Dostaliśmy dofinansowania na kilka miejskich projektów!

W dosłownie ostatnich dniach starego roku dotarły do nas bardzo dobre informacje. Kilka z wniosków które składaliśmy do różnych instytucji przyznających dofinansowania znalazło swój szczęśliwy finał.

Dzisiaj o pierwszym, bardzo ważnym dofinansowaniu uzyskanym dzięki konkursowi organizowanemu w ramach działania PROW, a organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD Zielone Sąsiedztwo. W ramach operacji „tworzenie miejsc integracji oraz rozwoju turystyki, rekreacji i sportu oraz przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie walorów przyrodniczych, zachowaniu ekosystemów, ochronie zabytkowej miejscowości” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 283.656,00 zł na wykonanie projektu pn  „Tworzenie do warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy”.

W ramach zadania zostanie wykonana znaczna część zagospodarowania terenu szkoły wg projektu wykonanego w czerwcu 2017 r.

Między innymi do realizacji zostały wybrane 4 elementy z projektu, tj:

 • 02 – Bieżnia i rozbieżnia z zeskocznią, przewidziana do przebudowy
 • 03 – Boisko do siatkówki i badmintona
 • 04 – Bieżnia terenowa z nawierzchni mineralnej
 • 06 – Strefa do gry w tenisa stołowego/Teqball

Wartość całego realizowanego projektu szacujemy na 446 tyś złotych. Wysokość dofinansowania przyznanego przez LGD Zielone Sąsiedztwo to 63,63%!

Trochę historii.

Pierwszą koncepcję zagospodarowania terenu szkoły zlecono w 2012 roku. Szkic wraz z rysunkami powstał w 2013 i ta koncepcja stanowiła bazę do dyskusji jaką rozpoczęliśmy na wiosnę 2017 roku. Zleciliśmy opracowanie koncepcji na podstawie której po konsultacjach społecznych i opiniowaniu zagospodarowania zarówno ze środowiskiem szkolnym (nauczyciele, uczniowie i rodzice) jak i mieszkańcami powstał w czerwcu 2017 r docelowy projekt. Całość prac wtedy wyceniono na ponad 1,3 mln złotych. W połowie tamtego roku zakończyły się sprawy sądowe związane z roszczeniami podwykonawców budujących naszą szkołę. Więcej http://arturtusinski-podkowa.pl/plan-zagospodarowania-terenu-szkoly/ i http://arturtusinski-podkowa.pl/spotkanie-z-mieszkancami-9/

Przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy mamy nadzieję ogłosić w I kwartale, a termin zakończenia prac planujemy na koniec sierpnia br., tak aby od 1 września – miejmy nadzieję już normalnego początku roku wszyscy mogli cieszyć się nową infrastrukturą.

Opracowany w czerwcu 2017 r. projekt nie przewiduje zmiany sportowo-rekreacyjnej funkcji terenu – pomocniczej dla Szkoły. Przewidziane w projekcie inwestycje mają na celu wzbogacenie programu sportowo-rekreacyjnego oraz rewaloryzację jego przestrzeni.

Przewidziano remont / budowę / aranżację następujących elementów :

 • Boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna + piła nożna + koszykówka) o nawierzchni poliuretanowej
 • Boisko do siatkówki i badmintona o nawierzchni poliuretanowej
 • Boisko dla młodszych dzieci o nawierzchni z trawy naturalnej zabezpieczonej za pomocą mat ażurowych
 • Trójtorowa bieżnia lekkoatletyczna 100 m z rozbieżnią do skoku w dal (o nawierzchni poliuretanowej) i zeskocznią
 • Zespół terenowych urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych
 • Bieżnia terenowa o nawierzchni mineralnej
 • ‘Ścieżka zdrowia’ z elementami fitness / parkur
 • Strefa gry w tenisa stołowego

Rysunek planu zagospodarowania terenu szkoły.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu wykonamy pierwsze elementy zagospodarowania terenu. Po przeprowadzce przedszkola do nowego budynku, w drugiej połowie roku zaproponujemy aranżację  przyszkolnego ogródka doświadczalnego w „patio” gdzie dzisiaj stoją przedszkolne zabawki.

 

Jest to pierwsze dofinansowanie które opisuję w Nowym Roku, a pozyskaliśmy już ich kilka. Gdy uzyskamy potwierdzenie otrzymanych środków na wszystkich listach rankingowych na których znalazło się Miasto Podkowa Leśna uzbiera się niebagatelna kwota dofinansowania blisko 2 mln złotych!, a wartość projektów przekroczy 3,5 mln. ? Szczegóły wkrótce.

Dodaj komentarz