Dofinansowanie na monitoring powietrza

Podkowa Leśna otrzymała 62.730 zł dotacji na kolejne elementy systemu monitoringu powietrza. Pieniądze pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Wartość całego projektu wynosi 125.460 zł. Pieniądze zostaną wydane na zakup 10 tablic LED do wizualizacji wyników stężeń pyłów i gazów, mierzonych w ramach sieci pomiarowej, co ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców i większe wsparcie upowszechnienia kwestii walki o wysoką jakość powietrza. Planujemy kupić 4 tablice LED kolorowe o wysokich parametrach (główne stacje pomiarowe) oraz 6 tablic prostych, umożliwiających wyświetlanie jedynie głównych danych, np. tylko PM 2,5. Tablice zostaną zlokalizowane w głównych punktach miasta, m.in. w szkołach i przedszkolu.

Od 1 lipca 2019 roku Miasto Podkowa Leśna realizuje projekt pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”. Projekt ten jest finansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020  w wysokości 1.132.800 zł  (wartość całego projektu wynosi 1.325.856 zł.) W projekcie przewidziano szereg działań mających zwiększyć świadomość podejmowania działań ekologicznych m.in.

  • Uruchomienie systemu monitoringu jakości powietrza [mierzone będą pyły PM 1, PM 2,5 i PM 10, dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), ozon (O3),
  • Stworzenie platformy do gromadzenia i obróbki danych z czujników,
  • Inwentaryzację źródeł ciepła zgodnie z metodologią ZONE,
  • Cykl szkoleń dla mieszkańców, w tym w temacie znaczeni miejskiego monitoringu powietrza, czy korzystania z aplikacji miejskich, w tym m.in. platformy do obróbki danych z czujników,
  • Mobilne Smart Laboratorium, czyli zajęcia dedykowane dla dzieci klas 6-8 szkół podstawowych w zakresie poznawania zasad działania czujników, aby lepiej zrozumieć te zjawiska,
  • Pakt na rzecz czystego powietrza

Ze względu na pandemię koronawirusa projekt w części szkoleniowej został tymczasowo zawieszony – odbywały się cykliczne zajęcia od października do lutego w ramach Mobilnego Smart Laboratorium oraz odbyło się szkolenie w obszarze monitoringu miejskiego. Zakup systemu monitoringu jest na etapie analizy ofert i wyboru wykonawcy, zaś aplikacja jest w trakcie opracowywania.

W latach 2017-2018 przeprowadzono badania jakości powietrza, które prowadzone były przez Polską Akademię Nauk. W ramach tych badań powstała mapa zanieczyszczeń w Podkowie Leśnej, co zapoczątkowało pierwsze dyskusje. Ponadto zorganizowano kilka spotkań z mieszkańcami, na których dyskutowano o temacie jakości powietrza w Podkowie Leśnej.

fot. przykład tablicy LED

Dodaj komentarz