Dofinansowanie na strategię elektromobilności

Miasto Podkowa Leśna pozyskało środki zewnętrzne na opracowanie strategii elektromobilności.
W ramach 40.000 zł dotacji pochodzącej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto będzie zlecać sporządzenie dokumentu strategicznego, który w przyszłości umożliwi nam aplikowanie po środki związane z zeroemisyjnym transportem lokalnym. Całkowita wartość projektu wynosi 49.200,00 PLN.

Zamierzamy oprzeć strategię elektromobilności na ograniczeniu transportu kołowego oraz wprowadzeniu transportu elektrycznego. Szczególnie istotne będzie przekonanie mieszkańców do ograniczenia użytkowania samochodów spalinowych (z silnikiem diesla oraz benzynowymi). Zamierzamy przeprowadzić kampanię na rzecz promowania transportu kolejowego przy wykorzystaniu nowo oddanego do użytku parkingu typu Park&Ride. Chcemy również uruchomić w mieście stacje ładowania samochodów osobowych. Kolejnym elementem będzie zbudowanie komunikacji rowerowej oraz krótkodystansowych pojazdów elektrycznych [np. Melexy], opartej na systemie identyfikacji chipowej oraz przekonanie mieszkańców do wykorzystywania rowerów w komunikacji miejskiej. Ponadto w ramach strategii rozważona zostanie zasadność tworzenia płatnych stref parkingowych w centrum miasta, aby ograniczyć miejski ruch samochodowy na rzecz ruchu rowerowego.

Realizacja strategii powinna skutkować zwiększeniem wykorzystania alternatywnych środków transportu w stosunku do transportu spalinowego. Podkreślić należy, iż Podkowa Leśna należy do grupy najbogatszych gmin w Polsce zaś jej mieszkańcy dbają o środowisko naturalne. Ten problem został zdefiniowany w trakcie konsultacji społecznych w obszarze Smart City. Mieszkańcy jako główny problem wskazali złą jakość powietrza, dlatego chcemy zadbać o środowisko naturalne w obszarze transportu.

Stworzenie profesjonalnie przygotowanego dokumentu pozwoli na realizowanie tej strategii w ramach środków finansowych w latach kolejnych.

 

 

Dodaj komentarz