Wszystkie wpisy, których autorem jest Artur Tusiński

Finał skarg w prokuraturze – umorzenie

Ostatnie dni nie są łaskawe dla stowarzyszenia Dendropolis i ich sympatyków.

Kolejna informacja dobra dla miasta, ale też dająca ogromną ulgę mnie i moim bliskim, pracownikom urzędu i wykonawcom po trzech latach nękających skarg, wymuszanych kontroli, wyjaśnień i przesłuchań.

Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim umorzyła śledztwo w sprawie podejrzenia nieprawidłowości przy prowadzeniu budowy stawu i jego rozliczeniu, stawianych zarzutów niedopełnienia obowiązków i przekroczenie uprawnień przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wynikających z ustawy o finansach publicznych i Prawo Zamówień Publicznych, poprzez brak procedur, wadliwy nadzór, „ciche” porozumienie z wykonawcą, narażenie na szkodę miasta w wysokości blisko 600 tys. zł, potwierdzenie nieprawdy w protokole odbioru robót, co miało przyczynić się do strat finansowych dla miasta, podawanie nieprawdziwych informacji w celu wyłudzenia dotacji na przebudowę, itd. (nie sposób wszystko przytoczyć).

Prokuratura po zasięgnięciu informacji z Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictw Narodowego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przeanalizowaniu Raportu CBA oraz przesłuchaniu i zebraniu zeznań od licznych świadków uznała, że czyny nie zawierają znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa, a mówiąc wprost –  nie łamie prawa ten, kto postępuje zgodnie z literą prawa.

Postępowanie zainicjowane przez grupę kilku mieszkańców, w toku włączono zawiadomienie pokontrolne CBA, które jak pamiętacie również wszczęło kontrolę po kilku skargach mieszkańców (tych samych zresztą) pn. „wyciąganie ogromnych pieniędzy na fikcyjne zamówienia publiczne, przekręty burmistrza”. Ani CBA, ani prokuratura nie potwierdziła tych absurdalnych, wyssanych z palca zarzutów.

Czy to zamyka sprawę? Przypuszczam, że nie, tym bardziej, że będąc przesłuchiwanym w charakterze świadka, w obecności pani Prezes Dendropolis, dowiedziałem się, jakoby stowarzyszenie Dendropolis było stroną pokrzywdzą występującą w imieniu mieszkańców (sic!) (udział w przesłuchaniu pokrzywdzonego z możliwością zadawania mi pytań został dopuszczony przez prokuratora). Przecież w każdym postępowaniu (także prokuratorskim) można wnieść zażalenie, napisać skargę na prokuratora, sędziego, ministra, urzędnika, czy inne służby, słać pisma, pisma, pisma. W ten sposób można grillować sprawę latami, nękając po drodze często przypadkowych ludzi. Tej grupie, dzisiaj już sformalizowanej i ich nielicznym aktywnym sympatykom dawno nie chodzi o budowę stawu, ochronę charakteru zabytkowego miasta, tak jak nigdy celem nie było dobro ogółu społeczności podkowiańskiej. Cel jest inny, jasny dla mnie i zapewne już od dawna widoczny dla większości mieszkańców.

Choć wiadomość z Prokuratury radosna, to kontastacja smutna, niemniej nie załamujemy rąk, idziemy do przodu, robiąc co do nas należy, zgodnie z oczekiwaniami podkowian i w interesie naszego miasta.

Podkowa kwitnie

Roślinność jest niezwykle ważnym komponentem środowiska w przestrzeni miejskiej. Założona przez nas zieleń latem wygląda pięknie. Tu, gdzie możemy, pasy drogowe wzbogacamy w drzewa. Widzimy, gdy pięknie kwitnie, gdy jesienią gubi liście, jej funkcjonowanie przynosi nam ogromne korzyści.
Pracujemy nad pozyskaniem dofinansowania na kolejne nasadzenia. Różne badania psychologiczne przeprowadzane na mieszkańcach miast wykazują, że otoczenie przyrodnicze – roślinne poprawia nastrój, zwiększa poczucie wartości, poprawia koncentrację, wzmacnia stosunki międzyludzkie. W Podkowie nigdy nie brakowało zieleni, ale też nigdy nie była tak uporządkowana. O zieleń w mieście trzeba dbać, puszczenie jej samopas nie przynosi korzyści, wręcz przeciwnie, sprawia, że dzikie zakątki stają się niebezpieczne, zacienione, wilgotne, co nie sprzyja dobremu samopoczuciu. Wiele jeszcze mamy do zrobienia w tym temacie, ale już możemy się cieszyć z efektów kilku ostatnich lat.
Fot.1
Fot.2
Fot.3
Fot.4
Fot.5
Fot.6

Uruchomiono procedurę w/s wpisu ulic do rejestru zabytków

Konserwator Zabytków (MWKZ) poinformował urząd, że do końca czerwca br. zostaną wszczęte postępowania o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych alei lipowych, czyli ulic J. Pawła II i Kościelnej, w związku z wnioskiem m.in stowarzyszenia Dendropolis z lipca zeszłego roku.
Przypomnę, że:
  • obie aleje mają status pomnika przyrody i są już objęte ochroną
  • od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru zabrania się prowadzenia JAKICHKOLWIEK prac (podobnie jak w przypadku Alei Lipowej) – tak mówi ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Doświadczenie uczy, że procedura potrwa…
Lokalni „działacze” nie odpuszczają…

Absolutorium za 2020 rok jednogłośne

W lekko niecodziennej scenerii Rada Miasta Podkowa Leśna jednogłośnie udzieliła mi wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok.
Dzięki dobrej współpracy z radnymi, dyrektorami jednostek oświaty, kultury, ośrodka pomocy oraz wsparciu mieszkańców udało się osiągnąć nie tylko znakomite rezultaty finansowe, ale przede wszystkim zorganizować się w trudnym roku covidowym. I za to bardzo dziękuję.

Brwinowska wyremontowana

Zakończono remont ulicy Brwinowskiej. Nowością są pomalowane pasy, których na tej ulicy nie było wcale. Praktycznie na całej długości poza skrzyżowaniami jest podwójna linia ciągła, co oznacza, że nie ma możliwości wyprzedzania zgodnie z przepisami. Policja została uczulona, by mieć baczenie na niesubordynowanych kierowców.
Przy przejściu dla pieszych został zamontowany aktywny pulsacyjny znak wraz z panelem solarnym, którego światło uruchamia się przy zbliżeniu się pieszego do przejścia oraz czerwone oznakowanie poziome, co ma znacznie poprawić bezpieczeństwo w okolicy pumptracka. Kolejne nowe oznakowanie zostało zamontowane przed przejazdem WKD – aktywny znak stop.
Prowadzimy rozmowy o wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Ogrodowej (na wysokości cmentarza), oświetlenie (lamp) na wysokości pumptracka oraz zastosowanie bardziej skutecznego odwodnienia.
Uważam, ze remont tej ulicy został przeprowadzony bardzo sprawnie, z uwzględnieniem zminimalizowania uciążliwości dla kierowców, za co Powiatowemu Zarządowi Dróg w Grodzisku Maz. należą się podziękowania.
fot.2
fot.3
fot.4
fot.5