I sesja

W dniu dzisiejszym – 27. 11.14r. odbyła się I Sesja Rady Miasta VII kadencji. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym sesję, do czasu wyboru przewodniczącego rady, poprowadził radny najstarszy wiekiem – Zbigniew Habierski. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu nowo wybrani radni i burmistrz złożyli ślubowanie. Potem nastąpił wybór przewodniczącego rady i jego zastępcy. Przewodniczącą w głosowaniu tajnym 12:3 została Renata Gabryszuk, a jej zastępcą Grzegorz Smoliński  (12:3). Gratuluję!

Zgodnie z art.29a ustawy (j.w) od momentu ślubowania burmistrza – przejmuje on obowiązki. Na sesji zabrakło ustępującej ze stanowiska Pani Burmistrz. W związku z tym na łamach mojej strony www, chciałbym Jej podziękować za starania jakie włożyła  w pracę na rzecz miasta.

Od jutra jestem do dyspozycji dla mieszkańców w urzędzie, na ul. Akacjowej.

Treść mojego ślubowania „Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców  miasta. Tak mi dopomóż Bóg” 

I Sesja VII kadencji

Wszystkich serdecznie zapraszam na I inauguracyjną Sesję Rady Miasta VII kadencji 2014-2018 – 27 listopada o godz. 18.30, w sali widowiskowej MOK przy ul. Świerkowej 1.

Już po ogłoszonych oficjalnych wynikach wyborów jeszcze raz serdecznie dziękuję za udzielone mi poparcie, za zaufanie jakim Państwo mnie obdarzyli, oddając na mnie swoje głosy w wyborach na Burmistrza Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Mandat zaufania jaki od Państwa otrzymałem nie tylko cieszy, jest źródłem satysfakcji ale przede wszystkim zobowiązaniem do starań, aby poprzez moją pracę dla miasta w służbie publicznej to zaufanie mogło być w perspektywie czasu utrzymane na tak wysokim poziomie.

Teraz nadszedł czas pracy i realizacji przedwyborczych zamierzeń. Uczynię wszystko, aby sprawować swój mandat odpowiedzialnie i z należytą starannością dla dobra wszystkich Mieszkańców. Ufam, że radni, którzy będą pracować w Radzie Miasta VII kadencji, swoje zadania będą wykonywać sumiennie, z uwagą słuchając Państwa ocen i opinii, w duchu tolerancji i zgody.

Dziękuję aktywnym Mieszkańcom za udział w wyborach i wszystkim tym, którzy w tak szczególny sposób dopingowali i podtrzymywali nasz komitet Mieszkańcy dla Podkowy – na duchu.

I sesja RM – porządek obrad

 

 

 

Wyniki. Dziękuję za zaufanie.

Wyniki (jeszcze nieoficjalne):

Burmistrz Miasta

Artur Tusiński – 61%  ( 1174)

Małgorzata Stępień Przygoda – 39%  (759)

KWW Mieszkańcy dla Podkowy wprowadził do Rady Miasta 11 radnych:

Andrzej Porowski okręg 1
Katarzyna Tuszyńska Niezgoda okręg 2
Olga Jarco okręg 3
Mila Drzewicka okręg 4
Małgorzata Stępka okręg 5
Joanna Przybysz okręg 7
Grzegorz Smoliński okręg 8
Zbigniew Habierski okręg 9
Małgorzata Horban okręg 10
Renata Gabryszuk okręg 13
Wojciech Żółtowski okręg 15

Troje naszych kandydatów na radnych przegrało z KWW Miasta Ogrodu  ilością głosów:

Wiktor Kaźmierczak okręg 6- 1 głos (55:56)  / radną została Małgorzata Janus/
Magdalena Gawałkiewicz okręg 14 – 2 głosy(44:46) /radną została Małgorzata Łaskarzewska Średzińska/
Jarosław Lisiecki okręg 11 – 5 głosów(40:45) / radną została Sylwia Dąbrówka/
Jedna nasza kandydatka na radną Sylwia Nabywaniec -okręg 12  przegrała z KWW Autentycznie Niezależni 2014 – Jarkiem Kubickim

Wszystkim gratuluję wyników.

Wyborcom bardzo dziękuję za głosy, za zaufanie i za bardzo mocny mandat dla całego komitetu.

Wprowadzenia tak dużej reprezentacji radnych do Rady Miasta z jednego komitetu nie miało miejsca w Podkowie Leśnej od 1990 roku.

 

Proszę o zaufanie!

Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi, Przyjaciele!

W najbliższą niedzielę, 16 listopada 2014 roku, podejmiemy decyzję, kto będzie Burmistrzem w Podkowie Leśnej i kto nas będzie reprezentował w Radzie naszego miasta. Wybierzemy wartości i kompetencje oraz energię i zaangażowanie, które stoją za kandydatami na Burmistrza i na Radnych. Zdecydujemy kto i w jakim stylu oraz z jakim zapałem będzie gospodarował dorobkiem naszej wspólnoty i wydawał nasze publiczne pieniądze.

Podkowa Leśna moje miasto, Miasto – Ogród, dla wielu z nas – także dla mnie- wymarzone miejsce na ziemi; szczególne miejsce nie tylko w naszych sercach, ale także pozytywnie rozpoznawalne w całym kraju. Rozpoznawalne przede wszystkim dzięki jej mieszkańcom, ludziom– odważnym, zaangażowanym, kreatywnym, którzy – dbając i szanując podkowiańskie tradycje, naszą historyczną i kulturową spuściznę patrzą odważnie w przyszłość i z pełną podziwu determinacją wspierają rozwój Podkowy obywatelskiej, nowoczesnej, Podkowy przyjaznej mieszkańcom i otaczającej nas przyrodzie.

Świat idzie do przodu i również w Podkowie konieczne jest podejmowanie konsekwentnych działań, przełamujących trwającą od lat stagnację i skostnienie. Tradycja współpracy i działań wspólnych, a także rozmiar i charakter bieżących problemów naszego miasta są przesłanką do zastanowienia się, czy nie nadszedł czas zmian i opowiedzenia się za nowymi rozwiązaniami.

Jestem głęboko przekonany, że proces zarządzania naszym miastem i kontroli nad nim można znacząco usprawnić, będąc w bliższej relacji i współpracy z mieszkańcami.

Od Państwa decyzji przy urnie wyborczej zależy, czy Podkowa stanie się miejscem wyjątkowym i niepowtarzalnym. Ja wierzę, że tak właśnie będzie. Proszę o zaufanie.

Artur Tusiński