Dotacja na pracownię komputerową

Kolejne pieniądze w wysokości 60 tys. zł z dotacji unijnej trafią na wyposażenie pracowni komputerowej w szkole samorządowej.  W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, poza wymienioną kwotą, otrzymaliśmy ze środków zewnętrznych 95 tys., za które zostały kupione laptopy do pracy zdalnej dla uczniów i nauczycieli.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość całkowita projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa. Dzięki tym środkom, do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Złożą się na to urządzenia i oprogramowanie, w tym stanowiska komputerowe, laptopy, tablety oraz moduły i programy edukacyjne. Odbędą się również szkolenia, przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania, dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże.

Dzięki unijnemu wsparciu możliwe będzie również przeprowadzenie modernizacji lub utworzenie nowych szkolnych pracowni przedmiotowych w placówkach, tak aby umożliwić prowadzenie nauczania zdalnego. Docelowo wsparcie obejmuje 200 szkół z terenu województwa mazowieckiego.

Operatorem programu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Dodaj komentarz