Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Fotowoltaika w mieście

Odnawialne źródła energii to nie tylko oszczędności, uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw, ale to przede wszystkim ogromne korzyści dla środowiska naturalnego. To cytat z sierpniowego artykułu, w którym przybliżyłem plany i zakres działania w tym temacie http://arturtusinski-podkowa.pl/fotowoltaika-szukanie-oszczednosci/

Nie minął rok, a już rozpoczęliśmy kolejną dużą inwestycję fotowoltaiczną prowadzoną na kilku miejskich budynkach. Wcześniejsze instalacje na budynku przedszkola i biblioteki przynoszą miastu duże oszczędności. Na zdjęciach widzicie montaż paneli na dachu szkoły. W tabelce budynki, na których pojawią się lada moment kolejne panele.

 

Lp. Lokalizacja Moc kWp Stan
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy, ul. Jana Pawła II 20 – instalacja 1 35,1 Obecnie montowana
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy, ul. Jana Pawła II 20 – instalacja 2 41,4 Obecnie montowana
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy, ul. Jana Pawła II 20 – instalacja 3 36 Obecnie montowana
TKKF Podkowa Leśna, ul. Głogów 11 42,3 Druga połowa lutego
Delikatesy Podkowa, ul. Jana Pawła II 3 9,9 Montaż konstrukcji
Weranda-Księgarnia, ul. Jana Pawła II 5 8,55 Montaż konstrukcji
Przychodnia Basis. NZOZ, ul. Błońska 46 18 Druga połowa lutego
Budynek Urzędu Miasta, ul. Kościelna 3 10,35 Montaż konstrukcji
Łącznie 201,6

 

W mieście już pracuje instalacja na budynku biblioteki od 2018 roku o mocy 8 kWp oraz budynku przedszkola o mocy 33 kWp działająca od marca 2022 roku.

Dzięki wszystkim działającym instalacjom fotowoltaicznym wyprodukować powinniśmy ok. 250 MWh energii rocznie. Ok 30% wyprodukowanej energii będziemy w stanie zużyć na bieżące własne potrzeby. To znaczy, że zredukujemy konieczność zakupu na energię  w skali miasta o kolejne 10-15%

Resztę wyeksportujemy do sieci PGE, aby poprawić efektywność instalacji, czeka nas trochę pracy, po kilku inwestycjach w modernizację i budowę własnych odcinków instalacji energii elektrycznej, magazynów energii – % oddanej energii do sieci PGE znacząco spadnie, tak jak nasze rachunki.

W ramach projektu który realizujemy powstaną też dwie dwustanowiskowe stacje ładowania dla samochodów elektrycznych.

Pozyskaliśmy 1.2 mln dotacji – koszt projektu 1.27 mln czyli 95% dotacji. Przetarg opiewa na niższą kwotę.

 

 

Wzrośnie opłata za śmieci

Aktualna stawka za odbiór odpadów na terenie Podkowy Leśnej uchwalona w roku 2019 nie pokrywa w pełni kosztów jakie ponosi obecnie miasto za wywóz śmieci.

Ciągły wzrost kosztów przy jednoczesnym utrzymywaniu się wpływów za usługę na podobnym, a nawet niższym poziomie co w roku 2019 powoduje, że zamiast wydawać pieniądze na dodatkowe usługi na rzecz mieszkańców, subwencjonujemy śmieci. Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi winien się samofinansować.

Wybrana metoda pozostaje bez zmian, ponieważ funkcjonuje prawidłowo, wprowadzenie jej w roku 2019 doprowadziło do poprawy bilansu pomiędzy wydatkami związanymi z obsługą systemu a faktycznymi dochodami, czyli opłatami ponoszonymi przez mieszkańców.

System naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej na podstawie metody od m3 zużytej wody działa w Podkowie Leśnej od 4 lat. Wodomierze znajdujące się na nieruchomościach położonych na terenie miasta posiadają zdalny odczyt, a każdy z mieszkańców ma dostęp do swoich danych. Rozliczanie zużytej wody dla mieszkańców jest w systemie dwumiesięcznym poprzez wystawianie faktur.

W przypadku tej metody, wysokość opłaty za odbiór odpadów powiązana jest z ilością zużytej wody w danej nieruchomości, tak więc każdy z mieszkańców może sam decydować jakie jest zużycie wody, a co za tym idzie pośrednio ma wpływ na wysokość naliczanej opłaty. Taki system naliczania zobowiązań względem miasta wywiera pozytywny efekt proekologiczny a także prospołeczny, chociażby w kwestii zmniejszonego zużycia wody, co w konsekwencji przekłada się na produkcję ścieków komunalnych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021 oraz 2022 i szacowanych kosztów funkcjonowania systemu w 2023 roku, ustalono że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości są niewystarczające.

ROK Dochody z opłaty Wydatki na odbiór odpadów Różnica zaległości w opłacie na koniec danego roku
2019 984 234,69 1 298 451,33 -314 216,64 178 987,02
2020 1 275 095,66 1 378 996,06 -103 900,40 165.825,60
2021 1 229 062,08 1 448 003,45 -218 941,37 249 988,46
2022 do 27.12 1 277 823,38 1 399 039,70 -121 216,32 90 961,30

Wyliczenia kosztów dokonano przede wszystkim w oparciu o:

– ilość zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych na poziomie 2022 r.,

– liczbę mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami na dzień 31.12.2022 r.

Oszacowano, że cena 9 zł powinna wzrosnąć do 11 zł/ m3 zużytej wody. W związku z tym Rada Miasta  na ostatniej sesji podjęła stosowną uchwałę. Podwyżka ceny będzie obowiązywała od 1 kwietnia.

Nowelizacja ustawy wprowadziła również górną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku przyjętej metody od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, która nie może wynosić więcej niż 7/8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, to znaczy od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. nie może być wyższa niż 160,83 zł miesięcznie, co daje kwotę roczną w wysokości 1929,96 zł. W naszym mieście zmniejszeniu opłaty podlegać będzie  ok. 4% mieszkańców. Właściciele nieruchomości kompostujących bioodpady mogą skorzystać ze zniżki, która wynosi 0,60 zł/m3.

Po kolejnym przetargu (sierpień) okaże się, czy wprowadzona podwyżka zaspakaja obecny niedobór środków. Gdyby okazało się, że uzyskamy „poduszkę” finansową, wynikającą z podwyższenia stawki za odpady komunalne, to będzie możliwe zorganizowanie dodatkowej akcji np. odbioru liści w określonych ilościach. Możliwość odbioru liści jest najczęściej zgłaszanym postulatem przez mieszkańców miasta i dotyczy głównie osób starszych. Dzisiaj liście w dowolnej ilości możemy odwieźć do PSZOK. Zbilansowanie systemu poprzez zwiększenie wpływów z tytułu opłat pozwoliłoby na organizowanie co najmniej raz w roku akcji odbioru przygotowanych liści z posesji, których właścicielami są osoby starsze z utrudnioną motoryką, bez możliwości transportu liści do PSZOK lub też osoby w gorszej sytuacji finansowej.

 Mam nadzieję, że przyjmiecie Państwo podwyżkę ze zrozumieniem i nie będzie ona szczególnie dotkliwa.

Dla przypomnienia wcześniejsze istotniejsze artykuły w tym temacie

http://arturtusinski-podkowa.pl/smieci-zdrozeja/

http://arturtusinski-podkowa.pl/nowe-zasady-oplat-za-odbior-smieci/

Skrzyżowanie 719 z Gołębią

W lipcu zeszłego roku, w związku z licznymi zgłoszeniami przez mieszkańców w sprawie nieprawidłowo ustawionych świateł na skrzyżowaniu trasy 719 i ulicy Gołębiej (przy Galerii Podkowa) skierowałem pisma interwencyjne (przeprowadzenie działań kontrolnych i naprawczych – sprawdzenie poprawności działania) do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) oraz prośbę do Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej o podanie statystyk kolizji i wypadków.

Statystki kształtują się następująco: w okresie 1.01.2021 – 30.06.2022 Policja została wezwana do 6 kolizji i 1 wypadku, Straż Pożarna brała udział w 5 zdarzeniach.  Niezwłocznie, jeszcze w lipcu zeszłego roku zlecono konserwatorowi sygnalizacji świetlnej dokonanie sprawdzenia działania urządzeń. Podczas przeglądu została poprawiona jedna z kamer. Urząd Marszałkowski, któremu także przekazano sprawę, po dokonanych oględzinach nie stwierdził nieprawidłowości, jednocześnie informując nas, że w czasie pandemii wszystkie światła na terenie województwa mazowieckiego zostały przełączone w tryb „stałoczasowy”. W III kwartale przywrócono akomodacyjne sterowanie sygnalizacją, co powinno wykluczyć sytuacje nieczytelne (niebezpieczne) dla użytkowników drogi.

W związku z kolejnymi zgłoszeniami o trwających nieprawidłowościach z sygnalizacją w obrębie tego skrzyżowania, ponownie 2.01.2023 r. wystąpiłem do MZDW o podjęcie działań. Czekamy.

Jeżeli macie Państwo jakieś aktualne obserwacje co do prawidłowego bądź nieprawidłowego działania tych świateł, to proszę o taką informację na maila artur.tusinski@podkowalesna.pl  lub zgłoszenie do urzędu.

e-usługi dla podkowian

Uruchomiliśmy system e-usługi dla mieszkańców. Wszystko lub prawie wszystko można załatwić przez telefon.

