Rok 2018 zakończony nadwyżką budżetową

Wybaczcie, że piszę dużo o finansach, ale to od nich zależy poziom inwestycji w mieście i jakość życia mieszkańców. Dlatego tak wielką wagę poprzywiązuję do pilnowania budżetu i racjonalnego wydawania pieniędzy. Mam przed sobą sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za rok 2018. Nie ukrywam, że wiedziałem, że to był bardzo dobry rok, ale w momencie, gdy można na papierze przeczytać twarde dane w zestawieniu liczbowym, to powody do radości stały się bardziej namacalne-  cały rok zamknęliśmy nadwyżką w kwocie ponad 2 mln zł.  Jest to wynik konsekwentnej polityki finansowej i zmian jakie dokonały się w ostatnich czterech latach w budżecie i to przy rekordowych wydatkach inwestycyjnych tylko w roku 2018 w wysokości 9 mln zł! (w 2014 roku było to 2,2 mln).

7,8 mln to pieniądze związane z przebudową dróg i ścieżek rowerowych (wraz z utrzymaniem), w tym ponad 3,3 mln pozyskane z UE. Blisko 550 tys. wydaliśmy na zakup i pielęgnację zieleni. Edukacja to 9,6 mln, kultura i sport to wydatek rzędu 1,7 mln. Ponad 1,15 mln zapłaciliśmy Janosikowego (przekazano Ministerstwu Finansów). Plan dochodów na 2018 rok w/g uchwały budżetowej (283/XLIII/2017) wynosił 32.396.251 zł, a do budżetu faktycznie wpłynęło 36.135.659 zł.

Liczenie każdej złotówki i oglądanie jej z każdej możliwej strony, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, nieustanne analizowanie wydatków i monitorowanie sytuacji na rynku (racjonalne planowanie inwestycji w czasie) sprawiły, że nasze miasto jest w  bardzo dobrej sytuacji finansowej. Nadmienię, że w czasie mojego sprawowania urzędu miasto nie zaciągnęło żadnych kredytów, jedynie pożyczkę na wymianę lamp w kwocie 750 tys. (2016) w 30% umarzalną. Kwota spłaconego kapitału wraz z odsetkami (została już spłacona) zwraca nam się  po trzech latach, w wyniku osiągniętych oszczędności na zużyciu energii.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z dokumentów stanowiących podstawę podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla burmistrza.

Święto Wolności i Solidarności – 4 czerwca

25 marca 2019r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie Komitetu organizacyjnego obchodów Święta Wolności i Solidarności – 4 czerwca. 30. rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 roku odbędzie się w Gdańsku. Obchody mają trwać od 1 do 11 czerwca. Komitet organizacyjny ustalił, że zaproszeni do Komitetu Honorowego obchodów Święta Wolności i Solidarności będą wszyscy żyjący uczestnicy obrad Okrągłego Stołu.

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Unii Metropolii Polskich – prezydenci największych miast: Warszawy, Gdańska, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Rzeszowa, Szczecina, Katowic, Białegostoku, Łodzi oraz przedstawiciele najważniejszych korporacji samorządowych: Unii Miasteczek Polskich – którą mam przyjemność reprezentować, Związku Miast Polskich, Związku Województw, Związku Gmin Wiejskich.

W Gdańsku na placu Solidarności wokół Pomnika Poległych Stoczniowców 4 czerwca 2019 roku stanie stół, przy którym podpisana zostanie Deklaracja Wolności i Solidarności. Tego dnia o godz. 12.00 w całym kraju odśpiewany zostanie hymn narodowy. Dokładny program zostanie podany bliżej terminu obchodów. Wszystkie samorządy będą mogły korzystać z ujednoliconego znaku graficznego obchodów, który nawiązuje do loga „Solidarności” i plakatów wyborczych z 1989 r., a zaprojektował je twórca legendarnego znaku „Solidarności” Jerzy Janiszewski. 

 

Prezydenci 12 największych miast, zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, podczas spotkania w Warszawie podpisali apel o wysoką frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Treść apelu:

„Drogie Polki i Polacy!

Doceniając kluczową rolę Unii Europejskiej dla rozwoju polskich miast i regionów, apelujemy o aktywny udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego! Zachęcamy wszystkie chętne organizacje pozarządowe do tworzenia lokalnych koalicji na rzecz wysokiej frekwencji w dniu 26 maja 2019 r Chcemy podkreślić, że nasz apel wolny jest od jakiejkolwiek afiliacji politycznej. Jest to neutralna inicjatywa, poprzez którą pragniemy zachęcać do skorzystania z prawa do wyboru. Prawa, które daje nam możliwość wywarcia wpływu na kształt całej Unii Europejskiej. W przededniu jubileuszu 30-lecia wyborów 4 czerwca 1989 r. chcemy podkreślić, że o demokrację walczyły pokolenia Polek i Polaków. Korzystajmy z tego przywileju, by wpływać na to, w jakim kierunku podążać będzie Polska i Europa. Nie zostawiajmy decyzji innym! Idąc na wybory, weźmy ze sobą rodzinę, znajomych, sąsiadów. Efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej są bezdyskusyjne. Wierzymy jednak, że Wspólnota Europejska może przynosić nam jeszcze większe korzyści. To zależy tylko od Nas. Tylko aktywni obywatele mogą zmieniać otaczającą nas rzeczywistość, mogą tworzyć Polskę i Europę zgodnie ze swoimi poglądami, marzeniami oraz inspiracjami.

Zachęcamy do głosowania, do wzięcia udziału w święcie demokracji. Wasz głos liczy się przede wszystkim!”

fot. Agencja Gazeta/Jacek Marczewski

fot. w nagłówku UM Warszawa

warszawa.wyborcza.pl/warszawa/samorzady-szykuja-obchody-30-rocznicy-wyborow-1989-r

 

Maraton Miast Ogrodów 2019

Po raz trzeci  realizujemy ideę zorganizowania Maratonu Miast Ogrodów. Zasada jest prosta – 7 biegów na dystansach od 5km do 10km, które łącznie dają dystans ponad 42km. Organizatorem wydarzenia są organizacje pozarządowe: Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe i  STO-nogi. Pierwszy bieg odbył się dzisiaj ( 24.03.19) w podkowiańskim parku. Trasa 5km, zdecydowanie najbardziej terenowa z całego cyklu nie należała do najłatwiejszych (podbiegi i zbiegi przy znacznej różnicy wzniesień), ale pomimo tego blisko 100 zawodników stanęło na mecie. Bieg był bezpłatny.

Dla przypomnienia kalendarz kolejnych imprez:
14.04 – 5km Turczynek (Milanówek) – Zespół parkowo-willowy – ZAPISY
26.05 – 10km Podkowiańska Dycha
16.06 – 10km Bieg STO-nogi Milanówek
08.09 – 5km Brwinów/Żółwin
13.10 – 5km Podkowa Leśna
16.11 – Noc STO-nogi Milanówek (minimum 2 okrążenia)

Delegaci z Ukrainy w Podkowie Leśnej

21 marca 2019 roku do Podkowy Leśnej zawitali z wizytą studyjną przedstawiciele władz nowopowstałych jednostek samorządu lokalnego z Ukrainy.

Wizyta jest organizowana w ramach  projektu „Decentralization Offering Better Results and Efficiency – DOBRE”  realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities. Jego celem jest wzmocnienie samorządu lokalnego na Ukrainie, wsparcie procesu decentralizacji oraz zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych.

Działania projektu koncentrują się na wsparciu nowopowstałych jednostek terytorialnych w zakresie lepszego zarządzania zasobami lokalnymi, poprawy jakości usług publicznych, lepszego zarządzania finansami, stymulowania rozwoju gospodarczego oraz wzmocnienia zaangażowania obywateli w sprawy publiczne.

Fundacja realizuje jeden z ważniejszych komponentów projektu polegający na wsparciu ukraińskich jednostek w zakresie przygotowywania strategicznych planów rozwoju wypracowywanych metodą partycypacyjną (czyli przy zaangażowaniu społeczności lokalnej) oraz planów rozwoju gospodarczego na obszarach najbardziej zacofanych ekonomicznie.

Delegaci zobaczyli zrealizowane inwestycje oraz odwiedzili obie podkowiańskie szkoły.

 

Rowerowa Unia Gmin Zachodniego Mazowsza

Dzisiaj 20 marca 2019 r. w Podkowie Leśnej zostało zawarte Porozumienie w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji projektu pn.: „Rowerowa Unia Gmin Zachodniego Mazowsza”. Pierwsze spotkanie dotyczące wspólnych działań na rzecz integracji systemów rowerowych oraz najlepszego wykorzystania i połączenia ścieżek rowerowych między gminami i Warszawą odbyło się 15 lutego w Nadarzynie. Więcej pisałem w artykułach Czas na wspólny rower  oraz  Integracja systemów rowerowych.

Wypracowane Porozumienie zostało podpisane przez czterech wójtów/burmistrzów: Podkowy Leśnej, Nadarzyna, Milanówka i Piastowa. W spotkaniu poza wymienionym wzięli udział przedstawiciele gmin: Jaktorowa, Michałowic, Grodziska, Brwinowa, Lesznowoli, Raszyna i Pruszkowa. Oczywiście najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby, aby wszystkie gminy Zachodniego Mazowsza  wyraziły akces przystąpienia do Projektu, dlatego liczę tutaj na szybkie podjęcie decyzji przez kolegów wójtów, burmistrzów i prezydentów z pozostałych gmin.

Celami Porozumienia, realizowanego na terenie gmin, są:

  •  integracja różnych systemów „rowerów miejskich”
  •  zwiększania dostępności infrastruktury rowerowej i ułatwienie korzystania z niej dla końcowych użytkowników
  • upowszechnianie korzystania z rowerów jako alternatywy dla tradycyjnych środków transportu i rozwój oraz upowszechnianie sportu i  turystyki rowerowej
  • promocja gmin przyjaznych rowerzystom
  • podejmowanie działań na rzecz integracji i spójności sieci ścieżek rowerowych (m.in. zabieganie o budowę spójnego traktu rowerowego do Warszawy).

Koordynatorem Projektu została Podkowa Leśna, natomiast każda z j.s.t. powołuje własny zespół zajmujący się projektem od strony finansowej oraz merytorycznej. Między Partnerami został ustalony plan działania, a o ich efektach będziemy informowali Państwa na bieżąco.