100 000 dotacji na zieleń!

Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 100.000 zł na zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej na odcinkach ulic m.in Miejskiej i Wróblej.
Na zdjęciu obsadzona na jesieni ulica Mickiewicza. Sadzonki, które nie przetrwały zimy zostaną uzupełnione w ramach gwarancji.

Miliony na drogi-dotacja!

Dotacje na Orlą i Sokolą
4 615 000 zł – tyle pozyskaliśmy na przebudowę całej ul. Sokolej i remont ul. Orlej wraz z odwodnieniem i usunięciem kolizji energetycznych!
Ale się cieszę! Czekamy jeszcze na decyzję w sprawie Gołębiej.
Pieniądze pochodzą z rządowego programu inwestycji strategicznych.

Rondo Kwiatowa/Czeremchowa

Kontynuujemy budowę odcinka ulicy Kwiatowej na wysokości skrzyżowania z ulicą Czeremchową i Sasanek.  W tym miejscu zaprojektowane zostało mini wyniesione rondo o kształcie eliptycznym, które znacznie poprawi bezpieczeństwo, zwłaszcza wyjazdu z ulicy Czeremchowej oraz rozwiąże problem odwodnienia. Wymuszony ruch okrężny przystopuje też pędzących bez wyobraźni kierowców ulicą Kwiatową, którzy obecnie mają pierwszeństwo. Nieutwardzony fragment ulicy Sasanek zostanie pokryty nawierzchnią asfaltową, jak część pozostała. Przebudowa ma zakończyć się do końca lipca. Koszt – prawie 500 000 zł z budżetu miasta.

Ptasia i Bażantów

Kończymy prace drogowe na ulicy Ptasiej i Bażantów, której nawierzchnia została wykonana z kruszywa bazaltowego, przy użyciu emulsji w celu zespojenia materiału.  Po utwardzeniu jakość mieszkania w tym rejonie znacznie się poprawi.

 

Sarnia

Mieszkańcy ulicy Sarniej na odcinku od Króliczej do Myśliwskiej mogą już dojść bez kaloszy i dojechać do swoich posesji rowerem czy samochodem nie martwiąc się o podwozie.  Zakres przebudowy obejmował wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni, odwodnienia liniowego oraz połączonego z nim systemu skrzynek rozsączających, usunięcie kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną i energetyczną oraz wykonanie zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej, a także wyniesionych skrzyżowań. Z uwagi na bardzo wąski pas drogowy (w kilku miejscach nieco ponad 7 metrów szerokości) ulica wymagała specjalnej uwagi, jeśli chodzi o sposób odprowadzenia wód opadowych. Projektant określił jednostkowy spływ wody w czasie opadów na 72 litry/s, a zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, elementy kanalizacji (do których wodę będzie odprowadzał ACO – czyli rynsztok (ułożony wzdłuż niemalże całej budowanej ulicy) zdolny będzie retencjonować blisko 3400 m sześciennych wody deszczowej rocznie (to 1,5 raza więcej niż staw w parku, gdybyśmy mogli go dokończyć).

Dotacja 300 000 zł na boisko szkolne!

Mamy to! 300 000 zł pozyskaliśmy na przebudowę boiska w szkole samorządowej. Aż się prosiło, by po wykonaniu nowego zagospodarowania terenu szkoły wyremontować jeszcze to boisko .

W ramach projektu zostanie wykonana przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, wyznaczenie pola do gry w piłkę ręczną o pełnych wymiarach (boisko zostanie powiększone), pola do gry w piłkę nożną, korty tenisowe oraz dwa boiska do koszykówki wraz z wymianą piłkochwytów.

Nowa nawierzchnia zostanie wykonana w technologii pięciu warstw akrylowych na podkładzie bitumicznym (obecnie jest poliuretanowa). Nowe słupy piłkochwytów zostaną uziemione na wypadek wyładowań atmosferycznych.
W marcu br. zakończyliśmy budowę elementów infrastruktury sportowej: bieżni i rozbieżni z zeskocznią, boiska do siatkówki i badmintona, bieżni terenowej i strefy do gry w tenisa stołowego/Teqball.
bieżnia
boisko do siatkówki
stoły do Teq

