Prezentacje

Zachęcam do zapoznania się z moimi prezentacjami i nie tylko. Na tej stronie będę też zamieszczał rankingi i linki do ciekawych informacji. Wszystkie materiały stanowią własność intelektualną ich autorów.

Budżet i finanse 2023.01.26 (AT)

Mienie-miasta (AT)

Mienie-miasta (AT)

Park Miejski w Podkowie Leśnej-przebudowa stawu 29.07.2021 (AT)

Staw zmiany-historia (AT)

Aleja Lipowa 4.03.2020 (AT)

Aleja Lipowa-pytania i odpowiedzi (AT)

Gospodarka odpadami #MetropoliaDziała

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI (AT)

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI_(AT) -sesja

Ustawa metropolitalna (AT)

Smart-City-pkn-15.03.2019 (AT)

Nawierzchnie spotkanie z mieszkańcami

Powiat-27.04.2017 w/s dróg (AT)

Studium wykonalności SPP -Podkowa Leśna.

2019_03_11 Prezentacja PPP/spotkanie z mieszkańcami

Spotkanie z mieszkańcami 11.03.2019 PPP(AT)

Prezentacja 21 03 2019

Nawierzchnie droga przyjazna społeczeństwu

O Podkowie Historia i charakterystyka układu przestrzennego miasta – ogrodu Podkowa Leśna

Spotkanie z mieszkańcami 26 września 2017 drogi/parkowanie

Debata Policji 2017 

Drogi – Utrudnianie poczynań miasta w kwestii poprawy stanu dróg i bezpieczeństwa na terenie Podkowy Leśnej przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim.

Rola samorządu w rozwoju komunikacji –  Znaczenie ekologicznego środka transportu – Warszawskiej Kolei Dojazdowej dla miasta ogrodu Podkowa Leśna (AT)

wydatki inwestycyjne 2015

Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej przed i po rewitalizacji. (AT)

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu -spotkanie z mieszkańcami wrzesień 2016 (AT)

Dzisiejsza infrastruktura, a jakość życia w przestrzeni publicznej (AT)

Wykonanie budżetu za rok 2015 (AT)

Urbanistyka zeszyty naukowe 2015r. Planowanie przestrzenne dla Podkowy Leśnej (AT)

Ranking – Aktywność społeczna 2014/15

Ostateczne sprawozdanie z audytu – procesu nadzoru szkoły – listopad 2015.

Plany inwestycyjne a 2016r. – spotkanie z mieszkańcami 25.02.16 (AT)

Urbanistyka -planowanie przestrzenne 2015 (AT)

Ranking – wydatki na infrastrukturę za 2014r.

Ranking – wydatki na administrację 2014

Ochrona środowiska/przyrody na przykładzie Podkowy Leśnej – prezentacja dla młodzieży (FT)

Audyt – raport z przeglądu należnościami w UM -sierpień 2015

Badanie w Gorze Kalwarii i Podkowie Leśnej n/t uchodźców.

Stan bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej – dane policji za 2015r.

Ranking – wydatki na kulturę w latach 2010-2014

Pomniki przyrody w Podkowie Leśnej. (AT)

Opieka zdrowotna w Podkowie Leśnej.

Ranking wydatków . Wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca.

Propozycje zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Podkowie maj 2015 (AT)

Wyjaśnienia dotyczące stołówki szkolnej w Podkowie maj 2015 (AT)

Drogi w Podkowie Leśnej marzec 2015 (AT)

Green_Alley_Handbook_2010

Sustainable in Seattle: From Street Edge Alternatives to City Standards

Audyt organizacyjny UM kwiecień 2015

Nawierzchnie Podkowa marzec 2015 (AT)

Prezentacja budżetu 2015 Podkowa  grudzień 2014 (AT)

Ranking – wydatki na administrację 2013

Ocena stanu i dostępności przestrzeni Podkowa październik 2014 r. (AT)

Racjonalna gospodarka wodami opadowymi i powierzchniowymi na terenie miasta Podkowa Leśna uwzględniająca zlewnie rzek i cieków  listopad 2011 (AT)

Dodaj komentarz