III miejsce dla Podkowy w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju

10 maja br. z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odebrałem Dyplom dla Miasta Podkowa Leśna za zajęcie III miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST w 2016r. w kategorii Gmina Miejska w woj. mazowieckim (w tym miast na prawach powiatu). Jest to awans z miejsca V w zeszłym roku. Tym większą mam satysfakcję, że dwa pierwsze miejsca przypadły miastom na prawach powiatu: Warszawie (I) i Płockowi (II). IV i V miejsce zajęły Węgrów i Garwolin.

Uhonorowanie laureatów miało miejsce podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego” zorganizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Marszałka Województwa. Ponad 200 wójtów, burmistrzów, starostów oraz prezydentów miast z całego Mazowsza, pracownicy naukowi i eksperci wspólnie z marszałkiem Adamem Struzikiem dyskutowali o idei i rozwoju polskiej samorządności.

Miałem przyjemność być zaproszonym do pierwszego panelu dyskusyjnego dotyczącego polityki miejskiej – wyzwań, doświadczeń i inspiracji. Rozmawialiśmy o znaczeniu lokalnej aktywności i zrównoważonym rozwoju regionalnym. Poruszono też najbardziej gorące tematy dotyczące transportu, mieszkalnictwa i zanieczyszczenia powietrza.

Podczas spotkania zaprezentowano wyniki rankingu zrównoważonego rozwoju j.s.t. przygotowanego przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka. Ideą szeroko zakrojonego projektu jest opracowanie podstaw systemowego monitorowania zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promowanie najlepszych przykładów w tym obszarze. Badania prowadzone są od wielu lat na poziomie krajowym i regionalnym. Ich wyniki mają sprzyjać zarządom i społecznościom regionów i gmin w zarządzaniu rozwojem oraz podejmowaniu decyzji o alokacji środków z funduszy strukturalnych.

Warto odnotować , o czym wcześniej nie pisałem, że w Ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego przygotowanym na IV Europejski Kongres Samorządów przez ekspertów z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zjęliśmy V miejsce w kraju.

Dodaj komentarz