66 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 8 kwietnia 2022 roku do 12 maja 2022 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 8 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniach Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.
 • Udział w posiedzeniu Zespołu ds. Zbiórki środków finansowych na pomoc Ukrainie
 • Udział w uroczystości podpisania umowy na budowę drugiego toru linii kolejowej WKD z Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego
 • W dniu 10.05.2022 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, których dotyczy problem braku prawnego dostępu do drogi publicznej

Sprawy bieżące:

 • Podpisano umowę na przebudowę ul. Kwiatowej (rondo), wprowadzenie wykonawcy ma się odbyć w dniu 13.05.2022r. Przebudowa ma zakończyć się do końca lipca.
 • 05.2022r. nastąpiło otwarcie przetargu na „Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 200,00 kWp na terenie Miasta Podkowa Leśna wraz z dostawą ładowarek samochodowych”. Najwyższa oferta wyniosła 1.416.797,03 zł, a najniższa 897.898,77 zł. Obecnie trwa analizowanie ofert.
 • 04.2022 r. ogłoszone zostało postępowanie na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna. Termin składania ofert upływa 30.05.2022r.
 • Pozyskano dofinansowanie w wysokości 100.000 zł na realizację projektu pt. „Podkowa Leśna dla klimatu”, czyli zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej. Obecnie czekamy na informację o terminie podpisania umowy.
 • Zakończono inwestycję pn. „Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej”. Do użytku została przekazana bieżnia LA – 100 m wraz ze skocznią w dal, bieżnia terenowa – 200 m o nawierzchni mineralnej, boisko o nawierzchni bitumicznej do badmintona i siatkówki wyposażone w wysokie ogrodzenie tzw. piłkochwyt oraz strefa Teqball o nawierzchni bitumicznej wyposażona w trzy stoły do gier Teq.
 • Zakończono prace przy przebudowie ul. Sarniej.
 • Na ukończeniu są prace drogowe na ulicy Ptasiej i Bażantów, której nawierzchnia została wykonana z kruszywa bazaltowego, łączonego emulsją
 • Rozesłano zapytania do firm, które mogą przeprowadzić równanie ulic w ramach bieżącego utrzymania.
 • Zakończono prace przy instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola. Wykonawca usunął pojawiającą się awarię wyłączania się instalacji.
 • Wykonano ogrodzenia budynku komunalnego przy ul. Świerkowej 1, w celu zapobiegania uciążliwych czynności (np. wybijanie szyb) ze strony osób trzecich.
 • Naprawiono dach lokalów usługowych przy ul. Jana Pawła II 3
 • Naprawiono klatkę schodową w budynku mieszkalnym przy ul. Orlej 4
 • Zawarto umowę przeniesienia własności nieruchomości działki nr ew. 126/2 przy ul. Kwiatowej w związku z wygranym przetargiem. Łączna kwota za nieruchomość wyniosła 1.615.618,53 zł.
 • Dnia 13.04.2022 r. zawarto umowę przeniesienia własności nieruchomości działki nr ew. 126/1 przy ul. Czeremchowej w związku z wygranym przetargiem. Łączna kwota za nieruchomość wyniosła 1.592.581,86 zł.
 • Dnia 22 kwietnia 2022 r. ogłoszono kolejną edycję Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023. Wnioski można składać od 1 maja do 31 maja 2022 r. Szczegóły w zarządzeniu Burmistrza Miasta nr 35/2022 oraz na stronie internetowej Miasta.
 • Ogłoszono wyniki konkursu ofert (NGO) na realizację wybranych zadań publicznych w 2022 r. Wpłynęło 11 ofert. Wyniki konkursu opublikowane zostały w BIP oraz na stronie internetowej Miasta.

Inne:

 • Miasto Podkowa Leśna otrzymało nagrodę w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2022 – za wybudowanie nowoczesnego, pasywnego przedszkola miejskiego.
 • Uplasowaliśmy się na 5 miejscu gmin miejskich w „Rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce 2021”.
 • 04.2022 r. odbyło się polsko-ukraińskie Spotkanie Wielkanocne. W organizację spotkania włączyły się jednostki organizacyjne miasta: Biblioteka miejska, CKiIO, prywatni przedsiębiorcy: Cukiernia Dworak, Kwiaciarnia Sonia, Ferma Drobiu Leszkiewicz oraz Ukrainki mieszkające w naszym mieście.
 • 04.2022 r. sezon rowerowy rozpoczęliśmy rajdem jednośladów, w którym wzięło udział ponad 200 osób. Na chętnych czekał krwiobus, pokaz ratownictwa i inne atrakcje, jak losowanie roweru, czy przelot nad Podkową.

Zaproszenia:

 • Uruchomiona została nowa miejska sekcja sportowa – Deskorolka dla początkujących. Zajęcia odbywają się na „Skateparku” przy ul. Świerkowej 1 w każdą środę o godzinie 16:00. Osoby chętne serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

 

Pomoc dla Ukrainy-podsumowanie

Stan na 7 kwietnia 2022r.

Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy rozpoczęliśmy niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości, o konieczności zapewnienia miejsca pobytu dla pierwszych 30 osób, tj. 26 lutego.

 • 26 lutego uruchomiliśmy zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby w dwóch lokalizacjach: na ul. Modrzewiowej 37 oraz w MOK, ul. Świerkowa 1. Ze względu na ogrom zebranych artykułów, 28 lutego nawiązaliśmy współpracę z Podkowa Centralna, ustalając z właścicielami, że miasto będzie wydawało w swoim punkcie artykuły pierwszej potrzeby, tj. jedzenie, art. higieniczne oraz leki, natomiast w punkcie Podkowa Centralna, obywatele Ukrainy będą mogli zaopatrzyć się w artykuły drugiej potrzeby, tj. ubrania, zabawki itp.

W związku z koniecznością opróżnienia sali kinowej w MOK (14 marca), jeden z przedsiębiorców udostępnił nam swój magazyn na ul. Brwinowskiej 2. Klucze do magazynu posiada miasto oraz właściciele Podkowa Centralna, tak aby na bieżąco uzupełnić brakujące rzeczy w swoich punktach wydawania. Oba te miejsca są czynne w określonych godzinach. Ubrania i zabawki także przekazujemy do punktu darmowego sklepu w „Galerii Brwinów”, w którym wolontariusze prowadzą bezpośrednią dystrybucję ubrań dla potrzebujących z Ukrainy.

Na zbiórkę odpowiedzieli bardzo licznie mieszkańcy Podkowy i okolicznych miejscowości. Od pierwszego dnia akcji pomocowej ogromnym wsparciem byli wolontariusze (mieszkańcy, uczniowie, harcerze), którzy segregowali otrzymane rzeczy, przewozili, obsługiwali punkty pomocowe.

 • Dzięki sieci kontaktów nawiązałem współpracę z Holendrami, tamtejszymi samorządami oraz organizacjami pozarządowymi, co przyniosło efekty w postaci:

– ośmiu (8) transportów z darami: artykułów medycznych, artkułów dla niepełnosprawnych, higienicznych, żywności, jedzenia dla zwierząt, ubrań, plecaków, itp.

– zorganizowania 4 wyjazdów (200 osób) do okolic Amsterdamu, Hagi, Bredy i Maastricht, gdzie wszyscy wysłani przez nas Ukraińcy otrzymali miejsce do zamieszkania, opiekę medyczną, psychologiczną, socjalną, edukację i możliwość dostępu do rynku pracy.

– zorganizowania indywidualnych wyjazdów dla osób wymagających specjalistycznej opieki medycznej

 • Nawiązałem współpracę z Klubem Inteligencji Katolickiej, który zaangażowany jest w ewakuację m.in. domów dziecka i osób niepełnosprawnych, dla których poszukiwano miejsc pobytu.

Część z tych osób została zakwaterowana w Podkowie Leśnej, dla 99 osób niepełnosprawnych zorganizowaliśmy noclegi na okres przejściowy w woj. kujawsko – pomorskim, obecnie grupa przebywa w Toruniu, dla kolejnej grupy 161 osób ewakuowanych z Żytomierza zorganizowaliśmy transport od ukraińskiej granicy do Kołobrzegu, gdzie zostały zakwaterowane, obecnie grupa znajduje się już na terenie Niemiec. Dzięki KIK udało nam się kilkoro Ukraińców z Podkowy wysłać do Szwajcarii, gdzie otrzymali pełne wsparcie.

