Apel samorządów do Premiera RP

Apel samorządów Metropolii Warszawskiej do Premiera RP.

W zeszłym tygodniu w sieci pojawił się spot, w którym Mateusz Morawiecki chwali się rządowym wsparciem udzielonym w ostatnich latach samorządom. Chodzi o wsparcie finansowe w postaci subwencji i wszystko to, co dzięki tym pieniądzom udało się uczynić w gminach, powiatach i miastach. To zakłamywanie rzeczywistości, dlatego samorządowcy zaapelowali o realne wsparcie. Poniżej pismo, które został wystosowane  do premiera.

„Szanowny Panie Premierze,

Ze zdumieniem przyjęliśmy publikację na profilu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów materiału wideo, poświęconego samorządom. Materiał ten odbieramy jako skrajnie oszczędne gospodarowanie prawdą.
Od 2015 roku wszystkie polskie samorządy doświadczają gwałtownego wzrostu bieżących kosztów funkcjonowania. Na skutek decyzji podejmowanych na szczeblu centralnym, drożała np. energia elektryczna, koszty zagospodarowania odpadów, koszty pracy, usług. Tylko w obszarze oświaty w ciągu 5 lat tzw. luka oświatowa wzrosła o niemal 9 mld złotych. Niemal tysiącu polskich samorządów grozi utrata płynności finansowej.
Na to wszystko nakłada się olbrzymia skala kryzysu, którą wywołała pandemia COVID-19. W ciągu kilku tygodni, nasze dotychczasowe życie, wszystkich Polek i Polaków, zostało poważnie zaburzone. System ochrony zdrowia stanął na krawędzi załamania, los dziesiątek tysięcy firm, setek tysięcy miejsc pracy stoi pod znakiem zapytania.

Kryzys szczególnie mocno uderzył w samorządy. Od pierwszych dni samorządy w całej Polsce były na pierwszej linii frontu walki z pandemią COVID-19. To na szczeblu samorządowym wprowadzane były ograniczenia w ruchu i w korzystaniu z transportu publicznego; to samorządy z dnia na dzień zostały postawione przed koniecznością całkowitego przeorganizowania życia szkół, przedszkoli i żłobków. To wreszcie samorządy musiały przygotować zupełnie nowy system pomocy dla osób najsłabszych, np. seniorów, najbardziej zagrożonych chorobą, z dnia na dzień zamkniętych w swoich domach. To samorządy z własnych funduszy zamawiały dodatkowe transporty środków ochronnych dla placówek służby zdrowia i dodatkowy sprzęt ratujący życie do szpitali. To w końcu samorządy jako pierwsze, w dużej mierze zakupiły maseczki i inne środki ochrony, starając się ochronić zdrowie i życie mieszkańców.

Dziś to samorządy ponoszą olbrzymie konsekwencje wstrząsu w gospodarce. Z miesiąca na miesiąc wpływy samorządów z tytułu dochodów z podatków PIT i CIT dramatycznie maleją. Mówimy o setkach milionów złotych ubytku w kasach miast i gmin. Przez nasze lokalne społeczności przetacza się finansowe tsunami, którego skutków wciąż nie sposób w pełni oszacować. Te zawirowania mogą mieć potężny, negatywny wpływ na jakość życia Polek i Polaków, ponieważ to samorządy lokalne dostarczają największą część usług publicznych dla mieszkańców naszego kraju. Nie mając instrumentów, jakie są do dyspozycji instytucji szczebla centralnego (uchwalanie prawa, system podatkowy, narzędzia związane z długiem publicznym i in.), możemy być zmuszeni do drastycznego obniżania jakości oferowanych przez nas mieszkańcom usług publicznych, podnoszenia ich kosztów – bądź obu tych rzeczy naraz.

Panie Premierze, film przygotowany przez Pana współpracowników nie zaczaruje rzeczywistości. Dlatego wspólnie, w imieniu gmin metropolii warszawskiej, po raz kolejny apelujemy do Pana Premiera, do Rządu RP, o pilne uruchomienie adekwatnego wsparcia dla samorządów. Dotychczasowa pomoc, udzielona przez rząd samorządom, jest dalece niewystarczająca. Propaganda tego nie zmieni.
Apelujemy o realne wsparcie, abyśmy byli w stanie świadczyć pomoc naszym mieszkańcom, ratować miejsca pracy, wzmacniać system ochrony zdrowia i zapewniać właściwą jakość życia mieszkańców naszych miast, miasteczek i wsi. To powinien być nasz wspólny cel.

Przedstawiciele metropolii warszawskiej”.

Całość wystąpienia samorządowców  -konferencja prasowa

Wywłaszczenia?! Nowe pomysły Dendropolis

To już szaleństwo, rodem z czasów Bieruta.  Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Narodowego Dendropolis wystąpiło do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem, o przekwalifikowanie rowu Rs-11 na śródlądowe wody płynące (rzekę) oraz tym samym zbiornika wodnego w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej na zbiornik zlokalizowany na w/w wodach, co wiążę się z wywłaszczeniem gruntów pod wodami przez Skarb Państwa i to nie tylko gruntów pod stawem, ale również na nieruchomościach prywatnych. Tylko w Podkowie takich działek jest 25, z tego 19 prywatnych, a na 8 istnieje konflikt z zabudową. Około 120 zabudowanych działek na terenie Żółwina i Owczarni znajduje się w obszarze potencjalnej rzeki.

