Jak bezpiecznie przeprowadzić wybory?


Podkowa Leśna, 23 marca 2020 r.

Pan Przemysław Niewiadomski

Dyrektor

Krajowego Biura Wyborczego

Delegatura w Warszawie

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

słysząc doniesienia władz państwa o tym, że nie ma planów przełożenia terminu wyborów prezydenckich, jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie wyborów na terenie gminy i odpowiadająca ze bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz pracowników Urzędu Miasta, za stosowne uważam podzielenie się z Państwem uwagami dotyczącymi przeprowadzenia wyborów  w warunkach stanu epidemii.

Liczba osób zarażonych w kraju szybko wzrasta. Jak podaje Minister Zdrowia, możemy spodziewać się kilkunastu tysięcy zachorowań w najbliższych tygodniach. Obywatelom zaleca się pozostawanie w domach (podobno izolacja to najlepsza forma walki z chorobą), coraz więcej osób będzie przebywać w kwarantannie – kłóci się to z powszechnością i dostępnością wyborów dla wyborców. Zalecenia władzy – idź na wybory i zalecenia tej samej władzy – pozostań w domu, nie narażaj siebie i innych – pozostają więc w oczywistej sprzeczności.

Nie tylko wyborcy przebywający na terenie Polski mieliby utrudniony, a niektórzy wręcz uniemożliwiony udział w głosowaniu – Polacy mieszkający w innych krajach już mają wprowadzony zakaz opuszczania domów (np. Francja).

Jeśli jednak dojdzie do przeprowadzenia wyborów, to chciałbym wiedzieć, czy gminy zostaną wyposażone w sprzęt (maseczki, płyny, gogle, kombinezony, rękawiczki), który będzie można przekazać komisjom obwodowym w liczbie potrzebnej dla wszystkich wyborców, a także np. w stanowiska z szybami lub specjalne kabiny dla członków komisji, aby choć trochę zmniejszyć ryzyko zakażenia się wirusem. Nie chodzi przy tym o zwiększenie dotacji na zakup tych artykułów (zwiększenie – bo z otrzymanej dotacji nie było mowy o tego typu zakupach), lecz o ich dostarczenie do gmin w ramach realizacji centralnego zamówienia. Zwracam uwagę, że my jako gmina nie jesteśmy w stanie kupić już nawet małych ilości tych środków dla urzędu, niezbędnych do jego bezpiecznego funkcjonowania, ze względu na braki hurtowniach.

Sądzę, że żaden urząd w Polsce nie jest przygotowany – nie posiada odpowiednich zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych – do przeprowadzenia akcji wyborczej w sposób gwarantujący bezpieczeństwo wszystkim wyborcom.

Poza tym zważyć należy,  czy zakup środków, o którym wspominam powyżej, zagwarantuje naszym mieszkańcom – wyborcom bezpieczeństwo. Czy płacąc członkowi komisji dietę w wysokości 350 zł możemy spojrzeć mu prosto w oczy i zachęcać do pracy w komisji? To w zasadzie pytania retoryczne. Przykład Włoch i Hiszpanii wydaje się drastyczny, ale zatrważająco realny.

Proszę o zastanowienie się, jak ma wyglądać grupowa praca członków komisji obwodowych – liczenie kart przed wyborami, odbiory materiałów, praca od świtu w dniu wyborów do ranka następnego dnia? Praca w komisjach to praca wspólna, jeden oddany głos przechodzi przez wiele rąk.

Zalecenia płynące w komunikatach mówią o konieczności zachowania odległości min. 1,5 – 2 metry od innych osób – w sklepach, aptekach, przychodniach w przestrzeni publicznej, na ulicach. W ramach jednej komisji jest to niewykonalne, członkowie pracują na wspólnych dokumentach, spisach, z jedną pieczątką. To samo dotyczy wyborców w lokalu wyborczym.

Proszę także o informację w kwestii szkoleń członków komisji – czy będą to szkolenia on-line? A jeśli tak, to czy gwarantuje to odpowiedni poziom przeszkolenia członków komisji? Czy są dostępne tego rodzaju materiały?

