Drogi 2015-2024 realizacja

Rok 2012 – pismo mieszkańca do urzędu „Uprzejmie proszę o pilne podjęcie prac skutkujących trwałą poprawą nawierzchni na ul. Cichej. Jako codzienny użytkownik tej ulicy przypominam, że od lat kilka razy w roku występuje okres kompletnego braku przejezdności i możliwości przyzwoitego dojścia do domów. Mieszkańcy tej części Podkowy interweniują już od wielu lat i jak do tej pory nie spotkało się to z działaniem urzędu”.

Pisma o podobnej treści notorycznie wpływały do urzędu. Stan dróg w Podkowie Leśnej determinował nie tylko kampanie wyborcze w latach 2002, 2006 czy 2010. Był także tematem przewodnim prac Rady Miasta, które powoływała specjalne komisje drogowe, mające znaleźć rozwiązanie dla tego uciążliwego problemu. Pracowały one aż przez dwie kadencje IV i V. Dopiero jednak w VII i VIII kadencji przebudowy i remonty dróg ruszyły na dobre.

Początki były jednak trudne i wymagały trudnych decyzji. Hamulcowym był także powiat. Wizyty mieszkańców na sesjach rady powiatu, petycja o odwołanie starosty, czy w końcu wygrane sprawy sądowe w latach 2016-2017 pozwoliły na odblokowanie tematu dróg na etapie uzgodnień ze starostwem. Były też pomysły znacznego przyśpieszenia jak np. Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP), które gdyby nie przyczyna leżąca daleko poza Podkową, zapewne byłoby realizowane. Szukaliśmy wszelkich rozwiązań, by uporać się z przeciwnościami technicznymi i finansowymi.

Od 2015 roku na budowę, przebudowy, modernizacje i remonty wydaliśmy blisko 50 mln zł, z czego 10 mln pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych. Z opracowanych w latach 2015-2018 dokumentacji przebudowy dróg na łączną długość blisko 19 km, zrealizowaliśmy ponad 15 km. A sama przebudowa to nie wszystko, do tego dochodzą remonty. Z badań gruntu jakie wykonaliśmy na większości ulic wynika, że na naszych drogach zalega do 1 metra popiołów, żużli (często przywożonych już w latach 80 z pobliskiej elektrociepłowni w Pruszkowie), gruzu czy potwornie pylącego się tłucznia wapiennego nagminnie używanego w latach 2010 – 2013 r.  Przy okazji budowy te toksyczne, często zanieczyszczone ciężkimi metalami grunty są wywożone z Podkowy. Usuwamy kolizje z liniami energetycznymi. W kilku ulicach udało się wybudować nowe linie oświetlenia, niezależne od PGE, bez wiszących kabli. Kolizje z liniami teletechnicznymi czy gazowymi. Wreszcie zmieniliśmy podejście do użytkowników dróg. Pieszym i rowerzystom kilka lat temu zaczęliśmy nadawać priorytet na drogach. Walka z dzikim parkowaniem na terenie MOK, Głównej czy w okolicach stacji WKD Główna także przyniosły efekty. Tam, gdzie szerokość ulicy pozwala, pojawiać się zaczęły chodniki, wyniesione skrzyżowania, ułatwienia dla osób mniej sprawnych czy niedowidzących. Propagujemy hasło, że pas drogowy nie jest przestrzenia zarezerwowaną tylko dla samochodów, wręcz przeciwnie. Kierowcy są i tak uprzywilejowani w stosunku do niechronionych uczestników ruchu.

Zasada zatrzymywania opadu deszczu w miejscu jego opadu stała się priorytetem w projektowaniu. To pociągało za sobą konieczność znalezienia projektantów drogowych, którzy byli gotowi w sposobie myślenia i projektowania odejść od istniejących do tej pory standardów. Odgięte osie jezdni, spadki jednostronne, pobocza mające na celu spowolnienie fali spływu deszczu, zbiorniki retencyjne pod pasami ulic a nawet jezdniami, to tylko niektóre z działań. Kilka lat temu zostaliśmy wyróżnieni za taką politykę na arenie europejskiej nagrodą Innovation in politics. W zbiornikach retencyjnych w pasach rogowych jesteśmy w stanie zmagazynować ok. 50.000 m³ wody deszczowej rocznie. W kranach zużywamy ok. 160.000 m³ rocznie, a staw będzie miał pojemność tylko 2.200 m³. Nie ma innego miasta w Polsce, które mogłoby się pochwalić podobnym wynikiem.

