Podkowa Leśna numerem 1

Na stronach papierowej „Wspólnoty” oraz jej stronie internetowej, niewątpliwie miesięcznika uważanego za najbardziej merytoryczny w tematyce samorządowej, ukazał się artykuł „Jak samorządy inwestują w kulturę” wraz z rankingiem wydatków jednostek samorządowych. W kategorii gmin miejskich zostało sklasyfikowanych 237. Metodologia była prosta – ranking wydatków na kulturę objął 2 lata – 2015 i 2016 rok, co stanowiło uzupełnienie rankingu opublikowanego przed rokiem, obejmującego wydatki w latach 2010–2014. Dane zostały zebrane i opracowane przez Dział Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury na podstawie sprawozdań budżetowych przekazywanych przez Jednostek Samorządu Terytorialnego do Ministerstwa Finansów. Pod uwagę wzięto wydatki bieżące i majątkowe łącznie z lat 2015–2016. Wydatki zostały przeliczone na osobę (na podstawie  danych GUS na koniec 2016 roku).

Z przyjemnością informuję, że Podkowa Leśna w klasyfikacji gmin miejskich wydaje na kulturę najwięcej w Polsce – 1022,37zł na mieszkańca, co daje 7,26% wydatków ogółem w budżecie (dział 921) oraz 8 miejsce w kraju wśród wszystkich gmin. Kolejne miejsca w kategorii gmin miejskich zajmują: Pruszków – 882,02zł, Sucha Beskidzka- 866,56zł, Jastarnia- 632,39zł, Bolesławiec 613,53zł, Krynica Morska 596,77zł, Duszniki Zdrój 589,41zł.

Gminy sąsiednie:

Brwinów  162,18zł
Milanówek  254,72zł
Nadarzyn  630, 40zł
Michałowice  441,23
Grodzisk Mazowiecki  281,66zł

W poprzedniej edycji rankingu zajęliśmy 2 miejsce. Zawsze w różnych rankingach wydatki, jakie Podkowa Leśna przeznacza na działania kulturalne plasują nas w czołówce.  Od 1990 roku, wszystkie kadencje władz samorządowych przykładały ogromną wagę do kultury, Nasze miasto zostało stworzone dla ludzi kultury i wszystkich jej konsumentów, miało pogodzić twórców kultury z jej odbiorcami stwarzając niepowtarzalne warunki samorozwoju mieszkańców w tej dziedzinie życia społecznego. Warto też zaznaczyć, ze wydatki na kulturę w naszym mieście dotyczą zazwyczaj wydatków bieżących przeznaczanych na „konsumowaną kulturę” a nie inwestycji.

Warto podkreślić, że podobnie do poprzedniego plebiscytu,  w tym roku, też czołowe miejsce zajęły gminy turystyczne.

Dlatego zaglądając do ostatniego rankingu przygotowanego przez Wspólnotę, ze zdumieniem odnotowałem fakt, że pięć gmin ( w tym 4 z czołówki) znalazło się na ostatnich pozycjach, Podkowie przypadł nr 235. W związku z tym w błędnym kierunku poszła też analiza materiału. Widać, że Excel sprawił komuś psikusa. Zdarza się. Napisałem do redaktora naczelnego Janusza Króla prośbę o sprostowanie rankingu.

 

Pan Janusz Król

Redaktor Naczelny „Wspólnoty”

j.krol@municipium.com.pl

Szanowny Panie Redaktorze,

nawiązując do maila przesłanego do Państwa Redakcji 13.04.2018 r. podtrzymuję moją prośbę o weryfikację i publikację sprostowania rankingu dotyczącego wydatków na kulturę za lata 2015 i 2016 r., którego wyniki ukazały się w ostatnim wydaniu pisma „Wspólnota” (nr 7/1247, 7 kwietnia 2018 r.).W rankingu wydatków na kulturę Podkowa Leśna w kategorii gmin miejskich znalazła się na 235 miejscu mimo, że jej wydatki na kulturę 2015-2016 per capita wyniosły1022,37, a udział wydatków na kulturę w budżecie ogółem 7,26%, co plasuje ją w czołówce rankingu. Najwyraźniej na str. 16 rankingu dot. gmin miejskich ostatnie pięć pozycji pomyłkowo zostało wpisane nie na swoich miejscach. W poprzednim rankingu „Wspólnoty” za lata 2010-2014 Podkowa Leśna wśród gmin miejskich plasowała się na drugiej pozycji. Natomiast w rankingu samorządów zaangażowanych w kulturę ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury opartym o dane za lata 2015-2016,
a opublikowanym przez samorząd.pap.pl Podkowa Leśna zajęła pierwsze miejsce w kategorii gmin miejskich o dużej zamożności

Należy podkreślić, że od 1990 roku kolejne władze samorządowe przykładały ogromną wagę do wspierania kultury w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna, stale poszerzając ofertę oraz inwestując w infrastrukturę, zgodnie z oczekiwaniami naszych mieszkańców.

Z uwagi na pojawiające się w mediach lokalnych informacje powtarzające nierzetelne informacje za opublikowanym przez Państwa Pismo rankingiem nasze miasto traci w oczach mieszkańców i gości swoją renomę miasta kultury, przyjaznego kulturze. 

            Jeszcze raz proszę o weryfikację rankingu oraz zamieszczenie sprostowania (na okładce lub czołowych stronach pism zarówno w wersji papierowej „Wspólnoty” jak i na stronie www z pełnym rankingiem.

 

 

Mapy zaprojektowanych tras rowerowych

Na mapach został zaznaczone przebiegi tras rowerowych w sześciu gmianach, które powstały na potrzeby strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i partnerskiego projektu gmin: Podkowy Leśnej, Żyrardowa, Michałowic, Milanówka, Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa. W ramach wspólnego projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych – etap I i etap II” w/w gminy pozyskały dofinansowanie w łącznej wysokości 42.500.000zł (wartość projektu 53.600.000zł). Projekty obejmują wybudowanie 58km ścieżek rowerowych w tych sześciu gminach. Podkowa Leśna w tym projekcie pozyskała łącznie ok. 4200.000zł (wartość projektu 5.500.000zł).

Faktyczne przebiegi tras mogą bardzo nieznacznie się różnić od tych namalowanych na mapkach, ze wzlędu na drobne korekty, które mogły wystąpić na etapie projektowania oraz samej budowy w poszczególnych gminach.

Wszystkie mapy można powiększyć (należy otworzyć obrazek „pokaż obraz” w nowy oknie przeglądarki)

Mapa ogólna -kolorami proszę się nie sugerować (jedynie czarny oznaczcza ścieżki istniejące)

Michałowice

Pruszków

Podkowa Leśna

Milanówek

Żyrardów

Umknął mi Grodzisk, ale jest na mapie zbiorczej. W Podkowe Leśnej na etapie realizacj zrezygnowaliśmy z projektowania i budowy ścieżli rowerowej na ulicy Głównej. Połączenie miasta z Lasem Młochowskim jest perspektywiczne i w dużej mierze uzależnione od planów Lasów Państwowych. W pozostałych gminach o szczegóły należy dopytywać już w urzędach. Mapa zbiorcza jest przygotowana przeze mnie na podstawie dokumentów projektowych.

„Szybki internet” już śmiga

Od początku roku trwają bardzo intensywne prace wykonawców i projektantów dotyczące budowy sieci i przyłączy światłowodowych do naszych domów.  W ramach programu, Orange doprowadza światłowód do wskazanego przez mieszkańca miejsca w domu. Usługa jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNA i nie wiąże się z jakimikolwiek zobowiązaniami po stronie mieszkańca.

Do połowy kwietnia zostało podłączonych do sieci światłowodowej 111 podkowiańskich domów, do końca maja ma być podłączone kolejne 260 gospodarstw domowych. A później kolejne. Do sieci światłowodowej, do końca lipca br. zostaną podłączone także wszystkie podkowiańskie szkoły, w terminie późniejszym wszystkie podkowiańskie budynki publiczne: przychodnie, CKiIO, biblioteka, Urząd Miasta, pompownie, kamery monitoringu i stacje uzdatniania wody. W perspektywie czasu ta inwestycja przyniesie miastu wymierne oszczędności, poprawi bezpieczeństwo i stabilność przesyłania danych, jak również otworzy nowe możliwości rozwoju.

Mapa inwestycji -kliknij aby powiększyć

Dzięki uprzejmości Orange, osoby zainteresowane mogą składać jeszcze deklaracje. Dotychczas zostało zgłoszonych ok. 50%  domów.

Wypełnioną deklarację należy przekazać: 

  • przesyłając skan lub zdjęcie wypełnionej deklaracji na adres: cyfrowapodkowalesna@orange.com
  • wrzucając deklarację do urn stojących w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta

W każdej chwili można zadzwonić na dedykowaną infolinię 800 606 606 i przekazać swoje zgłoszenie telefonicznie.

Apel o regularne opłacanie rachunków

W trzeci weekend  marca poświęciłem trochę czasu na analizowaniu raportu o zaległościach w kasie miasta z tytułu zapłaty za śmieci oraz wodę i kanalizację przez mieszkańców.  Przyznam, że wyglądało to na tyle źle, ze postanowiłem, po wysłaniu „przypominaczy” zrobić to za jakiś czas ponownie. I  właśnie dostałem na biurko stan zaległości na dzień 17 kwietnia, dlatego czuję się też w obowiązku podzielić z Państwem moimi spostrzeżeniami. Być może taka forma informacji będzie na tyle wystarczająca, aby uniknąć wysyłania upomnień (które kosztują), w konsekwencji tytułów wykonawczych, a ekstremalnych sytuacjach jak miało to miejsce dzisiaj – do zamknięcia wody i zablokowania zrzutu ścieków.

Zadłużenie na dzień 16 marca 2018r. z tytułu opłat za wodę i kanalizację na podstawie wystawionych faktur: na koniec zeszłego roku zalegało 116 dłużników na kwotę 137.072 zł plus ok. 22.000 zł odsetki, po doliczeniu tegorocznych zaległości wychodzi nam dług w sumie 247.000 zł (bez odsetek) – 518 domostw.

Zadłużenie na dzień 17 kwietnia 2018 r. z tytułu opłat za wodę i kanalizację na podstawie wystawionych faktur: na koniec zeszłego roku zalega jeszcze 95 dłużników na kwotę 121.877 zł plus ok. 20.000 zł odsetki, zadłużenie z tegorocznymi należnościami to kwota nieco przekraczająca 211.000 zł (bez odsetek) – 481 odbiorców. Są to wszystkie zaległości, w tym również te kilkudniowe jak i wykazane kwoty kilkuzłotowe.

Odpady (śmieci) stan 16 marca 2018 r: na koniec zeszłego roku zalegało 304 nieruchomości na kwotę 88.989zł plus 5.181 zł, po uwzględnieniu należności za I kwartał, kwoty zaległości wynosiła prawie 177.000zł (823 nieruchomości). Zakładałem, że biorąc pod uwagę termin zapłaty do 15 marca, część pieniędzy powinna być w drodze.

Stan na 17 kwietnia wygląda następująco. Na ogólna sumę 552 dłużników, zaległości zeszłoroczne to 77.622 zł + ok. 4 .000 zł odsetek. Wszystkie zaległości w dniu drukowania zestawienia opiewają na kwotę nieco ponad 135.000 zł. Zaległości zeszłoroczne dotyczą 251 gospodarstw domowych.

Niemniej jednak wniosek jest taki, że albo płacimy na ostatnią chwilę, a bardzo znaczna część mieszkańców płaci długo po terminie, bądź zaległości sięgają wielu miesięcy. Piszę o tym dlatego, że zachowanie płynności finansowej wiąże się z bieżącymi opłatami, miasto musi swoje zobowiązania wobec przedsiębiorców płacić w terminie.

W sytuacjach ekstremalnych, gdzie zadłużenie jest wieloletnie, odcinana jest woda i kanalizacja, co chociażby miało miejsce dzisiaj.

W związku z tak dużymi zaległościami apeluję do Państwa o zweryfikowanie swoich rachunków i przeanalizowanie wpłat do miejskiej kasy. Dla osób w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej istnieje możliwość rozłożenia na raty ( szczególnie dużych zaległości z kilku lat). Natomiast w obecnej sytuacji jestem zmuszony zintensyfikować działania windykacyjne, czego strasznie nie lubię, a zobowiązuje mnie do tego utrzymanie dyscypliny finansów publicznych.

Wszystkie wątpliwości i pytania o stan opłat (rachunki) można kierować do działu księgowości w Urzędzie Miasta. Pracownicy wyjaśnią i udzielą wyczerpujących informacji – tel. 22 259 21 27

Otrzymaliśmy dofinansowanie na ścieżki rowerowe!

I jak tu się nie cieszyć, że znowu będziemy budować kolejne ścieżki rowerowe?

Podkowa Leśna otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.475. 796,58 zł., jest to 80%  wartości całego projektu (1.844.745,73 zł). 

Pozwoli to na zrealizowanie ścieżki wzdłuż trasy 719 wzdłuż miasta oraz Al. Lipowej.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach partnerskiego projektu sześciu gmin: Podkowy Leśnej, Żyrardowa, Michałowic, Milanówka, Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa. Projekt pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych etap II” był bardzo wysoko oceniony, znalazł się na 2 pozycji i uzyskał łączne dofinansowanie w wysokości 80%  na kwotę 12.519.000zł  (cały projekt ma wartość 15.648.786 zł), co pozwoli na wybudowanie ok. 20km kolejnych ścieżek rowerowych.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST.

Dotychczas pozyskaliśmy w I etapie 2.700.000zł. Inwestycja na terenie Podkowy jest realizowana, o czym pisałem w artykule  Budujemy ścieżki rowerowe.