Panel mieszkańca jest przede wszystkim podstawową platformą komunikacyjną między mieszkańcem a urzędnikiem.

Oprócz standardowych funkcji, jak złożenie wniosku lub dokonywania płatności za wodę, śmieci, czynsz, podatek od nieruchomości, możliwe będzie sprawdzenie stanu swoich zobowiązań oraz otrzymywanie powiadomień (w różnej formie w zależności od ustawień).

Za pośrednictwem modułu „zgłoś problem” będzie można zgłosić awarię lampy, uszkodzony znak drogowy i czy inne nieprawidłowości.

Narzędzie to ma też usprawnić konsultacje społeczne, istnieje możliwość ankietowania, zgłaszania wniosku w budżecie partycypacyjnym, a także sprawdzania kalendarza wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz kupna biletu na imprezy zamknięte.

W portalu można sprawdzić rejestry, np. pomników przyrody, lokalizację obiektów sportowych czy rekreacyjnych itd.

Jedną z ważnych informacji jest tzw. e-cmentarz, czyli narzędzie, które umożliwia lokalizację grobów, krótkie metryczki dot. pochowanych osób oraz wizualizacje. System wyznacza drogę od wejścia na cmentarz do danej kwatery. Narzędzie takie umożliwia szybkie wyszukiwanie grobów, które jest dedykowane nie tylko podkowianom, ale bliższym i dalszym rodzinom osób zmarłych i pochowanych na cmentarzu.

Co należy zrobić?

Za pośrednictwem komputera zalogować się – panel logowania na stronie miasta https://portal.podkowalesna.pl/  (potrzebny jest profil zaufany lub konto w banku. Osobom nieposiadającym komputera, bądź mającym problemy techniczne służymy pomocą w urzędzie.

E-usługi, to szereg możliwości, o których więcej w załączonym filmie.

https://www.youtube.com/

Budżet na 2023 uchwalony

Na sesji 20 grudnia br. Rada Miasta podjęła uchwałę budżetową na 2023 rok. Przyszłoroczny budżet to trudny budżet, przede wszystkim dlatego że zmiany podatkowe wprowadzone z „Polskim Ładem” mocno uszczupliły dochody gmin. Udziału w podatkach dochodowych osób fizycznych drastycznie spadły. Zmiany dotknęły szczególnie duże miasta, ale także gminy, które miały duży udział tego podatku w strukturze swoich dochodów. Dochody z tego tytułu na rok 2023 planowaliśmy na poziomie dochodów z 2017 roku, a planując budżet musieliśmy się zmierzyć z tym, że w kasie mamy mniej 8 milionów złotych. Udało się jednak wszystko dopiąć, dlatego że już parę lat temu podjęliśmy wiele działań mających na celu ograniczenie wydatków bieżących, a także przyjęliśmy zasadę, że wszystkie inwestycje opłacamy z własnych pieniędzy, a dopiero później otrzymujemy ewentualne dofinansowania. Takie działanie pozwoliło nam wypracować pokaźną ilość środków własnych, pomimo tego, że miasto ciągle płaci „Janosikowe”. Nie bez znaczenia jest pożyczka którą pozyskaliśmy na budowę przedszkola. 0,22% w skali roku – to bardzo niski koszt kredytu, zadłużenie odczuwamy jedynie z uwagi na końcówkę spłat kredytów zaciągniętych w latach 2008-2012 na budowę szkoły i dróg. Planowane dochody  wynoszą 36.726.322 zł, wydatki są na poziomie 47.104.957 zł, w tym wydatki majątkowe (inwestycje 12.689.500 zł), gdzie deficyt pokrywamy w całości ze środków własnych.  

Trudny budżet, to nie znaczy zły, bo na inwestycje drogowe pozyskaliśmy ponad 5 milionów złotych, za co zamierzamy przebudować ponad 3 km dróg, tak ważne i długo oczekiwane jak: Gołębia, Orla i Sokola. Być może uda się dołożyć do realizacji pakietu drogowego ulicę Zachodnią. Poza tym nie zapomnieliśmy o programach zdrowotnych, społecznych, także zwiększyliśmy wydatki na szkołę, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, bibliotekę. W budżecie jest  6,432 mln zł środków zewnętrznych pozyskanych, krajowych i UE, a nie powiedzieliśmy jeszcze stop.

Na pewno nie udało się wszystkich oczekiwań zaspokoić, niemniej to dobry budżet. Oby tylko wiecznie rzucający kłody pod nogi w końcu zreflektowali się, że ciągle działają na szkodę mieszkańców i miasta. Tego, w kontekście budżetowym życzę sobie i Państwu na nadchodzący rok 2023.

Za mijający rok dobrej współpracy dziękuję radnym, dyrektorom jednostek i mieszkańcom.