Na koniec 2014 w Podkowie Leśnej było niespełna 15 km dróg z nawierzchniami, które można było uznać za niepylące, przejezdne. Żadna z tych dróg nie miała efektywnego i korzystnego dla środowiska systemu odwodnienia, który zatrzymuje wodę deszczową, chroni przed spływem i stratami związanymi z parowaniem. W konsekwencji pozwala wodom opadowym przenikać do warstw wodonośnych czwartorzędowych, z których to później czerpiemy wodę do naszych wodociągów.

Wyremontowaliśmy, wybudowaliśmy, przebudowaliśmy ponad 23,405 km podkowiańskich dróg. Na kolejną kadencję zostały gotowe dokumentacje na kolejne 3 km oraz wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Parkowej, który zapewne dostanie pozytywną decyzję.

Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie graficzne inwestycji ostatnich 9 i pół roku.

Łącznie ponad 31 km na 44 km wszystkich, to drogi utwardzone. Przejezdne, niepylące, bez błota, w znacznej części magazynujące wodę opadową, przyjazne dla naszych drzew. Nastawione na pieszych i rowerzystów. W sporej części z urządzonymi poboczami (nasadzenia).

Udało się też w mieście z chronionym układem urbanistycznym znaleźć miejsce dla ponad 2,5 km ścieżek rowerowych. Gdzie 27 km dróg ma szerokość pasa drogowego mniejszą niż 10 metrów, a przepisy nakazują w niej zmieścić 5 metrów jezdni, 2 metry chodnika, infrastrukturę energetyczną, telekomunikacyjną, często są drzewa, pobocza i odwodnienie. To w wielu miejscach nie było łatwe.

Zasadą, która obowiązywała w obu minionych kadencjach, to konsultowanie założeń każdego z projektów drogowych z mieszkańcami na spotkaniach. Pomimo tego przebudowa Alei Lipowej została zablokowana, także straciliśmy dotację na rozpoczęcie przebudowy. Podobna historia spotkała przebudowę skrzyżowania Akacjowej wraz z częścią ul. Jana Pawła i jego doświetlenie w celu poprawy bezpieczeństwa w centrum miasta (to inwestycja Starostwa Powiatowego). Kolejną ulicę, którą próbowano zablokować, to ul. Kościelna. Wykonano ją w części. Toczy się postępowanie o wpis do rejestru zabytków.

Niemniej wydaje się, że bilans ostatnich 9 lat w kwestii poprawy warunków drogowych można ocenić jako bardzo dobry.

 

Lata  

Ulica

2014/2015 Warszawska na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej
2015 Bukowa na odcinku od ul. Lipowej do 40 m za ul. Grabową
2015 Bukowa na odcinku ul. Grabowa do ul. Podleśnej
2015 Akacjowa na odcinku ul. Wschodnia – ul. Sosnowa
2016 Jelenia na odcinku ul. Królicza – ul. Wiewiórek
2016 Bukowa – odc. ul. Lipowa – ul. Reymonta
2016 Modrzewiowa – odc. ul. Wschodnia – ul. Sosnowa
2016/2017 Reymonta – na odc. ul. Żeromskiego – ul. Słowackiego
2016/2017 Iwaszkiewicza
2017 Paproci od granic miasta i Kwiatowa do ul. Wrzosowej
2017 Myśliwska na odcinku od ul. Miejskiej do ul. Błońskiej
2017 Rondo – Bukowa, Al. Lipowa, Topolowa i Sosnowa
2017 Główna – odcinek od ul. Lotniczej do ul. Błońskiej
2017 Storczyków na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Kwiatowej
2017/2018 Cicha na odcinku ul. Bukowa – ul. Leśna
2017/2018 Kwiatowa od ul. Paproci do ul. Parkowej, odcinek zachodni
2018 Topolowa
2018 Ścieżka rowerowa wzdłuż Torów WKD Zachodnia Główna
2018 Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Jeleniej
2018 Ścieżki rowerowe w ul. Dębowej, Żubrowej i Rysiej
2018/2019 Modrzewiowa – odc. od ul. Wschodniej do ul. Jana Pawła II
2019 Iwaszkiewicza – końcówka z zawrotką i połaczeniem ze ścieżką rowerową
2019/2020 Helenowska na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej
2019/2020 Irysowa od rowu Rs 11, Sójek, Różana i Borowin
2020 Kościelna odcinek ul Modrzewiowa – ul. Akacjowa
2020  

Dębowa

2020 Sosnowa od ul. Modrzewiowa – ul. Bukowa
2020 Grabowa od ul. Bukowej do ul. Sosnowej
2020 Mickiewicza na odcinku od ul. Reymonta do ul. Sienkiewicza
2020 Sasanek od ul. Bluszczowej do rowu Rs 11 i rękaw w ul. Głogów
2020 Wróbla na odcinku od ul. Jaskółczej do ul. Sokolej
2020 Błońska na odcinku od ul. Jeleniej do ul. Myśliwskiej
2020 Wiewiórek
2020 Słowackiego
2020 Świerkowa/Akacjowa – dojście do stacji EKD Główna
2020 Ścieżka rowerowa wzdłuż trasy 719
2021 Lotnicza na odcinku od ul. Brwinowskiej do końca pasa drogowego Głównej
2021 Kwiatowa – projekt zamienny – rondo – Storczyków
2021 Sarnia od ul. Króliczej do ul. Myśliwskiej
2022 Miejska odc. od ul. Jeleniej do Myśliwskiej
2022 Kwiatowa rondo + Sasanek do przepustu
2022 Ptasia
2022 Bażantów
2022 Miejska odc. od ul. Myśliwskiej do ul. Głównej
2022 Topolowa – sięgacz
2022 11 Listopada 100 m od ul. Bukowej w stronę ulicy Leśnej i odc. do torów WKD
2022 Sępów
2022 Szczygła
2022 Borsucza
2022 Lisia
2023 Gołębia
2023 Sokola
2023 Orla
2023 Kolejowa odc. pomiędzy ul. Sosnową a ul. 11 Listopada, ciąg pieszo rowerowy
2023 Sarnia odc. od ul. Króliczej do ul. Lisiej
2023 Grabowa odcinek ul. Bukowa – ul. Modrzewiowa
2023 Grabowa skrzyżowanie wyniesione z Modrzewiową
2023 Miejska na odcinku od ul. Głównej do ul. Brwinowskiej
2023 Krecia
2023 Jeża
2023 Krasek
2023 Ogrodowa
2023 Sosnowa – od ronda na ul. Bukowej do ul. Dębowej
2023 Wierzbowa
2023 Wilcza
2023 Klonowa
2023 Jaskółcza
2023 Jaśminowa
2023 Ptasia
2024 Warszawska na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Słowiczej
2024 Zachodnia
2024 Kolejowa * odcinek od ul. 11 Listopada do granic miasta
2024 Sosnowa * pomiędzy Modrzewiową, a Akacjową
2024 Grabowa * pomiędzy Modrzewiową, a Akacjową
2024 Modrzewiowa – odcinek od ul. Jana Pawła II – do ul. Akacjowej, MOK*
2024 Kukułek *
2024 Błońska * odcinek od ul. Myśliwskiej do ul. Głównej
2024 Główna – odcinek ul. Błońska – ul. Warszawska*
Łączna długość 23,3 km, wartość prac ponad 50 mln zł
   
  • W trakcie realizacji i procedurze przetargowej

 

Dodaj komentarz