Imię dla pomnika przyrody

Na terenie Podkowy Leśnej po bieżącej inwentaryzacji w skład chronionych alei i pomników przyrody wchodzi  420 drzew: brzoza brodawkowa, buk pospolity, lipa drobnolistna, sosna pospolita i dąb szypułkowy oraz 3 głazy narzutowe (znajdują się w ogrodzie przy kościele). Pod koniec 2016 roku przeprowadzono prace pielęgnacyjne i konserwacyjne 196 drzew pomnikowych ( usunięto posusz i założono wiązania elastyczne, w zależności od potrzeb).

Na terenie Leśnictwa Podkowa Leśna rośnie jeden z najstarszych pomników przyrody w Podkowie Leśnej – potężny, ok. 300 letni dąb szypułkowy, o obwodzie ok. 5,6 m.

Stare drzewa, z racji swojej długowieczności, często były „niemymi” świadkami wydarzeń historycznych, lub stanowiły ważne dla lokalnych społeczności symbole trwania natury w zmieniającym się świecie. Z tego też powodu proponujemy mieszkańcom nadanie temu pomnikowi przyrody imienia, które mogłoby upamiętnić ważną datę z naszych podkowiańskich dziejów lub też osobę związaną z lokalną historią. Formalnie imię nadaje Rada Miasta. Takie drzewo wraz z tabliczką znamionową/informacyjną mogłoby też znaleźć się jako atrakcja turystyczna w lokalnym podkowiańskim przewodniku.

Propozycję imienia wraz z pisemnym uzasadnieniem prosimy zgłaszać bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miasta lub na e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl  do 30 maja 2021 r.  Zachęcamy do aktywności wszystkich mieszkańców, także młodzież szkolną.

Dla wnioskodawcy, którego propozycja spotka się z akceptacją Rady Miasta i w konsekwencji dąb otrzyma wskazane imię, przewidziany jest upominek.

Dodaj komentarz