Młodzież podczas pracy wakacyjnej.

Kilka dni temu dałem ogłoszenie, że poszukuję uczniów, studentów, chętnych osób do prac porządkowo-ogrodniczych w czasie wakacji. I to był strzał w 10 – młodzież nie zawiodła. Do Urzędu Miasta zgłosiło się kilkanaście osób, w większość niepełnoletnich, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z pracą zarobkową.

Moim założeniem było przyjąć wszystkich, którzy się zgłoszą, nie robić wśród młodzieży plebiscytu, tak aby nie zniechęcać do pracy na starcie. Sądzę, że i tak najlepsi, najbardziej wytrwali i pracowici zostaną najdłużej. Młodzież została przeszkolona z zakresu bhp, pracują 6 godzin dziennie i mają przerwy w ciągu dnia na jedzenie i picie. Mają gwarantowaną umowę, wynagrodzenie i pracę zgodną z ustawowymi wymaganiami w instytucji publicznej. Zajmują się drobnymi pracami ogrodniczymi i porządkowymi: grabieniem, pieleniem, zamiataniem, podcinaniem itd. To dobre doświadczenie dla młodzieży, ale też duża korzyść dla miasta. Podkowa dzięki ich zaangażowaniu będzie bardziej czysta i zadbana.

Nowy czujnik jakości powietrza

Choć lato w pełni i do ogrzewania domów pozostało jeszcze trochę czasu, to problem, który pojawi się zapewne na progu jesieni nie przestaje mi zaprzątać głowy. O problemie złej jakości powietrza pisałem wielokrotnie, o potrzebie całościowego podejścia do tematu na szczeblu centralnym, niezbędnych zmianach legislacyjnych i wsparciu samorządów. Po raz kolejny miasto wystąpiło o dofinansowanie do wymiany pieców dla mieszkańców, niemniej jednak program jakoś zawisł w próżni, a terminy rozwiązań są przesuwane. Trzeba też pamiętać, że nie ma żadnych narzędzi przymusu wymiany starych pieców, podobnie jak nie jest zabronione palenie złej jakości węglem czy drzewem. Przeprowadzane przez urząd kontrole też nie rozwiązują problemu.

Pod koniec lutego, dzięki aktywności mieszkańców i jednocześnie rodziców dzieci w szkole nr 2 (KIK) oraz dyrekcji placówki możemy się cieszyć możliwością odczytu pomiaru na tablicy świetlnej zamontowanej na fasadzie szkoły oraz aplikacji, która jest udostępniona na stronie miasta. W ramach pilotażowego programu Edukacyjna Sieć Antysmogowa realizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK  podkowiańska szkoła KIK została wyposażona w miernik jakości powietrza, badający przez cały czas jakość powietrza na terenie zewnętrznym szkoły i wewnątrz budynku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, uznając potrzebę informacyjną i edukacyjną udało mi się pozyskać czujnik jakości powietrza, który został zawieszony na budynku przychodni na ul. Błońskiej. To jest drugi czujnik w Podkowie. Dzięki bardzo dobrej w współpracy z jednym z naszych partnerów, być może jeszcze w mieście pojawią się dwa kolejne czujniki. Zdalnie można sprawdzić wynik na stronie miasta w zakładce „Sprawdź stan powietrza w Podkowie Leśnej”.

„Aktywna tablica” w szkole

Pozyskaliśmy dotację celową na zakup pomocy dydaktycznych – dwóch tablic interaktywnych i projektorów, które będą służyły uczniom w szkole samorządowej oraz wspomogą pracę nauczycieli. Kwota dofinansowania wraz z wkładem własnym miasta wynosi 16.700 zł. Dofinansowanie uzyskaliśmy w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

V miejsce w kraju w rankingu finasowym

Podkowa Leśna jest V gminą w Polsce w kategorii gmin miejskich Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego. Ranking kondycji  finansowej samorządów został opracowany przez niezależnych ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Sporządzony został według danych GUS w podziale na 5 kategorii: gminy miejskie (237), gminy wiejskie (1559), gminy miejsko-wiejskie (616), miasta na prawach powiatu (66) i powiaty ziemskie (314).

Przy ich ocenie wzięto pod uwagę następujące wskaźniki (według danych za 2016 r.):

• Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
• Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
• Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
• Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
• Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
• Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
• Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Wyniki rankingu zostały przedstawione podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie.