Podkowa Leśna „Symbolem Polskiej Samorządności 2017”

Podkowa Leśna otrzymała kolejne wyróżnienie – „Symbol Polskiej Samorządności 2017”. To miłe, że nasze działania są zauważane przez różne środowiska eksperckie.

W uzasadnieniu możemy przeczytać, że istotnym czynnikiem do uhonorowania naszego samorządu była skuteczna restrukturyzacja budżetu oraz przeprowadzenie uchwał, wytyczających nowe kierunki rozwoju. Działania miasta cechują się także dbałością o wysoki poziom edukacji oraz zaangażowaniem w ochronę zabytkowego charakteru miasta. To wyróżnienie jest wyrazem docenienia dotychczasowych działań władz miasta i osiągnięć na tle innych polskich gmin, w tym także w zakresie skuteczności pozyskiwania środków unijnych oraz przeprowadzania inwestycji infrastrukturalnych.

Tytuł „Symbol Polskiej Samorządności” przyznawany jest od siedmiu lat z inicjatywy Monitora Biznesu i Monitora  Rynkowego – niezależnych dodatków specjalistycznych „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej”. Nagrodę odebrałem podczas uroczystej gali w dniu 24 listopada br. w Katowicach. Otrzymanie tytułu wsparte było oceną Kapituły programu, a także opiniami laureatów z poprzednich lat.

Nagroda sprawia tym większą radość, że drugą i ostatnią  wyróżnioną w tym plebiscycie gminą poza Podkową Leśną na Mazowszu był Grodzisk Mazowiecki (w innej kategorii).

 

fot. środkowe zdjęcie monitorrynkowy.pl

Specjalne pojemniki na elektroodpady

 W ramach polsko-norweskiej platformy współpracy miasto kupiło i ustawiło przed Urzędem Miasta oraz w szkole samorządowej pojemniki na odpady elektroniczne (IT), wzorowane na norweskim systemie Safedrop.

Do specjalistycznego, szczelnie zamkniętego pojemnika mieszkańcy mogą wrzucać zużyty sprzęt elektroniczny małego formatu: telefony komórkowe, tablety, karty pamięci, laptopy, pendrivy, nośniki cyfrowe CD, DVD, itp. Odpady w pojemnikach są zabezpieczone przed dostępem osób obcych, zapewnia to masywna konstrukcja oraz specjalny zamek zabezpieczający (kluczem otwierającym dysponują jedynie upoważnione osoby). Pojemnik znajdujący się przed urzędem i w szkole jest objętym monitoringiem .

Urządzenia elektryczne i elektroniczne stanowią nieodzowny element naszego codziennego życia. Kupowanie nowych urządzeń ma związek ze zużyciem już wysłużonych sprzętów, ale również z wymianą jeszcze sprawnego sprzętu na nowszy lub bardziej oszczędny model.

Wpływa to na znaczny i postępujący wzrost ilości produkowanych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Jest to o tyle niebezpieczne, że w tego rodzaju odpadach znajdują się substancje i materiały, które stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, ludzi i zwierząt. Jest to bardzo ważne, aby każdy z nas był świadomy zagrożeń, jakie niosą za sobą zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i oddawał je do specjalnych zakładów zajmujących się utylizacją.

Podkowa najbardziej innowacyjna w Polsce!

Podkowa Leśna z wyróżnieniem najbardziej innowacyjnej jednostki samorządowej w Polsce w kategorii wszystkich gmin miejskich i miejsko-wiejskich! Z wielką przyjemnością wziąłem udział w gali XIII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” –  dobrze zarządzanych gmin. Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest prestiżowym, ogólnopolskim plebiscytem, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka nagrodziła te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Z radością informuję, że poza wyżej wspomnianą nagrodą za innowacyjność Podkowa Leśna znalazła się na 7 miejscu najlepiej zarządzanych gmin w kraju w swojej kategorii i tym samym awansowała z miejsca 20.

Samorządy zostały podzielone na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Kryteria oceny samorządów zostały ustalone przez Kapitułę w skład, której weszli poza wspomnianym prof. Buzkiem, prof. Jerzy Stępień – sędzia i były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Porawski – Dyr. Biura Związku Miast Polskich, Paweł Tomczak – Dyr. Biura Związku Gmin Wiejskich, Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu Fundacji Demokracji Lokalnej, Teresa Czerwińska – Wiceminister Finansów, Adam Hamryszczak –Wiceminister Rozwoju, Bogusław Chrabota –Redaktor Naczelny Dziennika „Rzeczpospolita” i inni. Po przeanalizowaniu sprawozdań finansowych wszystkich 2478 gmin w Polsce do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 500, gdzie oceniano  m.in. stan finansów,  pozyskiwanie środków, dynamikę wzrostu wydatków majątkowych i dochodów, przyrost zadłużenia, realizację inwestycji, jakość oferty edukacyjnej i jakość pracy administracyjnej. Analizie został poddany rok do roku w ciągu ostatnich czterech lat. Do rankingu wybrano 100 najlepszych gmin w Polsce. Na sukces w dużej mierze złożyło się zarządzanie finansami i wypracowanie w Podkowie Leśnej nadwyżki budżetowej w 2015r. oraz 2016r.

Te dwa ostatnie lata pokazują jaki Podkowa Leśna wykonała skok jakościowy – w latach wcześniejszych  miasto znajdowała się poza listą rankingową, nawet nie weszło do drugiego etapu. Uplasowanie się tak wysoko w tak znamienitym Rankingu Najlepszych Samorządów daje ogromną satysfakcję i wielką siłę do działania.

Uroczystość wręczenia nagród poprzedzona była debatą o przyszłości polskich samorządów.

Konsultujemy przestrzeń publiczną

W najbliższy czwartek 23.11. 2017r. o godz.18.30 w Pałacyku będziemy kontynuować spotkania konsultacyjne dotyczące planowania przestrzennego w Podkowie Leśnej.  Tym razem wśród prelegentów będzie Mirosław Duchowski – malarz i projektant przestrzeni publicznych, Profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej. Łączy działalność artystyczną, projektową i naukowo-badawczą dotyczącą przestrzeni publicznej. Zapraszam.