Forum Organizacji Pozarządowych

Podkowiańskie Forum Organizacji Pozarządowych jest miejscem corocznego spotkania dwóch sektorów: pozarządowego i publicznego, stwarzającym przestrzeń do dyskusji, wzmocnienia i pogłębiania współpracy. Forum jest otwarte, mogą w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, lokalni aktywiści i chętni do społecznego działania. Dzięki tej płaszczyźnie współpracy możliwe jest wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, wymiana doświadczeń. Na najbliższym Forum przedstawione będą projekty konkursów dla organizacji, w nieco zmienionej formule niż dotychczas miało to miejsce, robocze sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2014 oraz dyskusja nad wprowadzeniem platformy konsultacji społecznych. Inicjatywę Forum postrzegam jako część procesu zbliżenia i budowy wzajemnego zaufania. Mam nadzieję, że spotkanie będzie ciekawe i owocne oraz odbędzie się w dobrej atmosferze wzajemnej życzliwości. Serdecznie zapraszam.

Dodaj komentarz