Dendropolis pisze dalej….Szczyt absurdu

Stowarzyszenie Dendropolis skierowało swoją kolejną skargę/informację do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej o rzekomym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (przez burmistrza rzecz jasna), polegającym na nieustaleniu oraz niedochodzeniu należności gminy od wykonawcy przebudowy stawu MKL Bud z tytułu wymaganych kar umownych za niedokończenie umowy przebudowy stawu.

Organizacja ta, na przestrzeni ostatnich lat zawiadomiło chyba wszystkie możliwe potencjalnie zainteresowane instytucje w Polsce, absorbując urzędników swoimi rewelacjami. Tym razem na kilkudziesięciu stronach, starają się dowieść, że burmistrz miasta Podkowa Leśna nie dokończył budowy stawu w Parku Miejskim i świadomie nie naliczył wykonawcy kilku milionów odsetek.

Przy czym, na skutek działań Dendropolis (zaskarżenie decyzji) wykonawca nie ma możliwości dokończenia budowy stawu. Burmistrz Miasta przedłużył umowę z wykonawcą do dnia 31.12.2022 r. Budowa była prowadzona w dwóch etapach, z czego pierwszy został wykonany w uzgodnionym terminie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru, termin drugiego został przedłużony. Umowa nadal jest w trakcie realizacji, w związku z powyższym nie ma podstaw prawnych do naliczania kar umownych. O czym Dendropolis wie, bo aneksy do umów zna.

Dendropolis zawnioskowało także w swoim piśmie, aby w przypadku braku zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez organy nadzoru (czyli Radę Miasta), rzecznik dyscypliny wszczął postępowanie sprawdzające lub czynności kontrolne, co powinno doprowadzić do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do komisji orzekającej w sprawach o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, a w konsekwencji wymierzenie kary w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Ten fragment pisma wyraźnie pokazuje, że wybory zbliżają się wielkimi krokami. W kampanii samorządowej w 2018 Dendropolis próbowało wykorzystać CBA, aby wpłynąć na rezultat wyborów w Podkowie. Nie udało się, zarzutom wyssanym z palca nikt nie dał wiary, nie potwierdziła też ich prokuratura.

Zgodnie z obowiązującym prawem, Rzecznik przekazał przesłaną informację przez Dendropolis Burmistrzowi i Radzie Miasta, z prośbą o  informację o podjętych działaniach w tej sprawie.

Na ostatniej sesji 30 czerwca br., Rada Miasta podjęła uchwałę, w której informuje Rzecznika, że podjęła działania kontrolne, w wyniku których stwierdza, że nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Mieście Podkowa Leśna w zakresie opisanym w przekazanej Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych informacji przez Dendropolis, a działania burmistrza uznaje za prawidłowe.

Nie obyło się bez incydentów na Komisji Rewizyjnej, która pracowała nad przygotowaniem stanowiska w powyższej sprawie, gdzie do członków i sympatyków owego stowarzyszenia radni musieli wezwać policję, bo ich zachowanie przekraczało wszelkie normy społeczne. W tej sprawie zostało złożone oficjalne pismo na policję.  Można zauważyć pewną prawidłowość – im więcej przegranych spraw prze tę grupkę, tym poziom agresji rośnie, to widać też na forach internetowych. Aż strach pomyśleć co będzie się działo w ciągu najbliższego roku. Standardy władzy w dużej polityce mają swoje odzwierciedlenie w zachowaniach sympatyków w lokalnych społecznościach. Podkowę, choć w marginalnym zakresie, także to dotyka.

Dodaj komentarz