Gdzie jest Podkowa Leśna?

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy przygotowany przez PiS.  Warszawa powiększy się o 33 ( w tym gmina Warszawa) gminy, ale… bez Podkowy Leśnej. Metropolia będzie liczyła ponad 2,6 miliona mieszkańców.

Projekt zakłada stworzenie na obszarze tworzącym metropolię warszawską nowego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym, które będą realizować zadania powiatowe oraz zadania związane z funkcjami metropolitalnymi w obszarze transportu, zagospodarowania przestrzennego oraz koordynacji wykonywania zadań publicznych w gminach.

Jednostką tą będzie miasto stołeczne Warszawa. Dotychczasowe miasto na prawach powiatu – m.st. Warszawa uzyska status gminy miejskiej o nazwie gmina Warszawa, z obligatoryjnym podziałem na dzielnice. W uzasadnieniu projektodawcy podkreślają, że Warszawa, podobnie jak inne stolice Europy, zasługuje na specjalny, metropolitalny status w ramach organizacji samorządu.

Miasto Warszawa wchłonie 33 gminy, w tym gminę Warszawa oraz gminy: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka.

mapka1

Wśród wymienionych nie ma Podkowy Leśnej.  Zwykłe przeoczenie? A może podkowiański elektorat nie na rękę partii rządzącej? Lub pomysł na likwidację Podkowy jako miasta i stworzenie sołectwa w gminie (dzielnicy?) Brwinów?

Fakt,  pisałem, że powiat grodziski jest mierny, a dyskusja nad powiatami powinna nastąpić. Ale politycy PiS chyba się pospieszyli… A tak na poważnie, to kolejny szalony pomysł przejęcia władzy przez PiS za wszelką cenę, bez względu na konsekwencje.

czytaj – projekt ustawy o zmianie ustroju

http://popradio.pl/burmistrz-podkowy-lesnej-przeciwny-rozszerzeniu-granic-warszawy/

http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/7,141637,21319560,podkowa-lesna-ostatnim-bastionem-anty-pis-wypadek-przy-pracy.html

Źródło zamieszczonej mapki:  FB Jan Mencwel

Zaproszenie

9 lutego na stacji Podkowa Główna w godz.17-19 odbędzie się uroczyste przekazanie do eksploatacji Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu, któremu będzie towarzyszył pokaz laserowy. Będą konkursy i niespodzianki. W imieniu swoim i WKD serdecznie zapraszam. Rano dla biegnących do pracy – kawa.

wkd

Smog albo zdrowie!

Wymień piec węglowy! Dofinansowanie do 5000zł.

O złej jakości powietrza słyszymy i czytamy, a najlepszym naszym czujnikiem jest nos. Największy zasięg terytorialny mają zanieczyszczenia wynikające ze spalin emitowanych w okresie zimowym z domowych palenisk. Zdarza się, że używane są paliwa niskiej jakości, często po prostu śmieci. Chodzi głównie o pyły PM2,5 i PM10, ale także silnie rakotwórczy benzo(a)piren. W województwie mazowieckim stężenia niebezpiecznych pyłów zawieszonych w powietrzu są wysokie – najwyższe odnotowuje się w stacjach zlokalizowanych w Piastowie i Legionowie. Najbliższa stacja pomiarowa od Podkowy Leśnej znajduje się w Piastowie i Żyrardowie.

Pył zawieszony jest szkodliwy dla zdrowia. Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. Gdy pył zawieszony w powietrzu osiąga poziom powyżej 200-300 mikrogramów na m3, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum – ostrzegają specjaliści z inspektoratu ochrony środowiska. Narażone są także osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Nie istnieją ogólnokrajowe przepisy, określające wymogi emisyjne dla domowych kotłowni i minimalne standardy jakości paliw stałych. O czyste powietrze możemy zadbać sami likwidując stare piece oraz kotły i zastąpić je ogrzewaniem, które byłoby mniej szkodliwe dla środowiska. Korzystać z dobrej jakości węgla, a nie odpadów węglowych, jak najmniej palić w kominkach. Powinniśmy też zwracać uwagę sąsiadom, kiedy widzimy, że dym z komina może świadczyć o paleniu śmieci, a w sytuacjach kiedy rozmowa z sąsiadem jest niewystarczająca, zawiadamiać policję. Szkodliwe dla środowiska są również spaliny z samochodu, dlatego w miarę możliwości korzystajmy z komunikacji miejskiej.

