji ich zindywidualizowanych potrzeb. Według nich regulacje, które zostały zawarte w nowej ustawie mają na celu min. zwiększenie udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego. By to osiągnąć twórcy ustawy prezydenckiej proponują przyjęcie w ustawie takich działań jak: konsultacje, wysłuchanie obywatelskie, zapytanie obywatelskie, czy obywatelską inicjatywę uchwałodawczą.

Przygotowywanie Statutu naszego miasta w zaciszu gabinetów, bez głębokiego udziału społecznego jest działaniem ewidentnie idącym pod prąd, z wielką szkodą dla wizerunku miasta postępowego, obywatelskiego i w pełni demokratycznego. Proponowane zapisy w nowym Statucie cofają nas do czasów z przed roku 1989, gdzie o społeczeństwie obywatelskim tylko mogliśmy poczytać w literaturze obcej.

Reasumując moje powyższe rozważania można stwierdzić, że wskazane jest wprowadzenie w Podkowie Leśnej działań porządkujących, jak np.:przygotowanie wyczerpującej, napisanej zrozumiałym językiem informacji dla mieszkańców, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych o tym, jak można włączyć się w proces stanowienia prawa, jak się mają do siebie poszczególne uprawnienia konsultacyjne (np. co się dzieje z głosami i uwagami wniesionymi do projektu, który jest konsultowany), wprowadzenia obowiązku stworzenia platformy komunikacji społecznej, z dokładną informacją o planowanych projektach, inwestycjach, a przede wszystkim o przeprowadzanych konsultacjach społecznych i ich wynikach, wprowadzenie obowiązku publikowania informacji ( w określonym czasie) o odbytych spotkaniach, warsztatach, panelach dyskusyjnych, przeprowadzonych sondażach, powoływanych grupach roboczych, podjętych ustaleniach oraz publikowania przyjętych dokumentów, wprowadzenie mechanizmów kontrolnych wyżej wymienionych postulatów.

Niezbędne też jest wzmocnienie możliwości dostępu do informacji publicznej i zabezpieczenie respektowania tego prawa, dającego możliwość sprawowania społecznej kontroli, zabierania głosu w sprawach publicznych i podejmowania świadomych decyzji.

W świetle zapisów Konstytucji dialog społeczny nie jest prawem władzy publicznej, lecz przede wszystkim jej konstytucyjnym obowiązkiem i warto by każda władza o tym pamiętała.

 

Rowerem z Chełmońskim

ROK CHEŁMOŃSKIEGO

100 rocznica śmierci Józefa Chełmońskiego jest świetną okazją, żeby przypomnieć twórczość tego wielkiego artysty. W pierwszy dzień wakacji 28 czerwca 2014r. zapraszamy na wycieczkę rowerową do pałacu w Radziejowicach, gdzie będziemy mogli obejrzeć dzieła malarza. Wycieczka ma charakter rodzinny, integracyjny, krajoznawczy. Trasa będzie przebiegała jak najmniej uczęszczanymi drogami i lasem.  Do przejechania mamy ok. 40km. Prowiant na drogę – każdy zapewnia sobie we własnym zakresie.

Dzieci powinny mieć założone kaski. Zwiedzanie wystawy w Pałacu kosztuje 10zł bilet normalny, 7zł ulgowy, przy zebraniu grupy dzieci i młodzieży powyżej 25 osób – cena biletu 5 zł.

Rowerowy Rajd Wolności

 

7 czerwca 2014 r. w Mieście Ogrodzie Podkowie Leśnej organizujemy rodzinny rajd rowerowy, uwzględniający miejsca istotne w „dochodzeniu do wolności” oraz kalendarium wydarzeń ostatnich 25 lat. Wybory 4.06.1989r. to początek ogromnej zmiany nie tylko w naszym kraju, ale i w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Wtedy w poczuciu wspólnoty zaczęliśmy tworzyć demokrację. Chcąc uczcić radość i dumę z odniesionego zwycięstwa organizujemy Rowerowy Rajd Wolności.

Start o godz. 11.00 – Kościół św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej.

Celem imprezy jest integracja międzypokoleniowa, z akcentem edukacji historycznej oraz propagowanie turystyki rowerowej, jako atrakcyjnej formy wypoczynku.

II Podkowiańska Dycha – Współzabiegaj o integrację

II Podkowiańska Dycha w tym roku będzie wydarzeniem szczególnym, bo celem jest nie tylko meta! Pobiegną zawodnicy o różnych potencjałach, materializując jedno przesłanie: IDEĘ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ osób niepełnosprawnych.

Organizacji tegorocznej Dychy przyświeca nam hasło „wszyscy jesteśmy równi –biegamy razem, kochamy tak samo”. Zależy nam na przeprowadzeniu społecznej kampanii poświęconej pokonywaniu barier mentalnych związanych z niepełnosprawnością. Chcemy budować społeczeństwo, gdzie światy ludzi niepełnosprawnych i  zdrowych  współistnieją razem, a nie obok siebie.
Zapamiętaj! 24 maja 2014 Podkowa Leśna

Bądź z nami tego dnia, biegnij z nami, kibicuj nam!