Debata o zdrowiu

Zapraszam mieszkańców na tematyczną debatę dotyczącą profilaktyki zdrowia –  w najbliższą środę o godz. 18.00 w Pałacyku Kasyno.

W debacie udział wezmą:

  • dr n. med. Marek Stopiński – Konsultant Chorób Wewnętrznych dla Województwa Mazowieckiego
  • dr hab. Zbigniew Nowacki – Konsultant Chirurgii Onkologicznej dla Województwa Mazowieckiego
  • dr hab. n. med. Jacek Pawlak –  zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
  • podkowiańskie środowisko lekarskie

Dzięki zaproszonym ekspertom chcielibyśmy  wspierać, edukować oraz zachęcić do dyskusji na temat profilaktyki, konieczności wykonywania regularnych badań, diagnostyki oraz nowoczesnych metod leczenia.  Również poszukamy odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku Miasto powinno podejmować działania profilaktyczne, biorąc pod uwagę również strukturę społeczną ( w tym demograficzną).

Do zadań własnych gminy należy zaspakajanie potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia. Pytanie – czy realizujemy to w wystarczającym zakresie? –  wydaje się bardzo zasadne. Rokrocznie w budżecie miasta przewidziane są pieniądze na działania profilaktyczne. Od zeszłego roku poza szczepieniami  przeciw grypie dla osób starszych została  podjęta akcja wydawania pakietów na badania przesiewowe w kierunku rozpoznania nowotworów złośliwych dla mieszkańców powyżej 40 roku życia. Działanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Osób uprawnionych do odebrania pakietu w Podkowie Leśnej było  2042. Pakiety na bezpłatne badania wydano dla 324 osób: 186 kobiet i 138 mężczyzn, co daje 16% grupy 40+.

Na wiosnę tego roku zostały przeprowadzone badania przesiewowe na wykrywanie chorób serca dla mieszkańców Podkowy Leśnej w wieku powyżej 35 lat. Miasto wzięło udział w programie „Zadbaj o serce i ciesz się życiem”. Z tej akcji też skorzystało wielu mieszkańców.

Jesień, a szczególnie październik to czas walki z rakiem, również w Podkowie Leśnej. We współpracy z firmą LUX MED Diagnostyka Urząd Miasta zaprasza panie w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się 2 października 2016 r. na parkingu przy Urzędzie.

Natomiast od 1 października 2016 r. do 29 października 2016 r.  w każdą sobotę w godz. 9 – 13 w Przychodni BASIS w  Owczarni przy ul. Kazimierzowskiej 33D zostaną wykonane bezpłatne badania USG piersi i prostaty dla mieszkańców Podkowy Leśnej w wieku 40 – 50 lat (zameldowanych lub wpisanych do rejestru wyborców miasta Podkowa Leśna). Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta pok. 7 osobiście lub telefonicznie 22 -759 21 16 w godzinach pracy Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Wszystkie te akcje finansowane są ze środków Miasta Podkowa Leśna lub pozyskiwanych funduszy.

Działania dotyczące wydawania publicznych pieniędzy wymagają ogromnej troski, szczególnie w tak delikatnej materii jaką jest ochrona zdrowia. Dotychczasowe kampanie profilaktyczne były podejmowane po konsultacjach z profesjonalistami z zakresu służby zdrowia. Tym razem do dyskusji chcielibyśmy zaprosić mieszkańców, być może pozwoli to na lepsze zdiagnozowanie potrzeb podkowian.

Spotkanie jest zainicjowane przez Przewodniczącą Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Olgę Jarco i organizowane w ramach jej posiedzenia.

 

Dodaj komentarz