 • Od 26 lutego prowadzimy bazę mieszkań/lokali/domów zgłoszonych przez osoby prywatne i instytucje. Potrzebujący Ukraińcy trafili do nas z polecenia organizacji pomocowych, ale najczęściej przypadkowych, zaangażowanych osób bezpośrednio na granicy. Szacujemy, że dotychczas na terenie miasta przez burmistrza i bezpośrednio osoby prywatne zostało zakwaterowanych ponad 600 osób, z których część już opuściła Podkowę.
 • Organizujemy lub współuczestniczymy w organizowaniu transportu (bądź dostarczaniu artykułów) dla osób przybywających z Ukrainy lub w Ukrainie:

– przy współpracy z Metropolią Warszawską udało się wysłać duży transport najpotrzebniejszych artykułów do polskich miast przygranicznych m.in. Sieniawy, gdzie wolontariusze rozdawali artykuły stojącym na granicy

– zaopatrzyliśmy grupę rowerzystów, która rowerami przewoziła rzeczy tuż za granicę

– nawiązaliśmy współpracę ze stowarzyszeniem „Zieloni Grodzisk”, dzięki czemu nasze dary, głównie artykuły medyczne i wojskowe kilkukrotnie trafiły do jednostek wojskowych na terenie Ukrainy – w rejonie Dniepropietrowskim oraz okolic Kijowa. Środki medyczne zostały przekazane do szpitali w Ivano-Frankowsku i Białej Cerkwi.

– trzykrotnie przekazaliśmy dary osobom prywatnym, które dostarczały artykuły (koce, folie termiczne, jedzenie) osobom na granicy

– nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Avalon, na co dzień zajmującej się osobami z niepełnosprawnościami, której przekazaliśmy sprzęt dla niepełnosprawnych oraz artykuły medyczne, m.in. 350 kul i lasek teleskopowych (część to pary), poza tym balkoniki, wózki, toalety, artykuły pierwszej pomocy, pampersy i podkłady dla dorosłych, cewniki, kroplówki i lekarstwa. Sprzęt został przekazany zgodnie z zapotrzebowaniem do Expo Modlińska oraz szpitala w Ukrainie.

– przekazaliśmy 2,5 tony jedzenia dla psów i kotów oraz transportery, obroże itd., które zostały przewiezione do schronisk w obwodzie kijowskim, Makarowie i Brodziance.

– nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Mam Serce oraz przedstawicielami miasta Sarny w Ukrainie, do którego przekazaliśmy pomoc dla szpitala (sprzęt dla niepełnosprawnych, art. medyczne i higieniczne). Szpital obecnie stanowi centrum pomocy dla uciekających przed wojną. Do szpitala przyjmowani są ranni, cywile, żołnierze i dzieci, przenoszeni są tu także najmłodsi oraz kobiety w ciąży ze zburzonych szpitali w innych częściach kraju. Najciężej chorzy przebywają cały czas w piwnicach szpitala, natomiast ci, którzy pozostali na oddziałach, są przenoszeni na dół podczas każdego alarmu przeciwlotniczego. Codziennie toczy się tu walka o życie.

 • Zorganizowaliśmy zbiórkę środków finansowych. Korzystamy z konta Fundacji Lumen. Do 19 kwietnia zostało zebranych 40 450 zł i 5 514 Euro. Zachęcam do wpłat, nr konta jest podany na kolejnej stronie Biuletynu
 • Od pierwszych dni, kiedy przyjechali Ukraińcy, do podkowiańskich szkół przyjmowane są dzieci. Obecnie uczęszcza 52 dzieci (szkoła samorządowa – 34, KIK – 18), do przedszkola 4 dzieci. Do przedszkola skierowanych zostało 9 dzieci.
 • W CKiIO została uruchomiona dla dzieci ukraińskich świetlica.
 • Zorganizowaliśmy świąteczne spotkanie dla mieszkańców i gości z Ukrainy, w którego organizację włączyliśmy mieszkające w Podkowie Ukrainki.

Fot. Spotkanie Wielkanocne

Informacje ogólne, w tym dane liczbowe (stan na 7 kwietnia 2022 r.)

