wygrana w sądzie (red. Staniszewski. Wprost)

Chwila satysfakcji. Nie każde kłamstwo można sprzedać, albo przynajmniej trzeba liczyć się z prawem do obrony. Sąd Apelacyjny uznał, że mam prawo bronić się przed kalumniami rzucanymi w przestrzeni publicznej (dotyczy artykułu we Wprost). I tym samym podtrzymał wyrok sądu I instancji, w którym wygrałem sprawę z Mariuszem Staniszewskim, publicystą Do Rzeczy,  czy innych równie atrakcyjnych periodyków. Wyrok jest prawomocny.
Dla przypomnienia sprawy –

I Mistrzostwa Polski w Teqball – Podkowa Leśna

22-23 września 2018 w Podkowie Leśnej zostały rozegrane Mistrzostwa Polski w Teqball. W naszym kraju sport ten dopiero raczkuje. Pierwszy stół do teqballa w Polsce został kupiony przez Miasto Ogród Podkowa Leśna i na razie jest jedynym w przestrzeni publicznej. Jako, że jesteśmy prekursorami tej aktywności sportowej, Podkowa we współpracy z Teqball Poland podjęła się trudu zorganizowania tych mistrzostw. Dwa dni zmagań zawodników, którzy zgłosili się z Warszawy, Łodzi, Poznania, Krakowa oraz oczywiście Podkowy Leśnej i okolic. Pierwszego dnia odbyły się zawody singlowe, gdzie zmierzyło się 28 zawodników, natomiast w niedzielę byliśmy świadkami gry w debla, do którego zakwalifikowało się 15 par.

Mecze były bardzo pasjonujące i mimo dość różnego poziomu gry, spotkania były pełne przepięknych akcji oraz długich wymian. Spotkania finałowe pełne emocji, szczególnie, że do ścisłego finału zakwalifikowali się byli uczniowie podkowiańskiej szkoły (KIK). Gratuluję świetnej gry wszystkim zawodnikom, a szczególnie naszym chłopakom, w tym mojemu synowi.

Wyniki  w deblu:

I miejsce –  Alan Gałecki i Mateusz Twarowski reprezentujący Podkowę Leśną

II miejsce – Adrian Duszak (Poznań) i Konrad Nowicki (Warszawa)

II miejsce – Franek Mrzygłód i Mikołaj Chmielecki reprezentujący Podkowę Leśną

IV miejsce – Franek Tusiński i Janek Ochędalski reprezentujący Podkowę Leśną

Wyniki w singlu

I miejsce – Adrian Duszak (Poznań)

II miejsce – Patryk Kamiński (Warszawa)

III miejsce – Konrad Nowicki (Warszawa)

IV miejsce – Franek Mrzygłód (Podkowa Leśna)

Zmagania mistrzowskie poprzedził mecz halowy w piłkę nożną byłych zawodników klubów piłkarskich Legia Warszawa i Polonia oraz dziennikarzy.

Wśród gości byli: przedstawiciele FITEQ – międzynarodowej Federacji Teqballa  – Daniel Zwicky z Węgier oraz Mattew Curtoin z Anglii, były sędzia międzynarodowy Michał Listkiewicz, legendarny trener reprezentacji Polski Andrzej Strejlau oraz olimpijczyk, mistrz świata i Europy w zapasach Andrzej Supron.  Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Telewizja Polsat oraz Przegląd Sportowy. Nie zabrakło też TVP.

Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w  Centrum Olimpijskim w Warszawie przekazałem  Puchar I Mistrzostw Polski w Teqball w Podkowie Leśnej do Muzeum Sportu i Turystyki, tworząc w ten sposób historię tego sportu w Polsce.

W 2017 roku powstała Międzynarodowa Federacja Teqball – FITEQ, zrzeszająca i asystująca zawodowym sportowcom i amatorom na całym świecie. Wielofunkcyjny stół – kluczowy element rewolucyjnej dyscypliny sportu zyskał aprobatę wybitnych piłkarzy i trenerów, którzy potwierdzają jego zastosowanie i przydatność w rozwijaniu umiejętności piłkarskich. To jednak nie tylko narzędzie do podnoszenia umiejętności piłkarskich, ale także świetny sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu dla wszystkich grup wiekowych.

