Konferencja – Normalizacja i ja.

Polski Komitet Normalizacyjny zaprosił mnie na konferencję podsumowującą VII Ogólnopolski Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych „Normalizacja i ja. Normy + miasto = smart city”. Podczas spotkania prelegenci omówili praktyczne aspekty stosowania norm w kontekście smart city. W programie również przewidziane było moje wystąpienie o projektach smart w Podkowie Leśnej.

Celem konferencji było:

  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych w kontekście wprowadzenia normalizacji w nowych podstawach programowych nauczania w szkołach zawodowych.

Wydarzenie było adresowane do dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z całego kraju.

 

Dodaj komentarz