Życzenia noworoczne

Szczęśliwego Nowego Roku 2021! Niech przyniesie nam zmianę na lepsze w każdym obszarze: zdrowia, politycznym, społecznym i tam gdzie potrzeba – prywatnym.
Stary rok odchodzi i dobrze, ale przy tej okazji warto podziękować: lekarzom, pielęgniarkom, służbom medycznym za heroiczną walkę o nasze zdrowie, kobietom manifestującym na ulicach, walczącym o normalność, jak prawo do godności, wyboru i samostanowienia, często narażonym na opresyjne działanie służb mundurowych, nauczycielom za podjęcie szalonego wyzwania, jakim było zdalne nauczanie, artystom za wszelkie działania kulturalne on-line, które podtrzymywały nas na duchu i sprawiały, że często zamknięci w domach czuliśmy namiastkę normalności i masie innych osób, które ten trudny czas uczyniły lepszym – sklepikarzom za dostarczanie nam jedzenia pod drzwi, restauratorom za posiłki, harcerzom, że byli zawsze w gotowości do pomocy.
I prywatnie, mojej rodzinie i przyjaciołom za nieustające wsparcie.
Powitajmy Nowy Rok z nadzieją i radością oraz w poczuciu wspólnoty do działania na rzecz lepszego świata.

Podsumowanie roku 2020

Dobiega końca kolejny rok i tym razem wszyscy cieszymy się, że może Nowy Rok przyniesie nadzieję na dobre zmiany. 2020 był trudny, wymagający, czasem wymagał poświęceń i rzucał nam nowe wyzwania. Obawialiśmy się o zdrowie naszych bliskich i nasze. COVID-19 zmienił nasze codzienne życie, pracę i przyzwyczajenia. Szkoły funkcjonują już kilka miesięcy w zupełnie nowej rzeczywistości. Bez kontaktów z bliskimi i rówieśnikami, w dużej mierze w świecie wirtualnym i za pomocą urządzeń elektronicznych.

Miasto jednak nadal funkcjonuje. Początek roku to akcja maseczka, walka o pozyskanie i późniejsza dystrybucja płynów dezynfekujących i środków ochrony, organizowanie akcji pomocowych, wsparcie naszych przedsiębiorców.

W lutym ogłosiliśmy przetarg, w kwietniu wyłoniliśmy wykonawcę, a w listopadzie stanął cały budynek nowego przedszkola. To największa inwestycja ostatnich kilku lat i całkiem duże wyzwanie logistyczne z uwagi na modułową technologię wykonania budynku. Wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy ponad 3,7 km podkowiańskich dróg – to rekord w całej historii podkowiańskich inwestycji drogowych. Dokończyliśmy ścieżki rowerowe. Wybudowaliśmy kolejny mały pumptrack z torem skilltrack na naszej działce przy ulicy Brwinowskiej. Pojawiły się nowe latarnie, oświetliliśmy nie tylko nasz nowy obiekt sportowo-rekreacyjny, ale i ulicę Kościelną oraz Bukowa od strony wjazdu z Otrębus. W 10 punktach pojawiły się zapowiadane czujniki stanu jakości powietrza i ekrany mające za zadanie informować wszystkich o ewentualnych zagrożeniach wynikających z przekroczenia norm jakości powietrza. W przyszłości, czujniki które monitorują stan powietrza i mierzą zanieczyszczenia pomogą lepiej planować i wdrażać programy mające przeciwdziałać negatywnym skutkom działalności człowieka, ale i niepożądanym zmianom klimatu. Realizowany i doceniany poza Podkową Leśna program małej retencji pozwala na skuteczne zatrzymanie ponad 20.000 m³ wód opadowych. W czerwcu i drugiej połowie roku zmierzyliśmy się ponadnormatywnymi opadami deszczu. W wielu miejscach odtworzyliśmy rowy na terenie miasta i wykonaliśmy prace mające przeciwdziałać lokalnym skutkom gwałtownych ulew. Na wielu naszych ulicach pojawiły się nowe drzewa i krzewy. Wszystko po to, aby nasze miasto było jeszcze piękniejsze i żyło nam się przyjemniej. Nie zabrakło też nagród i wyróżnień dla Podkowy Leśnej, co zawsze stanowi miły akcent naszych samorządowych starań.

Podsumowując rok, z żalem muszę przyznać, że nie zrealizowaliśmy tak długo oczekiwanej przez mieszkańców rewitalizacji stawu w Parku Miejskim oraz nadania godnego miejscu wyglądu Alei Lipowej. Wody opadowe, tak niezbędne pomnikowym lipom nadal będą spływać i zalewać Topolową. Utracona dotacja w wysokości kilkuset tysięcy zł byłaby kolejnym i ważnym zastrzykiem finansowym dla miasta, w tak trudnych finansowo dla samorządu czasach. Niestety przez destrukcyjną działalność grupy  osób, reprezentowanych przez stowarzyszenie Dendropolis, nie posunęliśmy się nawet o krok. Od września 2019 r. (zaskarżenie pozytywnej dla miasta Decyzji) Minister nie zajął stanowiska. Czekamy.