 

Nasadzenia na Głównej

W drugiej połowie roku 2017 przebudowaliśmy ulicę Główną od ul. Lotniczej do ul. Błońskiej. Została wymieniona nawierzchnia oraz wybudowane po obu stronach ulicy chodniki, zatoka autobusowa i parkingowa.  Na skrzyżowaniu z ulicą Miejską, przy przedszkolu jest wyniesione skrzyżowanie, które znacznie podniosło poziom bezpieczeństwa w tym rejonie. W tym roku nowo wybudowaną ulicę upiększyliśmy o nasadzenia w pasach zielonych.

 

 

Ile zapłacimy za wodę i ścieki? Wody Polskie -centralny regulator taryf

Do 31 grudnia zeszłego roku stawki opłat za wodę i ścieki ustalały Rady Gmin. Jednak obecny ustawodawca pod koniec zeszłego roku przyjął mocno kontrowersyjną i szeroko krytykowaną ustawę o powołaniu do życia centralnego regulatora cen –„ Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne Wody Polskie”. Zdaniem ustawodawcy „interesy klientów – czyli mieszkańców miały być lepiej chronione, bo w końcu ktoś będzie czuwał nad wysokością opłat za wodę i ścieki.” Spółki wodociągowe jak i gminy, które takich spółek nie posiadają –  co ma miejsce w Podkowie Leśnej, musiały do 12 marca złożyć do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski taryfowe. Taryfy mają być ustalane na okres trzech lat, a nie rokrocznie jak końca 2017 r.

Wody Polskie miały wydać decyzje ws. wniosków w czasie przewidzianych prawem 45 dni. W tym celu Regulator opublikował specjalny ujednolicony dla wszystkich wnioskodawców obszerny wzór, w który należało wpisywać wiele danych księgowych i ekonomicznych. 9 marca Miasto Podkowa Leśna złożyło wniosek, załączając wymagane sprawozdania finansowe za 3 lata wstecz, wypełnione tabele np. dotyczące alokacji niezbędnych przychodów, współczynników alokacji czy analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód lub dotyczące skutków finansowych zmian cen i stawek. W sumie kilkadziesiąt stron.

Jednak nie zawnioskowaliśmy o taryfę zgodną z wyliczeniami tylko o niższą, tożsamą z taryfą przyjętą uchwałą Rady Miasta Podkowa Leśna w grudniu 2017 r., którą uchylił Wojewoda Mazowiecki.

STANOWISKO MIASTA

W uzasadnieniu proponowanych przez Urząd niższych niż wyliczonych we wzorze regulatora stawek argumentowano : „Jak widać z wyliczeń oraz wydruków z ewidencji księgowej koszty ponoszone do tej pory przez Miasto Podkowa Leśna w znacznym stopniu przewyższały wpływy z opłat za wodę i ścieki według obecnych stawek. Do tej pory Miasto Podkowa Leśna w całości pokrywało koszty amortyzacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wyliczone na podstawie tabel A-I stawki taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna, na podstawie których wpływy pokrywają wszystkie koszty, są zbyt wysokie, aby mogły zostać przyjęte przez mieszkańców i wprowadzone w życie, ponieważ stanowiłyby nadmierne obciążenie odbiorców i wzbudziłyby ogromny sprzeciw społeczny. Wraz z uszczelnieniem systemu i wykryciem nielegalnych odbiorców oraz zainstalowaniem zdalnego systemu opomiarowania wody wskazującego rzeczywiste zużycie wody, opłaty za wodę i ścieki będą w stanie w coraz większym zakresie pokryć wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową”.

