Grzegorz Dąbrowski Honorowym Obywatelem Miasta

Z wielką radością informuję, że Dyrektor  KIK Grzegorz Dąbrowski został 15. Honorowym Obywatelem Miasta. O uroczystej sesji zostaniecie Państwo poinformowani wkrótce.

Na XII sesji w dniu 28 listopada 2019 r. Rada Miasta Podkowa Leśna uchwałą Nr 97/XII/2019 r. nadała Panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Podkowa Leśna.

Honorowe Obywatelstwo Miasta jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miasta. Godność Honorowego Obywatela przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym dla miasta (np. w dziedzinach polityki, gospodarki, nauki, kultury, sportu), współpracującym z miastem, promującym miasto lub wspierającym inicjatywy miejskie.

Z wnioskiem o wyróżnienie Pana Grzegorza Dąbrowskiego tym tytułem wystąpił Przewodniczący Rady Miasta Michał Gołąb, który w uzasadnieniu do wniosku przypomniał szerokie zasługi Pana Dąbrowskiego na rzecz miasta – m.in. praca społeczna w okresie stanu wojennego, działalność charytatywna, a przede wszystkim zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą, w tym ponad 30 lat działalności dydaktycznej jako nauczyciel fizyki, założyciel i wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (wcześniej też Gimnazjum im. św. Hieronima) stale utrzymującej wysoki poziom w rankingach edukacyjnych. Wychował wiele pokoleń młodych podkowian, sam natomiast wyrósł pod skrzydłami ks. Leona Kantorskiego – pierwszego Honorowego Obywatela Miasta, ściśle z nim współpracował, wiele czerpiąc z jego metod wychowawczych.

W dyskusji poświęconej nadaniu tytułu podkreślano, że Pan Grzegorz Dąbrowski to człowiek niezwykle ciepły, wrażliwy na potrzeby innych, a przy tym charyzmatyczny, aktywizujący i skupiający społeczność Podkowy Leśnej. Wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych. Uchwała Rady Miasta także została podjęta jednogłośnie.  Wręczenie wyróżnienia nastąpi w przyszłym roku, podczas uroczystej sesji Rady Miasta.

Przypomnijmy, że do tej pory tytuł Honorowego Obywatela Miasta otrzymali: ks. Leon Kantorski (1994 r.), amb. Akos Engelmayer (1994 r.), p. Thibor Pakh (1994 r.), p. Jan Jarco (2005 r.), p. Bohdan Skaradziński (2005 r.), prof. Kazimierz Gierżod (2008 r.), p. Maria Iwaszkiewicz Wojdowska (2010 r.), p. Teresa Markowska (2010 r.), p. Krystyna Michałowska (2010 r.), prof. Jerzy Regulski (2010 r.), pp. Justyna i Władysław Gołąbowie (2011 r.), p. Włodek Pawlik (2015 r.), p. Katarzyna Gärtner (2018 r.).

 

 

Dodaj komentarz