Niech Nowy Rok przyniesie zmiany, prawdziwe dobre zmiany, a jeśli na nie musimy jeszcze dłużej poczekać, to chociaż normalność, powrót do tego wszystkiego, co straciliśmy przez odchodzący rok. Tego Państwu i sobie życzę.

 

 

 

53 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI od 27 listopada do 17 grudnia  2020 roku

Zarządzenia

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostały wydane 4 zarządzenia, które dotyczyły spraw organizacyjnych w urzędzie.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie zarządu Metropolii Warszawskiej
 • Spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych
 • Spotkanie komitetu Sterującego Projektem ZONE
 • Spotkanie z CLIMATIC wykonawcą budowy przedszkola
 • Spotkanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 • Spotkanie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w związku z wymianą podłogi i pokrycia tarasu w Pałacyku Kasyno

Sprawy bieżące:

 • Zakończono procedury odbiorowe i przejęto przebudowany w użytkowanie odcinek ul. Mickiewicza na odcinku Reymonta –Sienkiewicza
 • Zakończone zostały roboty budowlane związane z przebudową ulicy Wróblej na odcinku od Jaskółczej do Sokolej.
 • Trwają prace budowlane związane z przebudową ulicy Błońskiej na odcinku od ul. Myśliwskiej do Jeleniej.
 • Zakończono przebudowę ulicy Świerkowej oraz skrzyżowania Świerkowa/ Akacjowa/Modrzewiowa.
 • Zakończono wszystkie prace i dokonano procedur odbiorowych przez Zakład Energetyczny  wykonanych przebudów linii n.n. celem likwidacji kolizji związanych z  przebudową dróg w ulicach: Kościelnej (Modrzewiowa –Akacjowa), Grabowej (skrzyżowanie z Bukową), Mickiewicza (skrzyżowanie z Sienkiewicza).
 • Zostały zakończone prace  remontowe w lokalu mieszkalnym nr 6  przy ulicy Jaworowej 13. Zakres prac obejmuje naprawę ścian, wymianę drzwi i okien,  wymianę podłóg, remont łazienki  z wymianą wyposażenia. Dodatkowo lokal zostanie dostosowany do montażu pieca gazowego  i wykonania instalacji CO i CWU.
 • Została przeprowadzona kontrola kominiarska i kontrola  wszystkich urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych wraz z przeglądami budowlanymi gminnych nieruchomości oraz bieżąca naprawa i konserwacja budynków komunalnych.
 • Nastąpiło wykonanie inwentaryzacji w domach komunalnych (Orla, Jaskółcza) w związku z wymianą kuchenek gazowych na elektryczne.
 • Wykonano nasadzenia na ul. Helenowskiej, na odcinku od ul. Jeleniej do ul. Głównej
 • Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na pielęgnację i wycinkę drzewostanu w 2021 r.
 • Zamontowano pompę głębinową i zakupiono rury na ujęciu wody oligoceńskiej, po odebraniu wyników badania wody, studnia zostanie włączona do sytemu wodociągowego,
 • Zlecono montaż urządzeń do zasilania awaryjnego – 11 szt. przepompowni,
 • Sprawdzono wewnętrzną instalację wodociągową w budynku komisariatu Policji w związku z wyciekiem wody ze studzienki kanalizacyjnej, stwierdzono awarię elektrozaworu w zmiękczaczu wody,

Inne

 • Nastąpiło uruchomienie systemu czujników pomiaru jakości powietrza w ramach projektu w programie „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza” . Jest to system wizualizacji wyników pomiarów jakości powietrza, tablice LED w 10 lokalizacjach:
  • PD01 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy – Jana Pawła II 20
  • PD02 Jana Pawła II / Borowin
  • PD03 Bukowa – RONDO
  • PD04 Bukowa / Sosnowa
  • PD05 WKD Podkowa Wschodnia
  • PD06 WKD Podkowa Główna
  • PD07 WKD Podkowa Zachodnia
  • PD08 Gołębia / Sokola
  • PD09 Pumptrack – Brwinowska
  • PD10 Myśliwska / Błońska

W ramach projektu uruchomiono również stronę internetowej z mapką lokalizacji czujników w Podkowie Leśnej, na której każdy może odczytać aktualne wyniki pomiarowe i zapoznać się z normami dla poszczególnych pomiarów. Sposób wyświetlania informacji będzie na bieżąco modyfikowany.

