Dofinansowanie na komputery

Miasto Podkowa Leśna pozyskało kwotę 60.000,00 PLN na zakup komputerów dla szkół podstawowych. Zostało kupionych 25 laptopów, które przekazaliśmy samorządowej Szkole Podstawowej (15 szt.) oraz szkole KIK (10 szt.).  Podczas nauki zdalnej komputery będą służyły najbardziej potrzebującym. Środki pochodzą z programu „Zdalna Szkoła”, finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Dodaj komentarz