Idźmy na wybory! 26 maja 2019

Parlament Europejski to jedyna instytucja Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach przez obywateli państw członkowskich UE. Możemy mieć wpływ, kto będzie reprezentował interesy Polski we wspólnocie europejskiej. W najbliższą niedzielę, 26 maja w całej Polsce wybierzemy przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Kilka niezbędnych informacji.

  • Prawo głosu ma każdy polski obywatel, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat i nie został pozbawiony praw wyborczych lub ubezwłasnowolniony.
  • Prawo do głosowania przysługuje również obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz na stałe zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00. Wyborcy, którzy znajdą się w lokalu przed jego zamknięciem będą mogli oddać głos, nawet jeśli lokal zostanie zamknięty. Głosujemy w dwóch lokalach: w szkole samorządowej na ul. Jana Pawła II i w MOK na ul. Świerkowej. Podział względem ulic: http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2019/02/informacja-kw-o-zmienionych-siedzibach-obw.pdf
  • W danej komisji mogą zagłosować wyłącznie osoby, które są w niej wpisane do spisu wyborców albo posiadają zaświadczenie uprawniające do głosowania.
  • Nad przebiegiem głosowania w każdym lokalu wyborczym czuwa obwodowa komisja wyborcza, która w razie potrzeby udzieli wyborcy niezbędnych informacji. Idąc na wybory należy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Tylko po jego okazaniu można otrzymać kartę do głosowania, co należy potwierdzić podpisem na liście wyborców. Następnie, po zaznaczeniu wybranego kandydata, kartę należy wrzucić do urny znajdującej się w lokalu wyborczym.
  • Aby oddać ważny głos należy postawić na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.
  • Głosować można tylko na jedną listę kandydatów.
  • Przyczyną nieważności głosu, jest: 1) oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, 2) nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,- postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Dodaj komentarz