29 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI  29 września 2017 – 26 października  2017 roku

Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 7 zarządzeń.  Dotyczyły spraw bieżących m.in. powołania komisji przetargowych, zmian budżetowych miasta, a także spraw związanych z dzierżawą, najmem nieruchomości gminnych              i inwentaryzacji składników majątkowych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

  • spotkanie z Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych
  • spotkanie z Dyrektorem z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych
  • spotkanie z Wojewodą Mazowieckim dotyczące spraw bieżących.

Sprawy bieżące:

  • Trwają prace konserwatorskie przed zimą w budynkach należących do miasta
  • Trwają prace porządkowe na cmentarzu przed Świętem 1 listopada
  • Zakończyło się zbieranie ofert w zapytaniu dotyczącym budowy monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Wpłynęło 9 ofert, trwa ich weryfikacja formalna i merytoryczna.
  • Otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę toru rowerowego typu pumptrack w wysokości 104.866 zł, co daje 64% wartości projektu. Projekt został złożony poprzez LGD „Zielone Sąsiedztwo”.
  • Zamówione zostały urządzenia do budowy Młodzieżowej Strefy Aktywności na terenie MOK przy ul. Świerkowej.
  • Trwają prace w zakresie ogrodzenia boiska z piłko-chwytem przy ul. Wiewiórek
  • W dniu 9.10.2017 r. wprowadzono wykonawcę – MKL-BUD Michał Lulis (z siedzibą w Warszawie) na budowę ścieżek rowerowych:
   • PL2 – odcinek od Parowu Sójek – WKD Główna
   • PL3 – odcinek wzdłuż ul. Jelenia
   • PL4 – odcinek ul. Bukowa – Modrzewiowa – Akacjowa i Jelenia Bobrowa
   • PL5 – odcinek ul. Rysia w kierunku Bobrowej
  • Ogłoszono przetarg na budowę ścieżki rowerowej – odcinek PL1 od ul. Parkowej do Parowu Sójek – 05.09.2017 r. Termin składania ofert 14.11.2017 r.
  • Ogłoszono przetarg na zadanie pn.:„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Podkowa Leśna na terenie Miasta Podkowa Leśna do dnia 30.04.2019r. Do dnia 19.10.2017 wpłynęły 2 oferty od firmy:
  • ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH Jolanta Generalczyk,
   05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 13
  • SEN-MARC mgr. inż. Marek Sentkowski, ul. Krótka 2B, 05-822 Milanówek. Obecnie oferty badane są co do zgodności ze SIWZ.
  • W dniu 19.10.2017 r. zawarto umowę z firmą A&D PARTNERS Adam Bujakiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Batorego 18 lok. 233/234 na zadanie pn.:„Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna do dnia 31.12.2018r.
  • W dniu 20.10.2017 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków:
    • budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna,
    • budynek komunalny, ul. Jaworowa 13

   Termin składania ofert: 06.11.2017 r.

     • W dniu 20.10.2017 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11)w Podkowie Leśnej – Etap I.” (dotyczy stawu) Termin składania ofert: 06.11.2017 r.
     • Obecnie oczekujemy na pozwolenie rozpoczęcia prac budowlanych dla inwestycji cięgi pieszo-jedne na odcinkach WKD Główna –Świerkowa- Akacjowa do ul. Jana Pawła II i Sosnowa-Kolejowa do Podleśnej
     • Trwają prace zakańczające przebudowę ulicy Głównej (Lotnicza – Błońska)
     • Trwa budowa P&R
     • Wykonano i zatwierdzono aktualizację projektu stałej organizacji ruchu na terenie P&R oraz ulicach Błońskiej i Słowiczej.
     • Położono rury osłonowe pod docelową infrastrukturę oświetlenia i monitoringu na P&R.
     • Zlecono zamontowanie opraw świetlnych wolnych słupach energetycznych oraz dostawienie słupów oświetleniowych z oprawami w miejscach gdzie dzisiaj ich brakuje. Dotyczy 30 punktów świetlnych.
     • Trwają prace związane z przebudową ulicy Cichej
     • Rozpoczęto przebudowę ulicy ul. Storczyków na odcinku Jana Pawła II – Kwiatowa
     • Wykonano ekspertyzę – biegli sądowi z zakresu drogownictwa, dotyczącą oceny prawidłowości wykonania projektu i prac budowlanych przebudowy ulicy Iwaszkiewicza. Ekspertyzę nakazał miastu wykonać PINB – koszt ponad 6000 zł. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
     • Trwają naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta.
     • Zostały wykonane nasadzenia na wyremontowanej części ul. Reymonta
     • Został ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bażantów 13
     • Ogłoszono po raz kolejny zapytanie ofertowe w sprawie wykonania ekspertyzy technicznej budynku Willi Jókawa przy ul. Parkowej 19
     • Ogłoszono wykaz dla nieruchomości położonej przy ul. Brwinowskiej 30 w celu dzierżawy terenu w drodze przetargu na okres 15 lat
     • Ustawiono barierki przy ul. Lotniczej/Jeleniej oraz donice w ul. Iwaszkiewicza, aby zablokować parkowanie samochodów w pasie zieleni.
     • Trwają prace pielęgnacyjne drzew na terenie miasta.
     • Kończą się prace przy wymianie wodomierzy u mieszkańców. Wodomierze zostały wymienione na 793 posesjach – wg przyjętych przez UM i rozliczonych protokołów wymiany. Wg informacji wykonawcy wymieniono ponad 950 wodomierzy. W ok. 100 przypadkach wydawane będą decyzje administracyjne nakazujące udostępnienie posesji w celu ich wymiany.
     • 16 października otrzymaliśmy Decyzję z dnia 5 października Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na przywrócenie możliwości spożywania wody z naszej sieci wodociągowej.

    Inne

    • Została podpisana umowa z NZOZ Basis na wykonywanie zabiegów rehabilitacji leczniczej. Od 1 listopada do 20 grudnia 2017 r. wszyscy zameldowani na pobyt stały mieszkańcy Podkowy Leśnej, posiadający skierowanie od lekarza mogą uzyskać refundację zabiegów do wysokości 200 zł. Zapisy – z dokumentem osobistym i skierowaniem od lekarza – przyjmowane są w Urzędzie Miasta pok. 7. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 9.000 zł.
    • 12 października odbyła się rozprawa w sądzie karnym w Grodzisku w/s byłej skarbnik miasta.
    • Trwają konsultacje społeczne w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna. W porozumieniu z dyrektorami szkół wśród młodzieży klas gimnazjalnych i licealnych zostanie przeprowadzone badanie ankietowe w ramach konsultacji społecznych Studium. Formularze ankiet trafiły już do szkół.
    • 29 września odbył się „objazd” badawczy miasta w ramach konsultacji społecznych w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.
    • 10.2017 r. odbył się panel ekspercki zorganizowany w ramach konsultacji społecznych w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.
    • W dniu 30.09 odbyły się I Mistrzostwa Podkowy Leśnej w szabli „Podkowiańska Szabla 2017” w zawodach wzięło udział ponad 50 zawodników.
    • Dnia 7.10 w Podkowie Leśnej odbył się Narodowy Dzień Sportu zorganizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Sportowa Podkowa, Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe i Klub Jeździecki Podkowa Leśna.
    • Dnia 13.10. odbył się wyjazd reprezentacji Miasta na zawody SGZM Mazovia, w Piłkę Nożną chłopców do Błonia.
    • Dnia 15.10 odbył się VII bieg z cyklu Maraton Miast Ogrodów
    • 26 września 2017 r. o godzinie 18.30 w sali konferencyjnej w Szkole Podstawowej Jana Pawła II 20 odbyło się spotkanie z mieszkańcami nt. dróg, nowych zasad gospodarowania odpadami oraz została przedstawiona koncepcja wizualizacji stawu.
    • W sobotę 30 września odbyła się wyprzedaż rzeczy ruchomych, które gmina przejęła na mocy postanowienia Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny. Są to różne osobiste przedmioty użytkowe i codziennego użytku od ubrań, poprzez książki, naczynia i meble. Pozostałe, niesprzedane rzeczy zostaną zutylizowane.
    • 4 października w ramach Smart Public & IT Forum, wziąłem udział w panelu eksperckim
    • W dniu 11.10.2017 na zaproszenie Prezydenta RP wziąłem udział w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”.
    • W dniu 20.10.2017r. wziąłem udział w Kongresie Gmin Wiejskich RP

  • Zaproszenia:

    Zapraszamy do udziału w biegu finałowym Maratony Miast Ogrodów „NOC-sto nogi” w stawisku 4.11.2017.

Dodaj komentarz