Czym wukadka jest dla miasta

6 listopada br. w Stacji Muzeum w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej – w 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Konferencję uroczyście zainicjowała przewodnicząca komisji ds. kultury Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożena Żelazowska, wespół z zastępcą dyrektora Stacji Muzeum Walentyną Rakiel-Czanecką oraz kierownikiem Działu Ekspozycji i Wystaw Czasowych Stacji Muzeum Sławomirem Majchrem.

Konferencja składała się z trzech paneli tematycznych:

  • Dzieje rozwoju kolei od początku po czasy współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem historii Sochaczewskiej Kolei sejmikowej, warszawskiej Kolei Dojazdowej i spółki „koleje Mazowieckie- KM”
  • Kształtowanie się samorządu i jego roli w rozwoju komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego.
  • Przykłady rozwoju gospodarczego miast, gmin i powiatów dzięki komunikacji kolejowej, gdzie zostało przeze mnie omówione znaczenie ekologicznego środka transportu WKD dla miasta Ogrodu Podkowa Leśna.

Wśród prelegentów poza mną byli burmistrzowie Grodziska Mazowieckiego, Sochaczewa, Wyszogrodu Ożarowa Mazowieckiego, starosta powiatu sochaczewskiego, przedstawiciele marszałka województwa mazowieckiego, prezesi SKM i WKD oraz eksperci związani ze stowarzyszeniami kolejowymi, którzy podjęli rozważania na temat historii kolejnictwa, kształtowania się samorządu oraz rozwoju gospodarczego związanego z komunikacją. Spotkanie stało się inspiracją do dyskusji na temat przeszłości i przyszłości transportu szynowego. Poruszonych zostało wiele interesujących zagadnień, które przybliżyły zebranym tematykę związków samorządu terytorialnego z organizacją i rozwojem transportu publicznego.

Dodaj komentarz