Edukacja gimnazjalna na najwyższym poziomie

Wyniki egzaminu (średnia obu szkół łącznie) w Podkowie Leśnej są na najwyższym poziomie!

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018

 

Przedmioty Gimnazjum publiczne Gimnazjum im. Św. Hieronima (KIK) Średnia Miasta

Podkowa Leśna

Średnia powiatu grodziskiego Średnia województwa Średnia kraju
Historia +WOS 72 77 74 63 61 59
Język polski 74 84 79 71 70 68
Przyrodnicze 69 76 72 61 59 56
Matematyka 69 81 74 57 55 52
Język angielski

podstawowy

84 98 90 75 72 68
Język angielski rozszerzony 73 86 79 60 57 52
Język hiszpański

podstawowy

————– 90 90 83 76 70
Język hiszpański

rozszerzony

————– 65 65 65 82 78

W piątek, 15 czerwca 2018 r. uczniowie poznali wyniki egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w dniach 18-20 kwietnia. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, a jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Wraz ze swoimi indywidualnymi wynikami z egzaminu podanymi w procentach gimnazjaliści poznali też swoje wyniki w ujęciu centylowym. Dzięki temu mogą się dowiedzieć, jaki odsetek uczniów uzyskał w tym roku wyniki takie same lub niższe niż oni.

W całym kraju przystąpiło do egzaminu prawie 340 tys. uczniów, w Podkowie Leśnej 83 (46 + 37 KIK). Po przeanalizowaniu sprawozdań z arkuszy egzaminacyjnych, wynika  że średnia obu szkół (liczona łącznie) jest najwyższym rezultatem wśród gmin w Polsce. I to dystans dzielący większość gmin od Podkowy Leśnej jest naprawdę duży, szczególnie w przedmiotach ścisłych.

Dodaj komentarz