Stowarzyszenie – Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

26 kwietnia 2016r. odbyła się druga wspólna sesja trzech gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów: Podkowy Leśnej, Milanówka i Brwinowa. Gminy te wspólnie realizują projekt pod nazwą „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. Celami Projektu są podwyższenie jakości życia mieszkańców oraz budowa mechanizmów partnerstwa w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów, wykraczających poza obszar pojedynczej gminy. Zostały opracowane dokumenty strategiczne określających optymalne kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego, dokumentacji projektowej najbardziej kluczowych kwestii dot. rozwiązania problemów wodno-melioracyjnych (w tym inwentaryzacji urządzeń wodnych i kompleksowego uregulowania  gospodarki wodnej), na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych oraz poprawy dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych (w tym na terenie stref inwestycyjno-mieszkaniowych oraz sieci ścieżek rowerowych), rewitalizacji kluczowych terenów zielonych oraz rozwiązania kluczowych problemów i usług społecznych (w tym cmentarza, przedszkola, szkoły, stref rekreacji i innych). Wszystkie te dokumenty zostały wypracowane w sposób partycypacyjny: odbywały się spotkania, warsztaty, badania ankietowe mieszkańców PTO. Obszerna dokumentacja, która powstała w ramach tego projektu przedstawiająca stan faktyczny w każdej z gmin, a także zawierająca ogólną prognozę i rekomendacje do podejmowania kolejnych działań była poddana konsultacjom społecznym, gdzie partnerzy projektu i mieszkańcy mogli składać swoje uwagi, które częściowo uwzględniono, zgodnie z przyjętą metodologią i zakresem prac, jaki ustalony został w warunkach zamówienia, a także z poziomem szczegółowości wymaganym w kierunkowych dokumentach strategicznych.

DSC_2106Kluczową uchwałą podjętą tego dnia na sesji było utworzenia Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów w celu zapewnienia ściślejszego współdziałania, lepszej komunikacji między partnerami, promocji Partnerstwa i wspólnej realizacji kolejnych Projektów służących społeczności lokalnej. Utworzenie takiego Stowarzyszenia jest jednym z koniecznych do osiągnięcia wskaźników oceniających realizację Projektu i zawartych w Planie Wdrażania Projektu (będącym załącznikiem nr 4 do Umowy w sprawie Projektu PTO z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19.03.2015). Główne cele Stowarzyszenia PTO wynikają z wymogów formalnych jak również z wniosków z przeprowadzonych w gminach Partnerów warsztatów oraz wniosków z przeprowadzonych badań opinii mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego PTO dotyczących podniesienia jakości życia mieszkańców a mianowicie:

 • podniesienie jakości świadczonych usług publicznych,
 • poprawa stanu bezpieczeństwa,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • promocja lokalnego potencjału kulturalnego, w tym dziedzictwa kulturowego,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych z zakresu gospodarki komunalnej, kultury, sportu, turystyki, oświaty, bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki społecznej i ochrony środowiska naturalnego,
 • obrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia z zakresu gospodarki komunalnej, kultury, sportu, turystyki, oświaty, bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki społecznej i ochrony środowiska naturalnego.

Kolejne ważne uchwały podjęte przez wszystkie gminy na tej sesji w sprawie:

 • przyjęcia „Kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na terenie Gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”;
 • przyjęcia „Strategii rozwoju terenów zieleni na Obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych
  i koncepcji nowych nasadzeń”;
 • przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”;
 • przyjęcia „Planu marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów mającego na celu w szczególności zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa”.

DSC_2153wPodjęte uchwały są początkiem drogi, projekty wykonawcze opracowywane czy to wspólnie, czy już w poszczególnych gminach dopiero pokażą rzeczywiste problemy i będą testem jakości i woli do współpracy. Dzięki podejmowanym wspólnym projektom i traktowaniu siebie jako partnerów, a nie konkurentów zwiększamy też szansę na pozyskiwanie środków unijnych.

Sprzątanie lasu

W sobotę 23 kwietnia kolejny raz można było wziąć udział w akcji sprzątania lasu.  Urząd Miasta zapewniał rękawice ochronne oraz worki na śmieci, natomiast Nadleśnictwo Chojnów zobowiązało się do wywiezienia zebranych śmieci. Pogoda dopisała, gorzej było z frekwencją, tym razem było znacznie mniej osób niż w zeszłym roku.  Termin akcji nawiązywał do Międzynarodowego Dnia Ziemi. Dzień Ziemi – to największe ekologiczne święto świata, obchodzone obecnie w 192 krajach. Z mojej obserwacji wynika, że co roku odpadów, które zaśmiecają las  jest mniej. Mam nadzieję, że wzrasta świadomość  ochrony czystości lasów i otaczającej nas przyrody oraz,  że środowisko musimy chronić wszyscy.

DSC_2029Dziękuję mieszkańcom za udział.

Kryzys uchodźczy. Kryzys wartości?

Solidarność, otwartość, człowieczeństwo – o tym zawsze warto rozmawiać. Czy Europa przetrwa gwałtowny napływ uchodźców? Jak walczyć z mową nienawiści, dlaczego boimy się uchodźców i co jest prawdziwą przeszkodą w drodze do dialogu z nimi. Czy chroniąc nasze wartości, możemy pozostać tolerancyjni, otwarci i solidarni? I jak ma się kondycja tych wartości w sytuacji nasilenia się ruchów nacjonalistycznych, rosnącej nienawiści wobec uchodźców przybywających do Europy, muzułmańskich mniejszości mieszkających już na terenie UE oraz wszelakich przejawów inności. Te i wiele innych tematów poruszono 21 kwietnia 2016r. podczas konferencji „Kryzys uchodźczy. Kryzys wartości?”, zorganizowanej we Wrocławiu przez Komisję Europejską, Helsińską Fundację Praw Człowieka i Uniwersytet Wrocławski.

wrocławKonferencja odbyła się w ramach cyklu Mam Prawo. W trzech panelach dyskusyjnych wzięli udział liczni przedstawiciele świata nauki i polityki, reprezentanci instytucji unijnych, władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych z kraju i ze świata. Jednym z panelistów dyskusji dotyczącej wartości europejskich był Rzecznik Praw obywatelskich Adam Bodnar, który podkreślił, że przyjmowanie uchodźców to nie tylko obowiązek moralny, ale prawny, ponieważ jesteśmy stroną konwencji międzynarodowych, które nakładają na nas pewne zobowiązania. Rzecznik zaapelował także o zmianę wizerunku uchodźcy jako kogoś, komu naprawdę trzeba pomóc. Tymczasem, jak wskazał, prawdziwym polskim problemem pozostaje nienawiść w przestrzeni publicznej.

Tematem panelu, w którym miałem przyjemność wziąć udział były korzyści i koszty związane z napływem uchodźców. Opinie dotyczące imigracji bywają w różnych społeczeństwach radykalnie odmienne, ale imigracja w Unii Europejskiej pozostaje faktem. Stoimy przed wyzwaniem na zapewnieniu korzyści  z imigracji dla wszystkich: obywateli i społeczeństwa UE, imigrantów i ich rodzin, ale też niwelowaniu negatywnych skutków migracji. W panelu wzięli udział: Elmi Abdi, Gerald Asamoah, dr Kristin Klaudia Kaufmann (wiceburmistrz Drezna), dr Magdalena Lesińska.

Dzięki tego typu konferencjom jest szansa na zmianę świadomości, zmiany postaw i mobilizacji ludzi do wspólnego działania na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści oraz reagowania na łamanie praw człowieka.

Święto Miasta

Obchody Święta Miasta w Podkowie Leśnej miały swoją mniej i bardziej oficjalną formę. W dniu 9 kwietnia 1925r. powstaje spółka pod nazwą „Miasto-Ogród Podkowa Leśna, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w skład której wchodzą: Stanisław Lilpop jako właściciel gruntów, konsorcjum „Siła i Światło” oraz Bank Związku Spółek Zarobkowych. I z tej okazji – pod pomnikiem Matki Bożej -kamieniem węgielnym przez władze miasta zostały złożone kwiaty.

DSC_1482Następnie odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta Podkowa Leśna, na której nastąpiło wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatela Miasta Ogrodu Podkowa Leśna Włodkowi Pawlikowi.

DSC_1572Pomimo tego, że pogoda nie sprzyjała wyjściu z domu, to mieszkańcy licznie uczestniczyli w wielu atrakcjach. W Parku Przyjaźni Polsko -Węgierskiej dzieci mogły manualnie pobawić się w „Ogrodzie twórczości”, w „Strefie dzieci” animatorzy prowadzili zabawy plastyczne, malowanie twarzy, animacje ruchowo-muzyczne, tańce, zabawy z chustą Klanza, z liną i wiele innych atrakcji.

DSC_1660Chętni mogli obejrzeć japoński teatrzyk „Kotka Milusia”.  W parku swoje prace rozstawili artyści, którym przygrywał zespół jazzowy Vistula River Brass Band.

DSC_1685Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz roślin i wystawa dotycząca przestrzeni miejskiej przygotowana przez studentów Politechniki Warszawskiej.

DSC_1672Miłośnicy literatury mieli okazję posłuchać Remigiusza Piotrowskiego – pasjonata historii I poł. XXw. i autora książek. Dzieci mające zacięcie sportowe  uczestniczyły w sportowej grze miejskiej: badmintonie, koszykówce i tenisie. Dla wszystkich mieszkańców przygotowano wielki tort. W niedzielę w Pałacyku odbył się wernisaż wystawy Jacka Lilpopa „Podróż”.

Alimenty płacić trzeba

Podkowa Leśna otrzymała Certyfikat za skuteczne motywowanie dłużników alimentacyjnych do spłaty zaległych zobowiązań. Wyróżnienie przyznane zostało przez Krajowy Rejestr Długów BIG SA. Certyfikat jest efektem realizacji ustawowego obowiązku wpisywania dłużników alimentacyjnych do rejestru dłużników. Zagrożenie wpisem do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych ma stanowić dla dłużników motywację do uregulowania należności. Niepłacenie alimentów jest przejawem przemocy ekonomicznej tym dotkliwszej, że dotyczy bezpośrednio dzieci. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujący się świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi podjęli intensywne starania, aby zadłużenie z tytułu długów alimentacyjnych wobec dzieci w Podkowie Leśnej znacznie spadło.