15 tysięcy EURO dla Podkowy

Podkowa Leśna aplikowała do programu Komisji Europejskiej „Inicjatywa WiFi4EU”, która wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w gminach w całej Europie.

W ramach inicjatywy WiFi4EU gminy mogły ubiegać się o bony o wartości 15 tys. euro. Bony te służą pokryciu kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych w gminach, które nie oferują jeszcze tego rodzaju bezpłatnego publicznego dostępu do internetu. Do rozdysponowania KE miała 42 miliony Euro. Podkowa Leśna znalazła się wśród 2800 szczęśliwych gmin z Europy, które taki bon otrzymały. Wnioski złożyło kilkadziesiąt tysięcy gmin. Zgłoszenie należało wysłać do 26 kwietnia 2018r.

Program WiFi4EU obejmował podmioty z sektora publicznego z państw członkowskich UE i uczestniczących krajów EOG: Norwegii i Islandii.

Beneficjent musi zapewnić, aby instalacja hotspotu została zakończona i WiFi zaczęło działać przed upływem półtora roku od przyznania mu bonu. W tym czasie beneficjent musi więc opracować szczegóły swojego projektu i wybrać odpowiednią firmę, która zainstaluje WiFi.

Sieć Wi-Fi powinna być w stanie zapewnić użytkownikom usługi wysokiej jakości. Gminy powinny wykupić abonament na usługi oferujące najwyższą jakość dostępną na rynku masowym na danych obszarze, a w każdym razie oferujące co najmniej 30 Mb/s. Prędkość w sieci dosyłowej powinna także odpowiadać co najmniej prędkości połączeń, z których gmina korzysta na potrzeby wewnętrzne. Komisja będzie zdalnie monitorować jakość połączeń we wszystkich hotspotach WiFi4EU.

 

Gminy, które otrzymały dofinansowanie w Polsce Poland pdf