40 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 26 kwietnia 2019 roku – 30 maja 2019 roku 

 Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 10 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących m.in. zmian budżetowych miasta, spraw organizacyjnych

 

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniu przedstawicieli zarządów Unii Miasteczek Polskich
 • Udział w spotkaniu zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Spotkanie w/s klastra energii Zeroemisyjne Gminy Mazowsza w Mszczonowie
 • Podjęcie rozmów z włodarzami kilku gmin obszaru funkcjonalnego Warszawy ws gospodarki odpadami.
 • Posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego ZIT
 • Spotkanie w ramach ZIT z gminami południowo- zachodniej części WOF w związku z realizacją projektu
 • Udział w spotkaniach w ramach Komitetu Organizacyjnego Obchodów 4 czerwca „Święta Wolności i Solidarności”
 • Spotkanie z przedstawicielami władz Gminy Łomianki
 • Spotkanie z przedstawicielami władz Gminy Brwinów
 • Spotkanie Rady Programowej Smart City

Sprawy bieżące:

 • Otrzymaliśmy dofinansowanie na termomodernizację w budynkach komunalnych w wysokości 422.000 zł
 • Pozyskaliśmy środki zewnętrzne w kwocie 40 000 zł dotacji na opracowanie strategii elektromobilności
 • Odbyła się kontrola WFOŚ realizacji 7 projektów realizowanych przez miasto w latach 2015-2018 – bez uwag
 • Odbyła się kontrola stawu w Parku Miejskim. Kontrolę zgodnie z kompetencjami prowadził Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zostały skontrolowane wszystkie dokumenty, pozwolenia, projekty, zgody oraz przeprowadzono wizję – bez uwag
 • Uzyskaliśmy pozytywne opinie starostwa Powiatu Grodziskiego odnośnie wprowadzenia SPP w Podkowie.
 • Uzyskano wstępne pozytywne opinie w sprawie możliwości lokalizacji w ul. Jana Pawła II przystanków autobusowych oraz wykonania dodatkowych zatok postojowych na wysokości pawilonu handlowego u zbiegu ulicy Jana Pawła II i Akacjowej.
 • Dokonano wprowadzenia na plac budowy wykonawcy przebudowy ulicy Helenowskiej
 • W związku z telefoniczną informacją dnia 15 maja PSSE w Grodzisku Mazowieckim dotyczącą jakości wody (pobrana próbka 13 maja) niezwłocznie podjęto decyzję o przełączeniu źródła zasilania w podkowiańskim wodociągu. Na dzień dzisiejszy wodociąg jest już zasilany z ujęcia w Podkowie Leśnej – badania z 23 maja.
 • Trwa procedura (rozpoznanie cenowe) wyłonienia wykonawcy na sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy ulicy Orlej
 • Trwają pracę związane z przebudową stawu w Parku Miejskim. Uszczelniana jest czasza zbiornika, ułożono także elementy obiegu zamkniętego wody.
 • Trwają prace związane z wykonaniem przebudów linii n.n. celem likwidacji kolizji dla ulic:
 • Błońska (odc. Brwinowska- Jelenia )
 • Warszawska(odc. Słowicza-Brwinowska)
 • Helenowska (odc. Brwinowska – Jelenia)
 • Główna (dotyczy słupa na skrzyżowaniu ulic. Helenowskiej i Głównej)

Inne

 • Zorganizowane zostały wybory do Parlamentu Europejskiego  – frekwencja była najwyższa w Polsce – wyniosła 70,19%. Głosy oddało 2171  osób na 3113 uprawnionych.

Wyniki kształtowały się następująco:

Koalicja Obywatelska 51,96% – ilość osób 1128
PIS 26,99% – ilość osób 586
Wiosna 10,00% – ilość osób 217
Kukiz 3,59% – ilość osób 78
Konfederacja Korwin 3,22% – ilość osób 70
Lewica Razem 2,63% – ilość osób 57
Polska Fair Play 1,61% – 35

 • Burmistrz Miasta Podkowa Leśna reprezentował polski samorząd na Ukrainie w ramach wsparcia eksperckiego Międzynarodowego Programu “Decentralisation and local government reform in Ukraine”
 • Jako przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich wraz z liderami Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw wystąpiliśmy do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o pilne spotkanie na temat sytuacji finansów publicznych. Proponowane zmiany w systemie podatkowym w znacznym stopniu uszczuplają dochody samorządów. Tylko w jednostkach samorządu terytorialnego ubytek wpływów z podatku PIT ma wynieść ok. 5,2 mld zł.

Zaproszenia:

 • W dniach 1-2 czerwca zapraszam na organizowane wydarzenia związanie z obchodami Świętami Wolności i Solidarności.
 • W weekend 15-17 czerwca odbędzie się 15 edycja Festiwalu Otwarte Ogrody

 

Dodaj komentarz