Ponadto od momentu powołania komisji do dnia wyborów, teraz – gdy sytuacja jest tak dynamiczna – na pewno potrzebne będą wielokrotne zmiany składów komisji (np. choroba, poddanie kwarantannie, czy zwykła rezygnacja z obawy przed konsekwencjami pracy przy wyborach). Na pracownikach gminy będzie spoczywał obowiązek szukania nowych członków komisji, wprowadzania nowych zmian (o przeszkoleniu nie wspomnę). Jaką daje to gwarancję sprawnego, rzetelnego przeprowadzenia wyborów?

Możliwy jest przecież także scenariusz wyłączenia z pracy całego urzędu i paraliż jego pracy, tak jak ma to miejsce z innymi zakładami pracy. Zwracam także uwagę, że w większości gmin interesanci nie mają możliwości wchodzenia do urzędów ze względu na bezpieczeństwo i ograniczenie prawdopodobieństwa zarażenia. Przyjmowana jest korespondencja wysłana pocztą zwykłą lub elektroniczną i wrzucana do skrzynek umieszczonych przy urzędach. A przecież urzędy muszą przyjmować np. zgłoszenia na członków komisji i wydawać zaświadczenia o prawie do głosowania (wiele osób, szczególnie z dużych miast, już opuściło swoje domy, aby zaszyć się w miejscach mniej tłumnych, w otoczeniu przyrody).

O równości, możliwości i zasadności prowadzenia przez kandydatów na urząd prezydenta kampanii wyborczej już nie wspomnę – o tym jest głośnio w mediach.

Natomiast pomysł Prezesa partii rządzącej, aby urny roznosić do osób będących w kwarantannie, jest w ogóle kuriozalny. Niestety pokazuje to podejście władzy do mieszkańców kraju i troskę o ich dobro.

15 marca we Francji odbyła się pierwsza tura wyborów lokalnych. Kandydaci w wyborach alarmowali władze kraju o zagrożeniu podkreślając, że wybory, nawet przy niskiej frekwencji, to wysokie ryzyko infekcji. Władze jednak zignorowały apel. Druga tura wyborów została odroczona. Przypadki zarażenia się wirusem COVID-19 członków komisji i głosujących nie są pojedyncze.

Uczmy się na dobrych i na złych przykładach innych krajów. Władze państwowe powinny przewidywać, zapobiegać i chronić obywateli.

Powyższe pytania rodzą kolejne. Wysyłam je w trosce o zdrowie i życie naszych mieszkańców, a także urzędników, z prośbą o podjęcie stosownych działań i mądrych, odważnych decyzji. W innych krajach wybory zostały odłożone.

Myślę, że podobne uwagi i obawy przekazują także inne samorządy. Proszę podzielić się naszymi odczuciami z Państwową Komisją Wyborczą.

 

Z poważaniem

Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

 

Zwolnienia z czynszu dla przedsiębiorców -koronawirus -info

W związku  z sytuacją związaną z zagrożeniem epidemicznym:

Zdecydowałem, że w miesiącach marzec – kwiecień – maj obniżam czynsz o 70% dla przedsiębiorców prowadzących działalność we wszystkich lokalach miejskich/na nieruchomościach w Podkowie Leśnej (którzy nie zawiesili całkowicie jej prowadzenia), a w przypadku całkowitego zamknięcia i nieprowadzenia, zawieszam płacenie w tym okresie. Mam nadzieję że to w jakimś stopniu pozwoli przetrwać i odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Jako były przedsiębiorca widzę zdecydowanie niewystarczające kroki podejmowane przez władze centralne w zakresie wsparcia, szczególnie drobnym przedsiębiorcom. Zachęcam do korzystania z usług w Podkowie Leśnej (na wynos, na telefon, przez internet) – wspierajmy się lokalnie.

Sklep spożywczy „Delikatesy” w Podkowie oferuje mieszkańcom możliwość zamówienia telefonicznego lub mailem produktów ze sklepu. Zakupy zostaną dowiezione pod wskazany adres. Oferta jest przeznaczona dla osób, które w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego znalazły się w trudnej sytuacji, szczególnie seniorzy, osoby chore i niepełnosprawne. Kawiarnie i restauracje oferują jedzenie na wynos.  Sprawdzajcie na bieżąco, gdzie i co można zamówić.

Ale przede wszystkim proszę:

 • aby starsze osoby pozostały w miarę możliwości w domu. Pomoc np. w zakupach można otrzymać dzwoniąc do Urzędu Miasta pod 22 759 21 01, OPS 22 729 10 82, również pomoc zaoferowali harcerze tel.516 109 079
 • aby młodzież nie gromadziła się, tylko pozostała w domach lub korzystała pojedynczo z atrakcji typu spacer, rower.itd.
 • abyśmy wszyscy wychodzili wtedy, kiedy mamy niezbędną potrzebę

Wizualizacja Alei Lipowej

Poniżej przygotowana wizualizacja rewitalizacji Alei Lipowej wykonana na podstawie projektu posiadającego wszystkie prawem wymagane zgody, w tym opinie i decyzje zezwalającą na prowadzenie praz wydaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotychczasowe pojawiające się internecie z kolorowymi pasami zostały wymyślone przez grupę protestującą i nie mają nic wspólnego z planowaną realizacją.

Niestety, mamy już początek żądań wykonawcy, któremu wstrzymano budowę Alei Lipowej. Na początek 103 tys. +VAT i zapowiedzi kolejnych roszczeń – dzisiaj otrzymaliśmy pismo w tej sprawie. Długo nie musieliśmy czekać na konsekwencje finansowe dla miasta w wyniku protestu zbudowanego na manipulacji i kłamstwie. Kolejni mieszkańcy zgłaszają się, że zbierający podpisy mówili o wycince drzew, betonowaniu Alei, pokazywano wizualizację sugerującą wykonanie jej przez miasto. Sprawa nie zakończy się tak szybko.
Wcześniejszy artykuł http://arturtusinski-podkowa.pl/informacja-w-s-al-lipowej/

Prasa:

Rzeczpospolita https://regiony.rp.pl/z-regionu/24713-aleja-lipowa-podzielila-mieszkancow-podkowy-lesnej?fbclid=IwAR0Nhqr7c2JzYfAF6CH3RmHwcP_7CLECDDqhOqpn5AVgqvsNenzeX6drvuA

Gazeta Wyborcza https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,34905,25787306,podkowa-lesna-spiera-sie-o-aleje-lipowa-miejscowosc-moze-stracic.html?fbclid=IwAR3P71pdXlDmAIrvaI5JKMFzkGgQ6xkvOkZs0M5wCgV5bsuuLcyPLJ28GoE

Pytania i odpowiedzi w/s Alei Lipowej

Krótko i zwięźle w 14 punktach.

 1. Część mieszkańców Podkowy uważa, że Aleja Lipowa jest piękna taka jaka jest. Dlaczego należy to zmieniać?

Przez wiele lat następowała powolna degradacja nawierzchni z powodu ruchu samochodów, ubijania gruntu, dokładania tam różnych materiałów w celu jej wyrównania.  To wszystko  stanowi zagrożenie dla drzew – my możemy kałuże lubić albo nie, dla drzew oznacza to, że ziemia nie przepuszcza wody i powietrza, korzenie nie są dostatecznie nawadniane.

 1. Czy podczas rewitalizacji Alei Lipowej mogą  zostać wycięte jakieś drzewa?

Nie, absolutnie nie. Cały projekt został podporządkowany poprawie warunków bytowania lip.

 1. Pojawiły się głosy, że Aleja Lipowa zostanie wybetonowana, czy to prawda? 

Nie, w projekcie nie ma elementów betonowych. Ani kostki, ani krawężników. Nie ma też cementu w podbudowach pod nawierzchniami wodoprzepuszczalnymi.

