Czas na wspólny rower

Zgodnie z moją zapowiedzią, w gronie przedstawicieli 12 gmin zachodniego Mazowsza: Podkowy Leśnej, Pruszkowa, Żyrardowa, Brwinowa, Grodziska Mazowieckiego,  Milanówka, Jaktorowa, Michałowic, Mszczonowa i Nadarzyna, Piastowa, Błonia dzisiaj (15.02.19)podyskutowaliśmy o integracji systemów rowerowych, jak najlepszym wykorzystaniu i połączeniu ścieżek rowerowych między gminami i Warszawą.  Spotkanie odbyło się w Nadarzynie. Zaproponowałem powołanie Rowerowej Unii Gmin Zachodniego Mazowsza, skoordynowanie zespołów i podjęcie wspólnych działań w skali regionu, a nie tylko wewnątrz gmin, które byłyby też szeroko dyskutowane społecznie. Następne spotkanie zaplanowane jest w Podkowie Leśnej na początku marca.  Więcej pisałem w artykule http://arturtusinski-podkowa.pl/integracja-systemow-rowerowych/

fot. dzięki uprzejmości gm. Nadarzyn

Strefa Płatnego Parkowania

Zostało opracowane Studium wykonalności poprzedzające wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Podkowie Leśnej, które już przekazałem radnym miasta do przedyskutowania i podjęcia odpowiednich decyzji. Studium poza analizą możliwości ma zaproponowane rozwiązania, które są punktem wyjścia do debaty. Obejmuje centrum miasta ograniczone następującymi ulicami: po stronie północnej – Słowicza-Błońska-Jelenia -Lotnicza, po stronie południowej – Akacjowa, Topolowa, Lipowa, Lilpopa.

Strefa płatnego parkowania jest obszarem wydzielonym uchwałą rady gminy, zgodnie z ustawą o drogach publicznych i wydanym na jej podstawie rozporządzeniem. Ogólny przepis ustawy stanowi, że korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Rada gminy, ustalając strefę płatnego parkowania, musi ustalić między innymi wysokość opłaty za parkowanie oraz opłatę dodatkową za brak biletu parkingowego. Do tego, uchwała musi oznaczać teren na jakim ma obowiązywać strefa. Wszystkie wjazdy do strefy płatnego parkowania muszą zostać oznaczone znakiem D-44 „strefa płatnego parkowania” a wszystkie wyjazdy – znakiem D-45 „koniec strefy płatnego parkowania”. Jeśli strefa została prawidłowo wydzielona w/w znakami, należy jeszcze w ciągu dróg publicznych znajdujących się w jej obrębie prawidłowo wyznaczyć miejsca parkingowe, bowiem opłaty za postój (które są jedynym sensem istnienia strefy płatnego parkowania) mogą być naliczone przez miasto wyłącznie za postój w miejscu do tego wyznaczonym.

To oznacza, że w Podkowie Leśnej, biorąc pod uwagę szerokości ulic, takich miejsc możemy wyznaczyć niewiele, choć analizując rotację samochodów, w znacznym stopniu rozwiązałoby to problem parkowania na istniejących parkingach. Dodatkowo na części ulic pojawiłyby się zakazy zatrzymywania i zakazy postoju – została zlecona organizacja ruchu. Istniejący Park&Ride nie będzie objęty SPP, parkowanie na nim będzie, jak obecnie – bezpłatne. Część miejsc parkingowych jest w projektach (Modrzewiowa, Kościelna, Lotnicza)

Będę rekomendował przyjęcie maksymalnych opłat za postój z pierwszą godziną bezpłatną. Chciałbym uniknąć zakupu większej ilości parkomatów i pójść z duchem czasu oraz za przykładem dużych miast wprowadzić możliwości płatności mobilnej za pomocą aplikacji na komórkę. Aplikacja umożliwiałaby opłacenie parkowania na czas, na kwotę oraz bez limitu. Kierowcy korzystający z tego ostatniego rozwiązania mogliby całkowicie uniknąć konieczności przewidywania, jak długo zajmie im postój i płacić tylko za jego faktyczny czas. Wystarczy, że wysiadając z auta nacisną przycisk „start”, a po powrocie „stop”. Podobnie do  aplikacji dotyczącej naszego systemu rowerowego ( chwilowo bezpłatnego). Za pomocą aplikacji można byłoby w dowolnym momencie sprawdzić aktualny koszt parkowania, ile czasu upłynęło od jego rozpoczęcia oraz kiedy zostanie ono zakończone. Dodatkowym udogodnieniem byłaby możliwość korzystania z geolokalizacji, choć w naszym małym mieście to pewnie zbytek.

Po podjęciu stosownej uchwały Przez Radę Miasta będę mógł zlecić sporządzenie dokumentacji wyznaczającej SPP, którą następnie uzgadnia Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim.

Integracja systemów rowerowych

Włodarzom gmin sąsiednich: Pruszkowa, Żyrardowa, Brwinowa, Grodziska Mazowieckiego,  Milanówka, Jaktorowa, Lesznowoli, Michałowic, Mszczonowa i Nadarzyna, Piastowa, Błonia, Ożarowa  zaproponowałem spotkanie w celu spróbowania zakreślenia ram współpracy w zakresie integracji systemów rowerów gminnych/miejskich. Chciałbym, abyśmy podzielili się doświadczeniami i omówili nowoczesne rozwiązania dla tych usług i systemów mających na celu niskoemisyjność zarówno  w większych jak i mniejszych miejscowościach.

W celu moich/naszych dążeń do jak najlepszego wykorzystania ścieżek rowerowych oraz poprawy mobilności miejskiej zostanie zaprezentowana przez firmę Orange i Roovee – IV generacja rowerów miejskich niewymagających zakupu i utrzymania stacji bazowych. Rowery IV generacji są dostosowane do pracy z bateriami akumulatorowymi. Kwestię rozwoju tego systemu determinują jedynie decyzje i działania władz gmin. Na dzień dzisiejszy nie istnieje w przestrzeni publicznej sieć mikroładowarek elektrycznych. Jak szybko zostaną one wprowadzone w miejską infrastrukturę rowerową zależeć będzie tylko od aktywności mieszkańców  i przedsiębiorczości władz. Kierunki rozwoju oraz możliwości techniczne systemu zostaną przedstawione na przykładzie przyjętych rozwiązań przez Miasto Podkowa Leśna.  IV generacja rowerów w systemie wypożyczalni miejskiej w Podkowie Leśnej funkcjonuje od roku. Przyjęte rozwiązanie oraz możliwości dalszego rozwoju sprawiają, że prawdziwe technologie „Smart City” są bardziej namacalne. Dlatego warto wymienić się doświadczeniami i potrzebami i zastanowić się nad zintegrowaniem systemu.

Spotkanie po uzgodnieniu z wójtem Nadarzyna odbędzie się w dniu  15 lutego b.r. o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn. Mam nadzieję, że większość zaproszonych wójtów, burmistrzów, prezydentów będzie zainteresowana współpracą w tym zakresie.

Aktywności dla osób 50+

Jak nic idzie wiosna, dlatego wszystkich chętnych pięćdziesięciolatków „+” zapraszam do programu „Aktywny senior”. Proponujemy basen, gimnastykę i nordic walking. Obiecujemy, że poczujecie się młodziej, niż wskazywałby na to tytuł programu. Chętni są zapisywani w kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zajęcia są nieodpłatne.