Drogi, nasze drogi – światełko w tunelu

Ostatnie miesiące, razem z mieszkańcami walczyliśmy o nasze podkowiańskie drogi. Na spotkaniach wspólnie dyskutowaliśmy nad ostatecznym kształtem naszych ulic. W sumie na przełomie roku 2016 i 2017 odbyły się 4 spotkania dotyczące dróg, na których projektanci przedstawili koncepcje przebudowy 16 naszych ulic. Kolejne miesiące upłynęły pod znakiem zmagania się projektantów i urzędu miasta z grodziskim starostwem powiatowym, głównie z niezrozumiałym podejściem do uwarunkowań jakie narzuca zabytkowy charakter Podkowy Leśnej. W lutym Wydział Komunikacji tego urzędu, wydał negatywną opinię komunikacyjną dotyczącą przebudowy ulic Mickiewicza, Sasanek, Grabowej, Storczyków, Sosnowej, Głogów, Cichej, Warszawskiej, Wróblej, Kukułek, Błońskiej, Helenowskiej, Sarniej. Starostwo odmówiło przyjęcia zgłoszenia przebudowy ulicy Kwiatowej i Ejsmonda. W marcu odbyło się spotkanie, w wyniku którego mieszkańcy spontanicznie zainicjowali wniosek o odwołanie starosty grodziskiego, pod którym podpisało się prawie 900 osób. W kwietniu, wielu z Państwa wraz ze mną uczestniczyło w sesji Rady powiatu grodziskiego, gdzie w konsekwencji braku zrozumienia dla naszych problemów mieszkańcy ulic Cichej, Storczyków i Sarniej oraz Głogów (reprezentowani przez radnego) złożyli na początku  maja skargi na działalność starosty. Równolegle w maju odbyłem kilka spotkań z zarządem i kierownictwem starostwa próbując przekonać ich do moich racji i jednocześnie wypracować na przyszłość rozwiązania korzystne dla naszego miasta.

Z wielką przyjemnością chciałbym Państwa poinformować, iż w dniu 14 czerwca 2017 r odebrałem przyjęte bez uwag zgłoszenie na przebudowę ulicy Cichej i Storczyków, a 22 czerwca zgłoszenie na przebudowę ulicy Kwiatowej. Do dnia dzisiejszego spłynęły jeszcze zgody na przebudowę między innymi ulic Bobrowej, Dębowej, Kościelnej i Modrzewiowej.

Chciałbym wszystkim którzy się włączyli czynnie w pomoc i zbieranie podpisów oraz wspierali moje działania tym samym dając mi kredyt zaufania,  bardzo serdecznie podziękować. To dzięki Państwa wsparciu, po wielu latach udało się przekonać starostwo w Grodzisku. Moje słowa podziękowania kieruję szczególnie do tych, którzy bezpośrednio zaangażowali się w zbieranie podpisów i odwiedzili wielu z Państwa w domach. Wiem, że bez Waszej pomocy i determinacji wspartej wiarą słuszności postulatów miasta pozostałaby mi tylko długa i kosztowna droga sądowa.

Na wczorajszej(22.06.17) sesji, Rada Miasta Podkowa Leśna nie tylko udzieliła mi absolutorium, ale co mnie bardzo cieszy – był to głos jednomyślny, także została pozytywnie przyjęta przez radnych uchwała budżetowa zmieniająca budżet roku 2017, zabezpieczająca kolejne środki finansowe na przebudowę naszych ulic. Lada dzień ogłosimy przetarg na przebudowę ulicy Cichej i Storczyków. W sumie w tym roku na samą przebudowę ulic w Podkowie Leśnej udało mi się wygospodarować niebagatelną kwotę blisko 4 miliony złotych. Obiecuję też wszystkim z Państwa, którzy muszą znosić nie tylko dziurawe, pełne błota i kałuż ale też potwornie pylące się nasze drogi, że pracuję intensywnie nad możliwością zwiększenia tej kwoty. O rezultatach będę Państwa na bieżąco informował.

Dodaj komentarz