Zgodnie z przepisami prawa wodnego to Skarb Państwa jest właścicielem gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi. Takiego rozwiązania żąda Dendropolis. Grunty pokryte wodami w rowach znajdujących się w granicach nieruchomości gruntowej są własnością jej właściciela. Taka sytuacja występowała od zawsze na terenie Podkowy Leśnej. Stwierdzenie, że przez parcelę nie przebiega rów, lecz wody powierzchniowe płynące i na odwrót, ma daleko idące skutki. Rozstrzyga nie tylko o tym, kto jest ich właścicielem, lecz i o charakterze nieruchomości, przez które biegnie woda. Przekwalifikowanie rowu na rzekę wiąże się z podziałem działek, zabraniem części gruntu przez Skarb Państwa, ingerencją w układ architektoniczny miasta, który jest wpisany do rejestru zabytków, a w ekstremalnych przypadkach z koniecznością przesuwania ogrodzenia, wywłaszczeniami i nie tylko.

W związku z powyższym, zapraszam na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 25.06.2020r. w sali kinowej MOK przy ul. Świerkowej 1 o godz. 19.00. Na spotkanie zaprosiliśmy eksperta z zakresu prawa wodnego, który przybliży powyższą problematykę.

Podział parku i „oddanie” części gruntu skarbowi państwa, tak jak tego chce Stowarzyszenie Dendropolis – jest wbrew woli darczyńców, wbrew historycznemu założeniu, wbrew idei parku i naszego miasta – niszczy część wspólną, niszczy świetnie zachowany podział parcelacyjny jako element układu urbanistycznego Podkowy Leśnej, który był podstawą wpisu do rejestru zabytków. Pomysły Dendropolis nie sprawią, że w stawie będzie woda, ale mogą doprowadzić do tego, że problemy zablokowanych miejskich inwestycji będą niczym w porównaniu z problemami właścicieli nieruchomości prywatnych, przez które przebiega rów.

Przygotowaliśmy wizualizację stawu w oparciu o  projekt, którego zrealizowanie blokuje Dendropolis.

Przebudowa stawu na terenie Parku Miejskiego miała zakończyć się 30 czerwca 2019 roku. Ze względu na protesty Stowarzyszenia Dendropolis i blokowanie inwestycji na ostatnim etapie realizacji, miasto nie może jej dokończyć, ani podać przybliżonego terminu zakończenia. Rośliny wodne do nasadzeń w zbiorniku, przedstawione na wizualizacji, które zostały kupione w ubiegłym roku, są przechowywane poza Podkową Leśną.

 

 

 

 

Wizja MWKZ w/s Lipowej

Informacyjnie. 16 czerwca odbędzie się wizja lokalna Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem wpisania ulicy Lipowej (na całej jej szerokości) do rejestru zabytków nieruchomych. Spotkanie ma charakter formalny i dotyczy jedynie uruchomionej procedury administracyjnej.
Postępowanie wszczęto 20 lutego na wniosek jednej z organizacji, wskutek czego zablokowano rozpoczętą rewitalizację oraz utracono dotację unijną. Więcej w artykule Informacja w/s Al. Lipowej   oraz Rewitalizacja Alei Lipowej przepadła-nowe informacje

30 lat samorządu

Z okazji 30 lecia wyborów samorządowych, 19 czerwca zapraszam na uroczyste odsłonięcie tablicy prof. Jerzego Regulskiego oraz panel dyskusyjny z udziałem:
prof. Jerzego Duszyńskiego, prezesa PAN, przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna I kadencji
Jana Króla, wicemarszałka Sejmu RP w latach 1997-2001, posła na sejm RP, pełnomocnika rządu ds reformy samorządu terytorialnego
mec. Janusza Siemińskiego, przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna I kadencji
Jacka Wojnarowskiego, Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu, radnego Rady Miasta Podkowa Leśna I kadencji

Spotkanie, które będę miał przyjemność poprowadzić odbędzie się w Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej o godz.17.00
20 czerwca odbędzie się projekcja filmu „Zdarzyło się tylko w Polsce”

Zazieleniło się na wyremontowanej Helenowskiej

Spacer ulicą Helenowską i rozmowy z mieszkańcami sprawiły mi dużą satysfakcję. Dobrze zaprojektowana – minimalna szerokość jezdni i chodnika, szerokie zielone pobocza, na których jeszcze będą dosadzone drzewa i krzewy, technologia budowy, która pozwoli całą wodę magazynować na miejscu, zaangażowanie mieszkańców w koszenie i dbanie o to by parking z płyt ażurowych był zielony (szacun). Dla porównania już archiwalne zdjęcia ulicy przed remontem, gdzie brodzenie po kostki w błocie było standardem. Nieprawdopodobne, że ktoś może twierdzić, że było lepiej (czy aby na pewno chodzi o ulicę), a są tacy?

Budowa ulicy Helenowskiej w Podkowie Leśnej zakończyła się jakiś czas temu. Mieszkańcy ulicy Helenowskiej przez lata czekali na jej przebudowę, szczególnie w trudnej sytuacji byli ci, którzy wodę w czasie deszczu mieli w swoich garażach i piwnicach. Dotychczas mieszkańcy z własnych środków finansowali działania zapobiegające podtopieniom wody wpływającej im z ulicy. Drogę przebudowywano w odcinkach, aby w końcu całość  pomiędzy ulicą Jelenią a Brwinowską oddać mieszkańcom do ruchu.