STANOWISKO WÓD POLSKICH

Niestety w kwietniu otrzymaliśmy zadanie uzupełnienia wniosku miedzy innymi o wskaźnik średnioroczny cen towarów i usług dla obliczania wzrostu kosztów wynagrodzeń wg Wieloletniego Planu Finansowego Państwa z maja 2017 r.  czy  wskaźnik cen produkcji sprzedanej do  przemysłu. Oraz o zawnioskowanie o stawki zgodne z wzorem wyliczeń, a nie rekomendowane przez Podkowiańską Radę Miasta, która do tej pory opierała się na wyliczeniach urzędu i nie uwzględniała tak zwanej amortyzacji budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta.

KILKUKROTNE ODWOŁANIA MIASTA

Ponownie w uzupełnieniu wniosku zasugerowaliśmy przyjęcie niższych jak nam się wydaje akceptowalnych stawek. Niestety regulator w maju wydał decyzję odmawiającą ustalenia sugerowanych przez miasto cen za metr sześcienny wody i ścieków. W czerwcu po raz kolejny złożyliśmy wniosek o zatwierdzenie  taryf  za wodę i ścieki. Jeszcze pod koniec lipca w rozmowach próbowaliśmy przekonać regulatora do zatwierdzenia taryf proponowanych przez miasto. W odpowiedzi 30 lipca PGW Wody Polskie odpisało: „Stawki w taryfie powinny być spójne z obliczeniami na podstawie rzeczywistych kosztów.”

DECYZJA WÓD POLSKICH – STAWKI ROSNĄ

13 sierpnia do urzędu została przesłana decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.RET.070.1.273.5.2018 z 8 sierpnia zatwierdzająca taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Niestety, regulator nie podzielił argumentacji miasta, nie uwzględnił uwarunkowań i ustalił taryfę na dużo wyższym poziomie niż dotychczas obowiązująca, a także dużo wyższym niż ta proponowana w grudniu 2017 roku przez Radę Miasta.

Woda

 

zł za 1 m³

Ścieki

 

zł za 1 m³

Opłata miesięczna

abonamentowa

Taryfy zatwierdzone przez centralnego regulatora PGW Wody Polskie grupa 1* 4,63 10,26 9,56
grupa 2* 4,91 10,26 9,80
Taryfy proponowane przez Miasto Podkowa Leśna we wniosku z 9 marca 2018 r. grupa 1 2,72 7,86 13,26
grupa 2 4,08 11,79 13,26
Taryfy uchwalone w grudniu 2017 przez Radę Miasta Podkowa Leśna 2,72 7,86 13,26
Taryfy dotychczas obowiązujące (do 27.08.18)

 

2,38 8,09

W tabeli zamieszczono taryfy uregulowane przez Wody Polskie dla pierwszych 12 miesięcy, w kolejnych dwóch latach te stawki nieznacznie rosną.

*Grupa 1 obejmuje gospodarstwa domowe oraz instytucje użyteczności publicznej lub obiekty pełniące funkcje publiczne a zarządzane przez Miasto Podkowa Leśna i dotyczy odbiorców wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe znajdujące się w granicach administracyjnych miasta.

*Grupa 2 obejmuje gospodarstwa domowe znajdujące się poza granicami miasta oraz pozostałych odbiorców (np. prowadzących działalność usługowo-handlową) oraz tak zwanej wody bezpowrotnie zużytej.

Jak widać wg regulatora, Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie, działającego od 1 stycznia br stawki za wodę dla mieszkańca Podkowy Leśnej mają wzrosnąć prawie dwukrotnie, a opłaty za 1 m³ o blisko 30%,

Podjąłem decyzję o odwołaniu się od ustalonych przez Wody Polskie taryf, a w przypadku ponownego nieuwzględnienia argumentacji miasta, o przekonaniu Rady Miasta Podkowa Leśna do podjęcia uchwały wprowadzającej dopłaty do 1 m ³ wody i ścieków do poziomu przyjętego w uchylonej przez Wojewodę Mazowieckiego uchwale Rady Miasta z grudnia 2017 r. Czy uchwała nie zostanie uchylona przez Wojewodę oraz Regionalną Izbę Obrachunkową? – pytanie pozostaje otwarte.

W związku z tematem 6 września o godzinie 18.30 zapraszam mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w Pałacyku Kasyno.