53 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI od 27 listopada do 17 grudnia  2020 roku

Zarządzenia

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostały wydane 4 zarządzenia, które dotyczyły spraw organizacyjnych w urzędzie.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie zarządu Metropolii Warszawskiej
 • Spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych
 • Spotkanie komitetu Sterującego Projektem ZONE
 • Spotkanie z CLIMATIC wykonawcą budowy przedszkola
 • Spotkanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 • Spotkanie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w związku z wymianą podłogi i pokrycia tarasu w Pałacyku Kasyno

Sprawy bieżące:

 • Zakończono procedury odbiorowe i przejęto przebudowany w użytkowanie odcinek ul. Mickiewicza na odcinku Reymonta –Sienkiewicza
 • Zakończone zostały roboty budowlane związane z przebudową ulicy Wróblej na odcinku od Jaskółczej do Sokolej.
 • Trwają prace budowlane związane z przebudową ulicy Błońskiej na odcinku od ul. Myśliwskiej do Jeleniej.
 • Zakończono przebudowę ulicy Świerkowej oraz skrzyżowania Świerkowa/ Akacjowa/Modrzewiowa.
 • Zakończono wszystkie prace i dokonano procedur odbiorowych przez Zakład Energetyczny  wykonanych przebudów linii n.n. celem likwidacji kolizji związanych z  przebudową dróg w ulicach: Kościelnej (Modrzewiowa –Akacjowa), Grabowej (skrzyżowanie z Bukową), Mickiewicza (skrzyżowanie z Sienkiewicza).
 • Zostały zakończone prace  remontowe w lokalu mieszkalnym nr 6  przy ulicy Jaworowej 13. Zakres prac obejmuje naprawę ścian, wymianę drzwi i okien,  wymianę podłóg, remont łazienki  z wymianą wyposażenia. Dodatkowo lokal zostanie dostosowany do montażu pieca gazowego  i wykonania instalacji CO i CWU.
 • Została przeprowadzona kontrola kominiarska i kontrola  wszystkich urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych wraz z przeglądami budowlanymi gminnych nieruchomości oraz bieżąca naprawa i konserwacja budynków komunalnych.
 • Nastąpiło wykonanie inwentaryzacji w domach komunalnych (Orla, Jaskółcza) w związku z wymianą kuchenek gazowych na elektryczne.
 • Wykonano nasadzenia na ul. Helenowskiej, na odcinku od ul. Jeleniej do ul. Głównej
 • Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na pielęgnację i wycinkę drzewostanu w 2021 r.
 • Zamontowano pompę głębinową i zakupiono rury na ujęciu wody oligoceńskiej, po odebraniu wyników badania wody, studnia zostanie włączona do sytemu wodociągowego,
 • Zlecono montaż urządzeń do zasilania awaryjnego – 11 szt. przepompowni,
 • Sprawdzono wewnętrzną instalację wodociągową w budynku komisariatu Policji w związku z wyciekiem wody ze studzienki kanalizacyjnej, stwierdzono awarię elektrozaworu w zmiękczaczu wody,

Inne

 • Nastąpiło uruchomienie systemu czujników pomiaru jakości powietrza w ramach projektu w programie „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza” . Jest to system wizualizacji wyników pomiarów jakości powietrza, tablice LED w 10 lokalizacjach:
  • PD01 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy – Jana Pawła II 20
  • PD02 Jana Pawła II / Borowin
  • PD03 Bukowa – RONDO
  • PD04 Bukowa / Sosnowa
  • PD05 WKD Podkowa Wschodnia
  • PD06 WKD Podkowa Główna
  • PD07 WKD Podkowa Zachodnia
  • PD08 Gołębia / Sokola
  • PD09 Pumptrack – Brwinowska
  • PD10 Myśliwska / Błońska

W ramach projektu uruchomiono również stronę internetowej z mapką lokalizacji czujników w Podkowie Leśnej, na której każdy może odczytać aktualne wyniki pomiarowe i zapoznać się z normami dla poszczególnych pomiarów. Sposób wyświetlania informacji będzie na bieżąco modyfikowany.

 • Zakończono projekt w ramach konkursu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła Plus,
 • Opracowano strategię elektromobilności dla Podkowy Leśnej
 • Złożono 2 wnioski na dofinansowanie (rozbudowa pumptruck oraz przebudowa infrastruktury szkolnej) do Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo”,
 • W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożono dwa projekty na: przebudowę ulicy Sarniej na kwotę 2 200 000 zł oraz fotowoltaikę na 930 000 zł, co miałoby znacząco obniżyć koszty stałe utrzymania miasta. W związku z przyjętymi kryteriami preferencji politycznych, oba przepadły. Na 330 mln, aż 274 mln otrzymały gminy, w których rządzi PIS.
 • Trwa przygotowanie dokumentacji do wyłonienia firmy na odbiór leków na rok 2021 z aptek na terenie Podkowy Leśnej oraz na odbiór świetlówek zbieranych przez Urząd Miasta na rok 2021.
 • Nastąpiło oddanie do użytku małego toru Pumptrack oraz toru dla rowerów Skilltrack
 • Nastąpiło rozpoczęcie prac w Ogrodzie Matki i Dziecka, gdzie zostaną zrealizowane następujące elementy:
 • podest z drewna wokół drzewa pomnikowego
 • plac z drewna dla rodziców,
 • ścieżkaz drewna, oraz nowe wejście (furtki) w istniejącym ogrodzeniu placu zabaw,
 • plac z drewna jako zakończenie ścieżki przy istniejących stojakach rowerowych
  • Został kupiony samochód dostawczy – ciężarowy, który umożliwi  sprawniejsze wykonywania prac gospodarczych na terenie miasta.
  • Zakończono procesowanie działań dot. Powszechnego Spisu Rolnego 2020
 • Na terenie miasta zostały zawieszone iluminacje świąteczne,
 • Rozpatrzono wnioski i przyznano stypendia wszystkim 10 osobom, które złożyły wnioski.
 • Zakończyły się konsultacje społeczne w/s wprowadzenia na terenie Miasta Podkowa Leśna  skrzyżowań równorzędnych. W dniach od 2 do 30 listopada b.r.  można było wypełniać ankiety (w formie papierowej i elektronicznej). Ankiety rozdawane były z październikowym numerem Biuletynu. W tej sprawie również odbył się live chat z Burmistrzem Miasta Podkowa Leśna na Facebooku.
 • Wydawane są na bieżąco Karty Mieszkańca – razem wydano już 609 Kart Mieszkańca.
 • Zostałem członkiem powołanego w listopadzie Komitetu Sterującego projektu Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji, który realizowany będzie w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w latach 2020-2023. Zadania Komitetu Sterującego będą skoncentrowane na określeniu kierunku, koordynowaniu i monitorowaniu prac projektowych oraz proponowaniu nowych działań w zakresie wdrażania rozwiązań służących poprawie jakości powietrza.

Zaproszenia

 • Zachęcam do zrezygnowania z fajerwerków i petard podczas okresu świątecznego.

Dodaj komentarz