Polityka ochrony środowiska oraz związane z tym inwestycje doskonale wpisują się w zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju, dlatego Miasto w 2016r. pozyskało dofinansowanie na wymianę pieców starego typu we własnych zasobach mieszkaniowych. Prace będą wykonane w tym roku.

DOFINANOWANIE wymiany kotłów węglowych dla mieszkańców w domach prywatnych.

W tym roku Urząd Miasta będzie składał wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych węglowych na gazowe dla osób fizycznych w domach prywatnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta do w terminie do dnia 03 lutego 2017 r. (tel.22 759-21-24).

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła  (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

Dotacja będzie obejmowała do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł dla ostatecznego odbiorcy korzyści tj. bezpośrednio korzystającego z udzielonego dofinansowania (mieszkańca). Kosztem kwalifikowanym jest tylko koszt kotła (+VAT) (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem), koszt czujnika tlenku węgla (czadu).

Pozostałe koszty towarzyszące wymianie pieca nie podlegają dotacji (nie są kosztem kwalifikowanym). Mieszkaniec musi je ponieść z własnej kieszeni.

Przykłady kosztów towarzyszących:

 1. koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,
 2. demontaż starej instalacji źródła ciepła,
 3. zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo,
 4. wkład kominowy,
 5. roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
 6. koszt przyłącza do sieci,
 7. rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,
 8. koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

UWAGA:  Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków.

Inwestycja musi być wykonana do końca 2017r.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu nie oznacza automatycznego dofinansowania.

Mieszkańcy Podkowy Leśnej mogą również pozyskać dotację lub pożyczkę na zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku. Wnioski można składać do 29 września.

Więcej na www.podkowalesna.pl/aktualnosci/mozliwosc-otrzymania-dotacji-wfosigw-wymiane-pieca/

Wniosek złożony

W styczniu złożyliśmy wniosek na kwotę 957.247,50zł o dofinansowanie w 90% pielęgnacji 3104 drzew wzdłuż wszystkich alejek w Parku Miejskim. W roku ubiegłym i końcówce 2015 wykonano prace pielęgnacyjne 2300 drzew w parku, alejach zabytkowych w lesie Młochowskim, przy ul. Lipowej i Jana Pawła II. W czasie prac pielęgnacyjnych okazało się, że jest bardzo dużo drzew suchych, chorych i wiatrołomów, stąd kontynuowanie prac pielęgnacyjnych. Prace były wykonywane z wykorzystaniem technik arborystycznych przy użyciu sprzętu wspinaczkowego, przystosowanego do pracy na drzewach pod okiem konserwatora.

Mamy to szczęście, że wokół nas rosną drzewa. W przeciwieństwie do kraju, gdzie wycinka będzie dozwolona na każdą skalę, my drzewa pielęgnujemy. Drzewa dają człowiekowi bardzo dużo, przede wszystkim zapewniają nam tlen. Nie wspomnę o walorach estetycznych, tłumieniu hałasu czy podtrzymywaniu wody w glebie itd. Drzewa są również swoistym filtrem różnych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, które znajdują się w powietrzu. Ma to ogromne znaczenie, kiedy docierają do nas informacje o skali zanieczyszczenia powietrza w okolicy. Mam nadzieję, że dobra passa w pozyskiwaniu środków zewnętrznych będzie trwała dalej, co przysłuży się nam wszystkim.

Kolejne spotkanie z mieszkańcami

Prace projektowe dróg nabierają tempa, dlatego serdecznie zapraszam  na kolejne spotkanie w czwartek 26 stycznia 2017 r. o godzinie 18.30, do Zespołu Szkół Samorządowych (sala konferencyjna na parterze) w Podkowie Leśnej

Tym razem omawiane będą następujące ulice:

 • Sasanek
 • Głogów na odcinku ul. Sasanek – ul. Irysowa
 • Storczyków na odcinku ul. Jana Pawła II – ul. Kwiatowa