Dom komunalny

Wykorzystując sprzyjające warunki pogodowe ruszyliśmy z budową budynku komunalnego przy ul. Orlej w Podkowie. Decyzja o konieczności budowy domu (lokali) dla osób w szczególnej sytuacji mieszkaniowej została podjęta przez Radę Miasta dwa lata temu – została przygotowana dokumentacja i pozwolenie na budowę, natomiast samej budowy nie udało się przeprowadzić w zaplanowanym terminie. W związku z tym, konsekwentnie również  w budżecie na 2015r. zostały zarezerwowane środki na ten cel. Projekt budynku jest identyczny, jak już istniejącego na ul. Jaskółczej, są to dwa budynki mieszkalne jednorodzinne połączone klatka schodową. Wykonawcą wyłonionym w przetargu została firma EKO-INVEST sp. z o.o. z Kielc. Termin wykonania zamówienia to 15 października 2015r.

Zaplanowany koszt budowy: 730.000 zł, w tym 295.091 zł – to dofinansowanie z programu wsparcia budownictwa Socjalnego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dodaj komentarz