PESEL

Od 16 marca 2022 r. Urząd Miasta wydaje numery PESEL dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. W celu usprawnienia pracy i jak najszybszego obsłużenia interesantów, przeszkoliliśmy dodatkowo dwie osoby (w sumie 4 osoby obsługują rejestr PESEL, a oprócz tego wykonują swoje obowiązki) i uruchomiliśmy trzecie stanowisko obsługi. Na miejscu wykonujemy bezpłatnie zdjęcia niezbędne do wydania numeru PESEL. Dzięki tym działaniom ok. 90% zainteresowanych otrzymaniem numeru PESEL osób z Ukrainy przebywających na terenie Podkowy Leśnej otrzymało już ten numer. Nie ma rejonizacji, więc w miarę możliwości obsługujemy też uchodźców przebywających na terenie sąsiednich gmin i Warszawy. Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy obiecanych dwóch zestawów komputerowych do obsługi nadawania numerów PESEL.  Do dnia 7 kwietnia w urzędzie zostało wykonanych 209 zdjęć i  wydano 293 numery PESEL.

 

Działania OPS na rzecz uchodźców z Ukrainy:

Począwszy od dnia 3 marca 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, osoby przyjmujące obywateli ukraińskich (którzy przekroczyli granicę Polski po 24.02.2022 r.) proszone są o rejestrowanie swoich gości.

W tym celu obywatele Ukrainy wypełniają (opracowany przez OPS) formularz – „karta tymczasowego pobytu”. Dokument można wypełnić na miejscu w OPS lub pobrać go ze strony i dostarczyć wypełniony do jednostki. Następnie osoby te otrzymują numerowaną kartę pobytu (opracowaną w urzędzie), która uprawnia do skorzystania ze wsparcia w formie rzeczowej oraz z porad lekarskich, prawnych i psychologicznych w ramach lokalnej oferty miasta (tzn. pomoc dostępna jest wyłącznie dla osób przebywających na terenie Miasta Podkowa Leśna).

Na obecną chwilę OPS zarejestrował 115 rodzin przebywających w domach mieszkańców Podkowy Leśnej to jest 298 osób. Wydano 110 kart mieszkańca tymczasowego (jedną na rodzinę).

Pomoc w formie pieniężnej i niepieniężnej, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Obywatele Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 roku przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju, deklarujący zamiar pozostania w Polsce i zostali wpisani do rejestru Pesel UKR, otrzymają pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego.
Wnioski są przyjmowane od 18.03.2022, do 7 kwietnia złożono 83 wnioski o wypłatę świadczenia dla 163 osób (1 wniosek na rodzinę)

Wysokość świadczenia na każdą osobę wynosi 300 zł. Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód. Świadczenie przyznawane jest na wniosek osoby uprawnionej.

Obiad w szkole/przedszkolu (obecnie dla 17 dzieci, bez przedszkolnych- mamy same zapłaciły)

Pomoc w formie obiadu w szkole/przedszkolu jest przyznawana na okres 2 miesięcy na podstawie złożonego wniosku. W przypadku całodziennego wyżywienia w przedszkolu jest wydawana decyzja administracyjna i konieczne jest złożenie wniosku oraz oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Obywatel Ukrainy może też starać się o udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Pomoc żywnościowa POPŻ

Obywatel Ukrainy może zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu otrzymania skierowania do odbioru żywności z Banku Żywności, który pełni funkcję lokalnej organizacji partnerskiej i prowadzi wydawanie żywności osobom potrzebującym. W celu otrzymania skierowania należy złożyć oświadczenie o posiadanym dochodzie.

Wsparcie finansowe dla osób pomagającym uchodźcom z Ukrainy (40zł)

Wnioski przyjmujemy od 24.03.2022 (obecnie zostało złożonych 12 wniosków, o zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania dla 37 osób przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022).

Osoby, które zapewniają obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie, mogą otrzymać 40 zł za osobę na każdy dzień udzielnej pomocy.

Świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż przez 60 dni i wypłacone zostanie z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje.

Pomoc psychologiczna

Każda osoba, która przyjechała z Ukrainy po 24.02.2022 r. i potrzebuje wsparcia psychologa ma możliwość skorzystania z tej formy pomocy w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym przy ul. Kościelnej 3, Podkowa Leśna. W każdy poniedziałek od 14:00-19:00. Zapisy poprzez OPS.

Mieszkańcy, którzy przyjęli uchodźców, także mogą skorzystać z pomocy psychologicznej świadczonej w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej.