e-faktury

Tradycyjna, papierowa wersja dotychczasowych usług jest co raz częściej zastępowana elektronicznym odpowiednikiem. Tak też się stało z e-fakturami. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta wdrażany jest elektroniczny obieg e-faktur. Faktura elektroniczna to dokument stworzony z myślą o wygodzie użytkowników i trosce o środowisko. Dane i treści zawarte w elektronicznej fakturze są zawsze zgodne z wersją papierową. Ich autentyczność zagwarantowana jest bezpiecznym podpisem elektronicznym, oraz integralnością i autentycznością systemów, a przesyłana elektronicznie  bezpośrednio na Państwa skrzynkę mailową usprawni przepływ informacji.  E-faktura jest prawnie uznana formą rozliczenia dlatego też zachęcamy do skorzystania z nowych możliwości.

Jak zadeklarować chęć otrzymywania e-faktur?

Należy pobrać i wypełnić formularz zamieszczony na stronie  miasta zgoda- formularz lub  dostępny w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w pokoju 15 lub 2 i holu Urzędu, a następnie  przesłać w formie listownej na adres urzędu lub osobiście dostarczyć  do pokoju 15 (sprawy wodno-kanalizacyjne ) lub pok. 2 (sprawy najmu). Faktury będą przesyłane z adresu e-faktura@podkowalesna.pl. E-fakturę można otrzymywać na wskazany przez Państwa adres e‑mail. Dzięki tej usłudze możecie Państwo zaplanować swoje wydatki z dużym wyprzedzeniem, gdyż fakturę otrzymuje się wcześniej niż fakturę dostarczoną pocztą. Regularne otrzymywanie faktur sprawi, że będzie Państwo mogli je zachować bez drukowania, ponadto e- fakturę można odbierać z każdego miejsca, gdzie jest dostęp do internetu.

Dodaj komentarz