 • Zakończono projekt w ramach konkursu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła Plus,
 • Opracowano strategię elektromobilności dla Podkowy Leśnej
 • Złożono 2 wnioski na dofinansowanie (rozbudowa pumptruck oraz przebudowa infrastruktury szkolnej) do Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo”,
 • W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożono dwa projekty na: przebudowę ulicy Sarniej na kwotę 2 200 000 zł oraz fotowoltaikę na 930 000 zł, co miałoby znacząco obniżyć koszty stałe utrzymania miasta. W związku z przyjętymi kryteriami preferencji politycznych, oba przepadły. Na 330 mln, aż 274 mln otrzymały gminy, w których rządzi PIS.
 • Trwa przygotowanie dokumentacji do wyłonienia firmy na odbiór leków na rok 2021 z aptek na terenie Podkowy Leśnej oraz na odbiór świetlówek zbieranych przez Urząd Miasta na rok 2021.
 • Nastąpiło oddanie do użytku małego toru Pumptrack oraz toru dla rowerów Skilltrack
 • Nastąpiło rozpoczęcie prac w Ogrodzie Matki i Dziecka, gdzie zostaną zrealizowane następujące elementy:
 • podest z drewna wokół drzewa pomnikowego
 • plac z drewna dla rodziców,
 • ścieżkaz drewna, oraz nowe wejście (furtki) w istniejącym ogrodzeniu placu zabaw,
 • plac z drewna jako zakończenie ścieżki przy istniejących stojakach rowerowych
  • Został kupiony samochód dostawczy – ciężarowy, który umożliwi  sprawniejsze wykonywania prac gospodarczych na terenie miasta.
  • Zakończono procesowanie działań dot. Powszechnego Spisu Rolnego 2020
 • Na terenie miasta zostały zawieszone iluminacje świąteczne,
 • Rozpatrzono wnioski i przyznano stypendia wszystkim 10 osobom, które złożyły wnioski.
 • Zakończyły się konsultacje społeczne w/s wprowadzenia na terenie Miasta Podkowa Leśna  skrzyżowań równorzędnych. W dniach od 2 do 30 listopada b.r.  można było wypełniać ankiety (w formie papierowej i elektronicznej). Ankiety rozdawane były z październikowym numerem Biuletynu. W tej sprawie również odbył się live chat z Burmistrzem Miasta Podkowa Leśna na Facebooku.
 • Wydawane są na bieżąco Karty Mieszkańca – razem wydano już 609 Kart Mieszkańca.
 • Zostałem członkiem powołanego w listopadzie Komitetu Sterującego projektu Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji, który realizowany będzie w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w latach 2020-2023. Zadania Komitetu Sterującego będą skoncentrowane na określeniu kierunku, koordynowaniu i monitorowaniu prac projektowych oraz proponowaniu nowych działań w zakresie wdrażania rozwiązań służących poprawie jakości powietrza.

Zaproszenia

 • Zachęcam do zrezygnowania z fajerwerków i petard podczas okresu świątecznego.

Szczepienia przeciwko covid-19

Z niecierpliwością czekamy na możliwość zaszczepienia się przeciwko covid-19.

Obie placówki zdrowia w Podkowie Leśnej zakwalifikowały się do programu szczepień (Basis, Medicus). W przypadku przychodni na Błońskiej, ze względów lokalowych pacjenci będą szczepieni w filii w Owczarni przy ulicy Kazimierzowskiej 33D.

Z informacji ogólnych MZ: aktualnie w szpitalach tzw. węzłowych szczepione są osoby personelu medycznego i wojska. W dalszej kolejności będą szczepione osoby z domów opieki.

Szczepienia dwóch dawek będą trwały prawdopodobnie do końca roku. Ostatnie dostawy producent przewiduje na koniec września 2021. Szczepionki będą bezpłatne. Na szczepienie będzie się można rejestrować przez portal ministerstwa zdrowia lub telefonicznie w placówce ( na dziś brak adresu portalu do rejestracji). Orientacyjny termin udostępnienia portalu to 10- 15 styczeń. Pacjent który zaszczepi pierwszą dawkę w jednej placówce musi drugą dawkę przyjąć w tej samej przychodni. Przewidywany termin rozpoczęcia szczepień dla „zwykłych” ludzi  to druga połowa stycznia.

Mam nadzieję, że nie skończy się to jak w przypadku szczepień przeciwko grypie, gdzie szczepionek zabrakło. Miasto przeznaczyło środki na szczepienia dla osób powyżej 60 roku życia, niestety przychodnia otrzymała tylko część zamówionych dawek, w dwóch transzach i wielu chętnych nie zostało zaszczepionych.

Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem, zachęcam do szczepień.

Dodatkowe informacje ze strony ministerstwa  https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciwko-covid-19

Dlaczego warto się zaszczepić https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dlaczego-warto-sie-zaszczepic-przeciwko-covid-19

Komitet ZONE

Miło mi poinformować, że zostałem członkiem powołanego w listopadzie Komitetu Sterującego projektu Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji, który realizowany będzie w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w latach 2020-2023. Zadania Komitetu Sterującego będą skoncentrowane na określeniu kierunku, koordynowaniu i monitorowaniu prac projektowych oraz proponowaniu nowych działań w zakresie wdrażania rozwiązań służących poprawie jakości powietrza.

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/powolanie-komitetu-sterujacego-projektu-zone?fbclid=IwAR37R47HCWXNFd03PfOI_YgDCjukfMMuhySVXOxkx5iTQtweR7FBH247O3c