Czyszczenie miasta z reklam -cd.

Prace nad uporządkowaniem przestrzeni Podkowy Leśnej z nielegalnych reklam zostały zintensyfikowane. Po wymianie korespondencji z reklamodawcami i stosownymi urzędami przyszedł czas na podjęcie kolejnych kroków. Odbyłem kilka rozmów:

  • jeszcze w styczniu w Podkowie spotkałem się z Kierownikiem Wydziału Zabytków Nieruchomych – Małgorzatą Chodorowską i jej dwoma merytorycznymi pracownikami.
  • 3 lutego odbyła się wizja lokalna miejsca posadowienia nielegalnej reklamy wielkogabarytowej przy trasie 719 róg Gołębiej z udziałem moim oraz pracownika ze strony podkowiańskiego urzędu, Naczelnika Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (z Grodziska Mazowieckiego) – Jarosława Roszczypały oraz urzędnika z ramienia inspektora i właściciela posadowionej tablicy reklamowej. W wyniku oględzin podjęto decyzję o wszczęciu postępowania, ze względu na znamiona złamania przepisów ( Prawo Budowlane, Ustawa o drogach publicznych): urządzenie zostało wybudowane bez pozwolenia na budowę, zgłoszenia, prawa do dysponowania nieruchomością oraz zostało nielegalnie podłączone do prądu. Konsekwencją złamania przepisów może być nakaz rozbiórki oraz nałożenie kary finansowej do 50.000 zł.
  • 5 lutego w Warszawie odbyłem spotkanie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Rafałem Nadolnym w celu wypracowania m. in. wspólnej polityki przeciwdziałania zaśmiecania przestrzeni miejskiej reklamami i łamaniu zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Ustawy o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustaliliśmy możliwość podejmowania wspólnych kroków zarówno po stronie prawnej jak i finansowej. Konsekwencją łamania art.118 Ustawy o Ochronie zabytków jest m.in. grzywna.                                                  Właściciele wezwani przez urząd do usunięcia nielegalnych reklam w części dostosowali się do wymogów, za co serdecznie dziękuję. Z pozostałych reklam miasto jest i  będzie sukcesywnie czyszczone.                                                                                                                     Dużej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami będzie wymagało dostosowanie szyldów do obowiązujących przepisów planu, w związku z tym planuję zorganizowanie otwartego spotkania, na które chciałbym zaprosić z właścicieli firm prowadzących działalność na terenie miasta oraz mieszkańców w celu wypracowania jednolitej polityki reklamowej w Podkowie.

Dodaj komentarz