68 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 1 lipca 2022 roku do 26 lipca 2022 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 6 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych, przetargowych i organizacyjnych w urzędzie.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniach Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.

Sprawy bieżące:

 • Podpisano umowę o udzielenie dotacji na budowę boiska sportowego w szkole.
 • Zakończono prace przy przebudowie sięgacza ul. Topolowej.
 • Dowieszono lampy oświetlenia ulicznego w ul. Mickiewicza oraz dobudowano słup z lampą oświetlenia ulicznego w ul. Sarniej.
 • Wyłoniono wykonawcę reduktora mocy biernej w budynku Przedszkola co pozwoli na obniżenie rachunków naliczanych przez PGE.
 • Trwają prace polegające na cząstkowych naprawach nawierzchni bitumicznych.
 • Podpisano umowę na odbiór odpadów w PSZOK od września 2022r. PSZOK nadal pozostanie w Nadarzynie.
 • Od września 2022 r. kolejny rok odbiór odpadów sprzed nieruchomości będzie realizowała firma Jarper, która wygrała przetarg.
 • Zamontowano 4 nowe szafy sterownicze w przepompowniach ścieków.
 • Prowadzone jest testowanie systemu monitoringu sieci wodociągowej.
 • Wybrano oferenta w postępowaniu pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 190 i 191 z obrębu 0004 w Mieście Podkowa Leśna”.
 • Wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Obraz ścienny- Mural” w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” współfinansowanego ze środków unijnych.
 • Wyłoniono oferenta zadania „Pomiar czasu na Pumptrack’u” w ramach projektu pn. „Rozbudowa Pumptrack’a w Podkowie Leśnej”
 • Przygotowano i wysłano wnioski do MWKZ o wyrażenie zgody na wycinkę drzew martwych z terenu cmentarza w Podkowie Leśnej.
 • Przygotowano i wysłano wnioski do MWKZ o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych pomników przyrody – alei lipowej w ul. Kościelnej, w ul. Jana Pawła II, lip w Ogrodzie Matki i Dziecka oraz grupy sosen w Parku w Stawisku, a także drzewostanu na działce przy ul. Jana Pawła II 29 (willa Hel) oraz ul. Parkowej 19 (willa Jókawa).
 • Ustawiono ławki na przystankach komunikacji zastępczej (ul. Główna i ul. Lotnicza).
 • Na bieżąco porządkowane są działki leśne z samosiewów i zarośli – ul. Warszawska, ul. Zachodnia i ul. Lilpopa.
 • Na bieżąco uzupełnianie są koszyki ze środkiem odstraszającym dziki, czyszczone są parkowe ławki oraz drewniane barierki ochronne.

Zaproszenia:

Serdecznie zapraszam na wycieczki rowerowe z cyklu czterech „Wakacyjnych Sobót z Rowerem” w następujących termiach:

 • w dniu 30 lipca br. celem wycieczki będzie Dworek Adama Chełmońskiego w Adamowiźnie a trasa będzie wynosiła 26 km.
 • w dniu 13 sierpnia br. celem natomiast będzie Park w Młochowie im. Janusza Grzyba a trasa będzie wynosiła 28 km.
 • w dniu 7 sierpnia br. planowana jest długa wycieczka do Lasek w Puszczy Kampinoskiej, gdzie trasa będzie wynosiła ok. 55 km.

 

Dodaj komentarz