 1. Co to jest korytowanie? Czy projekt przewiduje korytowanie? Czy korytowanie spowoduje uszkodzenia korzeni? 

Korytowanie to w skrócie wybranie gruntu np. pod konstrukcję chodnika i ścieżki. W obrębie 15 m od drzewa chronionego (tak jak w Alei Lipowej) nie można prowadzić prac mogących uszkodzić jego system korzeniowy. Niezbędne prace  np. usunięcie warstwy ubitego, nieprzepuszczającego powietrza ani wody gruntu z resztkami gruzu, wykonawca przeprowadzi ze szczególną ostrożnością. Oddzielenie  gruntu od korzeni drzew będzie wykonane przy wykorzystaniu bezinwazyjnej metody Air Spade (wydmuchiwanie) i ręcznie pod nadzorem dendrologa.

 1. Czy przewidziana w projekcie nawierzchnia jest bezpieczna dla drzew?

Tak, zastosowano mineralno-żywiczne nawierzchnie TerraWay i HanseGrand,,pozwalające powietrzu i wodzie przenikać do korzeni. Takie rozwiązania już mamy w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

 1. Co grozi lipom, jeśli w Alei nie zostaną podjęte żadne prace?

Wg opinii ekspertów, wypowiadających się w opracowaniach już od 2009 r, grunt w Alei jest tak ubity, że nie przepuszcza ani wody, ani powietrza. Ta sytuacja nie jest dobra dla drzew i zagraża ich egzystencji. Szczególnie groźny jest tutaj efekt całkowitego odpływu wody opadowej na asfalt, zwłaszcza w okresach długotrwałej suszy.

 1. Dlaczego w Alei Lipowej zaprojektowano ścieżkę rowerową?

Pomysł przeprowadzenia ścieżki rowerowej w Alei Lipowej ma ponad 15 lat i łączy się z wprowadzaniem ścieżek rowerowych na terenie gmin Mazowsza. Od wielu lat taka potrzeba jest też artykułowana przez znaczną część mieszkańców Podkowy. Dzisiejsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa nakazują tam gdzie to  możliwe oddzielić ruch pieszych i rowerzystów. Poza tym dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 640.000 zł mogliśmy w ogóle ruszyć z rewitalizacją.

 1. Czy chodnik sąsiadujący ze  ścieżką rowerową będzie bezpieczny dla pieszych? Czemu nie można przenieść ścieżki na jezdnię?

Zgodnie z naszymi krajowymi regulacjami pieszy może przebywać na ścieżce, ale musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście. Rowerzysta natomiast musi jechać wyłącznie wyznaczoną ścieżką. Nie można przenieść ścieżki na istniejącą jezdnię ponieważ w świetle obowiązujących przepisów jest ona za wąska.

 1. Czy planowana nawierzchnia nie utrudni poruszania się osobom starszym, niepełnosprawnym, z wózkami dziecięcymi?

Obecnie przewidziana jest wyłącznie budowa ścieżki rowerowej gdyż na nią zostały pozyskane fundusze unijne. W drugim etapie, po konsultacjach społecznych   można będzie przystąpić do projektowania ścieżki dla pieszych, z uwzględnieniem potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych czy z wózkami dziecięcymi.

 1. Jak obecny projekt rozwiązuje dojazd do posesji przy Alei Lipowej i zapobiega parkowaniu samochodów w strefie rekreacyjnej?

Obecny projekt całkowicie eliminuje ruch wzdłuż Alei. Wszystkie dojazdy do posesji zostały zaprojektowane na wprost bram wjazdowych. Samochody nie mogą parkować na podjazdach. Służby miejskie będą musiały parkować wyłącznie na asfalcie i z niego obsługiwać mieszkańców Lipowej.

 1. Jak jest teraz prawnie chroniona Aleja Lipowa? Co oznacza wszczęcie postępowania o kolejny wpis Alei Lipowej do rejestru zabytków? 

Aleja Lipowa jest chroniona poprzez wpis całego układu urbanistycznego, ruralistycznego i zabytkowej zieleni do rejestru zabytków w roku 1981 oraz cała Aleja chroniona jest poprzez wpis jej jako pomnika przyrody w roku 1963.

Wszczęcie postępowania zatrzymuje z mocy prawa wszystkie prace. Ewentualny wpis do rejestru i objęcie Alei Lipowej trzecią formą ochrony, spowoduje, że wszystkie dotychczasowe projekty i zgody stracą swoją ważność.

 1. Skąd Miasto ma fundusze na remont Alei Lipowej?

Miasto pozyskało dotację w wysokości 80% kosztów budowy ścieżki tj ponad 640.000 zł w ramach wspólnego wniosku i projektu 6 gmin. Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Podkowy Leśnej, Pruszkowa i Żyrardowa.

 1. Jakie są konsekwencje zerwania przez Miasto podpisanych już umów? Czy Miastu grozi utrata przyznanej dotacji? 

Tak, z całą pewnością przepadnie dotacja ponad 640.000 zł, przepadną wszystkie projekty które kosztowały miasto  72.000 zł. Zagrożona jest wypłata dotacji na wybudowany już odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż trasy 719 (trasa Warszawa – Grodzisk Maz.) za który miasto zapłaciło z własnych środków. W sumie cała dotacja  przyznana Podkowie Leśnej na ścieżki rowerowe wynosi 1.133.166 zł

Za niewywiązanie się ze zobowiązań Porozumienia Partnerskiego przewidziano sankcje mogące sięgnąć kwoty 11.043.232 zł. 823.823,10 zł to kolejna kwota o jaką może z roszczeniem wystąpić wykonawca gdy Miasto odstąpi od umowy z przyczyn. Również, grozi nam kara w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za zerwanie umowy z firmą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją przebudowy Alei Lipowej.

 1. Czy jest szansa na dalsze konsultacje, uwzględniające uwagi mieszkańców?

Tak, możemy rozmawiać o  wszystkim co nie jest objęte dofinansowaniem, zamówieniem publicznym i zawartymi umowami. czyli o całym II etapie inwestycji.

Informacja w/s Alei Lipowej

Informacja Burmistrza Miasta dotycząca stanu aktualnego realizacji inwestycji w Alei Lipowej i dotacji unijnych.

Wskutek działań grupy inicjującej wniosek  o „zawieszenie realizacji przebudowy zabytkowej Alei Lipowej w Podkowie Leśnej i przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie sposobu zagospodarowania części nieutwardzonej Alei” (złożony 10 lutego w UM), 20 lutego br. Stowarzyszenie Genius Loci z siedzibą w Warszawie złożyło do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o wpisanie Alei Lipowej do rejestru zabytków (czwarta równoległa do trzech już obowiązujących forma ochrony). Już 24 lutego (po czterech dniach od wpływu wniosku) MWKZ wydał postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków – zgodnie z treścią wniosku w/w organizacji społecznej.

Na mocy zmian wprowadzonych w czerwcu 2017 r. w  ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru zabrania się prowadzenia jakichkolwiek prac, w tym ratujących zabytek. Od postanowienia nie służy odwołanie.

Tracą ważność wszystkie projekty, uzgodnienia, opinie.
               Cała opracowana dokumentacja w przypadku późniejszego wpisu do rejestru staje się bezużyteczna. Trafia do „kosza”. Tracimy wydane 72.330 zł na gotowe do realizacji projekty z prawomocnymi zgodami na budowy, wszystkimi opiniami i uzgodnieniami w tym MWKZ:
               -projekt drogowy ulicy Lipowej, który przewidywał podziemne zbiorniki retencyjne zatrzymujące wodę opadową. Projekt wykonany w ramach współpracy PTO, współfinansowany       z funduszy Norweskich
               – projekt ciągu pieszego i ścieżki rowerowej
               – projekt oświetlenia ulicy
               – projekty dotyczące ukrycia infrastruktury energetycznej i teletechnicznej pod ziemią
               – projekt organizacji ruchu
               – wytyczne projektowe, opinie, zgody

Tracimy dofinansowanie na budowę ścieżki w wysokości ponad 640.000 zł

Zagrożona jest cała dotacja dla Podkowy Leśnej w wysokości 1.133.166 zł

Za niewywiązanie się ze zobowiązań Porozumienia Partnerskiego (umowa o dofinansowanie została podpisana 21.08.2018 r.) dotyczącego budowy ścieżek rowerowych na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Podkowy Leśnej, Pruszkowa i Żyrardowa grozi konieczność zwrotu partnerom utraconych dotacji w kwocie 11.043.232 zł

Z tytułu niemożności realizacji budowy do 29.06.2020 r (a nawet w przypadku wpisu do 31.12.2020 r) wszystkich podpisanych umów, porozumień i zobowiązań stracić możemy ponad 13 milionów złotych!

Te zobowiązania będą musiały zostać pokryte z budżetu miasta Podkowa Leśna kosztem wszystkich mieszkańców co może się wiązać z np. utratą dofinansowania do biletów WKD, dodatkowych środków na edukację, kulturę czy inwestycje.

W związku z docierającymi głosami mieszkańców i wypowiadających się ekspertów o wprowadzeniu ich w błąd przez inicjatorów zbierania podpisów pod wnioskiem, informuję że wizualizacja, którą się posługiwano nie jest dokumentem urzędowym, nie jest wykonana na podstawie projektu będącego w posiadaniu urzędu miasta i  nie ma z projektem nic wspólnego.

Nigdy nie była planowana wycinka drzew. Cały projekt został podporządkowany potrzebom drzew, zatrzymaniu wody, poprawy warunków bytowania.

Nikt z inicjatorów zbierania podpisów, ani ekspertów i osób wypowiadających się nigdy nie wystąpił z wnioskiem o udostępnienie całej dokumentacji dotyczącej projektu ani nie skierował do dnia wydania przez MKZW postanowienia żadnego pytania do urzędu miasta w tej sprawie.

Ubolewam, że nierzetelne i nieprawdziwe informacje rozprzestrzeniane w przestrzeni publicznej przez inicjatorów zbierania podpisów wprowadziły w błąd, wręcz zmanipulowały tak dużo osób dobrej woli, mogą mieć tak daleko idące konsekwencje finansowe dla miasta, podważają wiarygodność miasta Podkowa Leśna jako partnera, godzą w jego dobre imię.

Konsekwencje wpisu Alei Lipowej do rejestru dotkną w przyszłości wszystkich właścicieli posesji do niej przylegających. Od 9 września 2017 r. przepisy prawa pozwalają ministrowi kultury, generalnemu konserwatorowi zabytków z urzędu uchylić lub zmienić dowolne prawomocne wcześniej wydane pozwolenie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.; dalej: u.o.z.o.z.).

Roboty budowlane prowadzone przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymagają zawsze pozwolenia na budowę. Generalny konserwator zabytków ma prawo cofnąć pozwolenie na roboty przy zabytku nawet po dwóch latach. Właściciel nie ma możliwości odwołania ani nawet uzyskania odszkodowania.

Więcej na temat trwających od 2006 r. dyskusji i prac, a dotyczących Alei Lipowej oraz np. stanowisk RPO do zmian prawa z 2017 r znajdziecie Państwo w załączonej prezentacji.

Uzupełnienie. Wniosek z 20.02.2020 r o wpis Alei Lipowej do rejestru zabytków stowarzyszenie Genius Loci (który skutecznie zablokował rewitalizację i dotację) oparło na „Opracowaniu dotyczącym wartości zabytkowych Alei Lipowej w Podkowie Leśnej” z tego samego dnia tj.  20.02.2020 r. pani Małgorzaty Stępki, prezesa Stowarzyszenia „Dendropolis”, przeciwko któremu toczy się sprawa w sądzie o naruszenie dobrego imienia Miasta Podkowa Leśna i organów Miasta polegającego m.in. na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji. Dla przypomnienia budowę stawu także blokuje  „Dendropolis” – wniosek i „opracowanie”

Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

 Prezentacja – historia rewitalizacji  Aleja Lipowa 4.03.2020

Wniosek_ Genius Loci złożony do MWKZ

 Postanowienie MWKZ

Odpowiedź na wniosek http://arturtusinski-podkowa.pl/odpowiedz-na-wniosek-w-s-alei-lipowej/

Zdjęcia Alei Lipowej